BLOG

Meer aandacht voor lichaam en geest

Meer aandacht voor lichaam en geest

Er is veel voor te zeggen om in het dagelijkse leven, maar zeker in de gezondheidszorg meer rekening te houden met de interactie tussen lichaam en geest. We weten dat, maar die wetenschap heeft nog nauwelijks gevolgen in de zorgpraktijk.

Screening

Zo weten we dat er een sterke samenhang bestaat tussen chronisch lichamelijke ziektes en chronische psychische stoornissen. De samenhang tussen diabetes en depressie bijvoorbeeld is meer dan vijftig procent. En zo is er ook een sterke samenhang tussen hart en vaatziekten, kanker aan de ene kant en angst en depressie aan de andere kant. Maar er vindt niet standaard een screening plaats van psychische problemen bij mensen met een chronische lichamelijke ziekte, en nauwelijks behandeling. Toch zou die behandeling veel kosten kunnen besparen omdat een depressie invloed heeft op de behandeling van de lichamelijke klachten en het herstel negatief beïnvloedt.

Wetenschap

Zo weten we sinds kort dat lichamelijk actief zijn, reeds bij een uur sporten per week, de kans op het krijgen van een psychiatrische aandoening met vijftig procent vermindert. En dat lichamelijk actief zijn een belangrijke functie heeft bij het herstel van psychiatrische problemen zoals dat vooral is aangetoond bij depressie. Maar in de psychiatrie wordt maar mondjesmaat aandacht besteed aan de lichamelijke conditie van de patiënten en vooral niet daar waar het de meeste impact heeft, bij chronisch psychiatrische patiënten.

Geen genezing

Zo weten we dat het merendeel van de vage lichamelijke klachten positief te beïnvloeden is door een combinatie van lichamelijk actief zijn en cognitieve gedragstherapie. En toch krijgen heel veel van deze patiënten medicatie die over het algemeen zo goed als zeker geen genezing vormt voor deze klachten.

Aanpak

Dat zijn maar een paar indrukwekkende voorbeelden van de samenhang tussen lichaam en geest waarbij we steeds meer evidentie van deze samenhang vinden in recent neuropsychologisch onderzoek. Tijdens de kennisdag die het Trimbos-instituut samen met ZON-MW en GGZ-NL organiseerde, bleek uit het grote aantal belangstellenden en uit de mooie pionierende voorbeelden in Nederland dat het onderwerp leeft. Dat zal hopelijk gevolgen hebben voor de zorg.

Jan Walburg
Voorzitter raad van bestuur van het Trimbos Instituut

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Meuwissen

25 januari 2011

Zeer interessant artikel dit. Er staat drie keer 'zo weten we', en dan volgen inderdaad steeds indrukwekkende voorbeelden van de samenhang tussen lichaam en geest. Ik zou geïnteresseerd zijn in de achterliggende data, zijn die beschikbaar?
Met vriendelijke groet,
Marc Meuwissen

Top