BLOG

Vrouwelijker toezicht is geen window-dressing

Vrouwelijker toezicht is geen window-dressing

In de afgelopen weken berichtten verschillende media over een al lang lopende discussie: het aantal vrouwen in de hoogste bestuurslagen. Op dit moment spitst de discussie zich toe op het al dan niet verplicht stellen van een ‘quotum' van vrouwen in de top van organisaties. Dit is een lastige discussie, niet ten aanzien van zijn doelstelling, maar wel voor wat betreft de invulling ervan.

Brede consensus

In mijn lopende onderzoek naar het functioneren van raden van toezicht heb ik het thema van het aantal vrouwen in toezichthoudende functies veelvuldig besproken. Wat mij hierbij opviel, was dat er  brede consensus bestaat over de wenselijkheid van meer vrouwen in raden van toezicht van zorgorganisaties. Interessanter is de onderbouwing en uitwerking van deze consensus: waarom moeten er meer vrouwen in toezichthoudende organen en hoe gaan we dat realiseren?

Legitimiteit

Vele gesprekspartners, overigens gaat het in alle gevallen om toezichthouders en/of bestuurders, zijn voor meer vrouwelijke toezichthouders omdat daarmee een betere afspiegeling ontstaat van de medewerkers in een organisatie. Aldus wordt geappelleerd aan een legitimiteitsissue. Er zijn maar weinig toezichthouders die meer vrouwen in de raad van toezicht willen omdat daarmee de kans groter wordt dat een raad van toezicht meer ‘feminien leiderschap' krijgt. Het feit dat hier relatief weinig aan wordt gedacht, kan de verklaring zijn voor het feit dat maar weinig raden van toezicht echt werk maken van een betere man-vrouw verhouding. "We willen natuurlijk de beste kandidaat voor de job. En dan gaat het toch meer om de inhoud, dan om het geslacht."

Anders kijken

Ogenschijnlijk een redenering waar je het niet mee oneens kunt zijn. Het punt is echter dat geslacht gemiddeld genomen wel iets zegt over de inhoud. (Lees het recente boek van Dick Swaab, Wij zijn ons brein, er maar op na, bijvoorbeeld de pagina's 85-86-87.) Het gaat er dan niet zozeer om dat mannen of vrouwen beter of slechter zijn op verschillende inhoudelijke terreinen, maar om het feit dat zij gemiddeld genomen anders kijken naar de diverse onderwerpen en aspecten rondom besturen en toezicht houden. Het is dus juist vanwege het belang van inhoudelijke diversiteit dat er serieus werk gemaakt moet worden van een minder scheve man-vrouw verhouding in toezichthoudende organen.

Gedrocht

Enerzijds is het verplicht stellen van een quotum natuurlijk een gedrocht, dat discriminatie legitimeert. Je zult bovendien maar die vrouw zijn die vanwege het te behalen van het quotum in een raad van toezicht komt. Anderzijds is gebleken dat zachte drang weinig tot geen effect heeft, terwijl op inhoudelijke gronden een grotere diversiteit in het toezicht van groot belang is. Misschien dan toch een tussenstap: een quotum, met een pas-toe-of-legt-uit ontsnapping: er worden vrouwen benoemd tenzij een kandidaat aantoonbaar niet aan bepaalde kennis en vaardigheidsvereisten voldoet? Los daarvan moeten in ieder geval de profielen van raden van toezicht worden aangepast: daarin moeten veel meer eisen worden gesteld aan sociale en ‘invoelende' vaardigheden op het terrein van visie op HRM, teamontwikkeling en coaching.

Marc van Ooijen

1 Reacties

om een reactie achter te laten

hiLNXdIsiAoFXO

28 februari 2011

908aRc <a href="http://nqhsacmmlhfc.com/">nqhsacmmlhfc</a>, [url=http://qrddidengoma.com/]qrddidengoma[/url], [link=http://xgcoulxvuulm.com/]xgcoulxvuulm[/link], http://jobvszhvsqke.com/

Top