BLOG

Hardleers en Brandon

Hardleers en Brandon

Heel Nederland heeft afgelopen week kennis gemaakt met Brandon en de ketenen die hem al drie jaar beperken in zijn vrijheid. De betrokken zorginstelling 's Heerenloo zegt naar vermogen te hebben gehandeld, alle expertise te hebben geraadpleegd en ingezet, alles te hebben laten toetsen, maar heeft nog geen alternatieven kunnen bedenken. Ziedaar de grootste of bijna grootste zorgorganisatie voor mensen met een verstandelijke handicap in Nederland zit met de handen in het haar. Dat kan, dat kan ...maar toch.

Hoe kan het

- dat de kat de bel moet worden aangebonden door een medewerkster van de instelling (petje af voor haar),
- dat ouders(verdienen tien pluimen) in het geheim opnamen moeten maken van hun zoon en
- dat het niet om het eerste incident in deze voorziening gaat (2007 extern onderzoek met aanbevelingen nav een ernstig incident),
- dat het drie jaar moet duren voordat signalering plaatsvindt?

Hoe kan het dat alles volgens de inspectie volgens de regeltjes is verlopen, dat de staatssecretaris van VWS enerzijds in het spoeddebat in de Tweede Kamer signaleert dat het haar persoonlijk raakt en dat zij zich persoonlijk er voor inzet dat Brandon een beter leven kan leiden en dat zij bij het bezoek aan de instelling van Brandon vaststelt dat het maximale wordt gedaan door 's Heerenloo, dat zij denkt dat er geen instellingen zijn die methodieken hebben die beter zijn dan daar?

Hoe kan het dat de dag daarop in een tv-uitzending van de EO een rapportage wordt getoond die aangeeft dat in vergelijkbare situaties voor vergelijkbare personen wel degelijk menswaardiger oplossingen worden gerealiseerd (ASVZ Zuid West)?

Hoe kan het dat de verantwoordelijke bestuurder van 's Heerenloo zich niet publiekelijk verantwoordt, maar dit overlaat aan een regiomanager die niet veel verder komt dan zich te beroepen op privacy?

Hoe is het mogelijk dat in een rubriek van Pauw en Witteman de regiomanager met fluwelen handschoenen wordt aangepakt en eenvoudige maar zeer ter zake doende vragen van ouders en opmerkingen van de zijde van de ouders van Yolanda Venema nauwelijks serieus aan bod komen?

Hoe is het mogelijk dat  de sector steeds weer incidenten te zien geeft en dat niet wordt erkend dat er iets structureel mis is?

Hoe is het mogelijk dat allerlei instrumenten om vrijheidbeperking terug te dringen die wel degelijk beschikbaar zijn, kennelijk geen of onvoldoende vertaling krijgen in de praktijk van de dienstverlening?

Hoe is het mogelijk dat ouders en broers en zussen die misstanden aankaarten als paria's worden behandeld?

Hoe kan het dat zoveel middelen worden ontrokken aan het primaire proces, dat het bolwerk van de zorginstellingen vrolijk betaald wordt vanuit AWBZ-gelden en dat consumentenorganisaties te kampen hebben met teruglopende subsidies die maar het schijntje zijn van het jaarsalaris van de enkele bestuurder van een zorginstelling ?

Hoe kan het dat het regeerakkoord met een paar pennenstreken allerlei bezuinigingen op de zorg voor verstandelijk gehandicapten te zien geeft(Wajong, sociale werkvoorziening, AWBZ, onderwijs etc) en dat onze maatschappij dan geen moord en brand schreeuwt.

De conclusie dringt zich op dat de gesloten cultuur die  zorginstellingen typeert blijkens gehouden onderzoek ,niet alleen betekent dat men kennis binnen de sector niet weet te delen, dat er sprake is van een regentencultuur en dat dat afgeslotene kennelijk betekent dat onze maatschappij mensen met een verstandelijke handicap hoogstens nog als tweederangsburger ziet .Nederland mag zich voorstaan op allerlei goede dingen, helaas geldt dat in steeds mindere mate voor de zorg aan mensen met een verstandelijke handicap.

Jo Terlouw
Directeur KansPlus, Belangennetwerk verstandelijk gehandicapten

4 Reacties

om een reactie achter te laten

Wijgergangs

25 januari 2011

Geachte heer Terlouw,

U zegt met al uw vragen eigenlijk dat het systeem niet deugt. Dat we steeds verder afgaan van waar het om zou moeten gaan: zorgen dat mensen met een verstandelijke beperking een zo gelukkig mogelijk leven hebben, net als ieder ander.
Ik ben het volkomen met u eens en ben zeer benieuwd naar uw oplossingen. Want ik neem aan dat uw belangennetwerk er is om zo spoedig mogelijk op geheven te kunnen worden, omdat de belangen van mensen met een verstandelijke beperking - als u uw doelstelling behaald hebt - behartigd worden door henzelf, hun verwanten en de professionals die zorg leveren. Een wij-zij discussie levert nog steeds niet het gewenste resultaat, dus wordt het tijd om uit een ander vaatje te tappen. Tenslotte hebben we allemaal hetzelfde belang en dienen we hetzelfde doel: Een zo'n normaal en bovenal gelukkig mogelijk leven.

D. Post

25 januari 2011

Geachte heer Terlouw,

Jarenlang ben ik betrokken geweest bij de zorg voor mensen met een verstandelijke handicap. Ik heb zorgverleners zien worstelen met de problemen die ze tegenkomen bij deze gehandicapten met gedragsproblemen.
U doet voorkomen of u precies weet hoe dit aangepakt moet worden.
Hoe komt het dat uw kennis niet bij de staatssecretaris bekend is die volgens haar zeggen op zoek is naar deskundigen die voor zulke probleempatienten een oplossing weten?
Hoe komt het dat u niet in uw reactie klip en klaar de oplossing vermeldt waar iedereen op zit te wachten?
Hoe is het mogelijk dat u niet al veel eerder contact hebt opgenomen met de inspectie volksgezondheid en met de politiek omdat u weet hoe het moet? Dan had dit geheel niet in de pers hoeven te verschijnen?

olaf wijman

25 januari 2011

Terlouw mag en moet zich schamen! Ben het volkomen eens met de 2 eerder gegeven reacties.

Een Ander Osira

27 januari 2011

Ik ben het VOLLEDIG met Jo Terlouw eens !
1. Iemand die kritiek heeft hoeft niet (meteen) oplossingen te bieden.
2. En wat er speelt in de gehandicaptenzorg, speelt (ook) in de hele VVT.
3. Vraag me inderdaad ook alleen af waarom Jo terlouw als directeur KansPlus, Belangennetwerk verstandelijk gehandicapten, niet eerder deze wantoeste(en) heeft opgemerkt en niet eeder aan de bel heeft getrokken ?
Verneem graag zijn reactie hierop !
Ook of en zo ja, welke oplossingen hij ziet.

Top