BLOG

Bizarre tijden

Bizarre tijden

In nog geen week tijd wordt Koninklijke Kentalis, de organisatie waarvan ik bestuurder ben, geconfronteerd met twee volstrekt tegengestelde bewegingen. Zo wordt het geloof in een betrouwbare overheid wel ernstig op de proef gesteld.

Doorbraak

Vorige week stelden we als sector ZG (Zintuiglijke Gehandicapten) samen met het ministerie van VWS een plan van aanpak vast met de titel ‘Verbindend Vernieuwen'. Een akkoord waarmee de expertisefunctie - zoals deze door onder anderen Kentalis wordt vervuld - door het ministerie van VWS wordt erkend en er een pad is uitgezet voor het in kaart brengen van onze zorg, zonder de beknelling van de strakke AWBZ regelgeving. Een echte doorbraak die voor de verdere ontwikkeling van Kentalis als kennisorganisatie van vitaal belang is. So far so good, zou je denken.

Overval

Maar in volledig contrast met deze ontwikkeling werden we maandag 31 januari compleet overvallen door de brief van de minister van OC&W, waarin zij haar plannen voor de aanpassingen van het Passend Onderwijs kenbaar maakt. Deze plannen pakken voor de doelgroepen, waarvoor onder andere Kentalis staat, dramatisch uit: een bezuiniging van minimaal 22 procent. Een volstrekt onaanvaardbare bezuiniging, die bovendien op geen enkele wijze overeenkomt met de tot nu toe gevoerde gesprekken met het ministerie van OC&W over de bezuinigingsvoorstellen. Zo wordt het geloof in een betrouwbare overheid wel ernstig op de proef gesteld.

Onaanvaardbaar

De plannen zijn voor ons onaanvaardbaar omdat ze leiden tot:
- aantasting van de kwaliteit van het onderwijs door klassenvergroting;
- verschraling van de begeleiding van en ondersteuning aan onze leerlingen, hun ouders en hun leerkrachten binnen het reguliere onderwijs;
- het vernietigen van jarenlange opgebouwde kennis en investering bij onze medewerkers.

Verzet

Het zal duidelijk zijn dat wij ons in breed verband samen met medewerkers, met directie- en bestuursleden van andere cluster 2 scholen en met cliëntenorganisaties met alle mogelijk denkbare middelen zullen verzetten tegen deze bezuinigingsplannen.  Met ons valt zeker te praten over afschaffing van bureaucratische procedures, de vermindering van overhead en de vermindering van regeldruk om kosten te besparen, maar handen af van de kwaliteit van ons onderwijs en zorgleerlingen, die bij ons recht hebben op het best passend onderwijs en voor zover nodig AWBZ zorg. Nu en in de toekomst. Onze dove, doofblinde, ernstige slechthorende leerlingen en leerlingen met taalspraakstoornissen verdienen echt beter in dit nog steeds welvarende land!

Henk Bakker

3 Reacties

om een reactie achter te laten

Lieburg van

3 februari 2011

Met veel belangstelling de blog van Henk Bakker gelezen.
Stuitend te zien dat de overheid zich aan de hand van het goochelen met criteria zit rijk te rekenen.
In een rijk westers land, waarvan de beschaving wordt geacht op een hoog peil te staan, zou je anders mogen verwachten.
Toekomstperspectief voor mensen met een handicap is dan een belangrijk thema, net als verantwoorde zorg voor ouderen en een goede gezondheidszorg in het algemeen, met keuzemogelijkheden voor iedereen gebasserd op een heldere verzekeringspolis.
De overheid lijkt de weg helemaal kwijt te zijn, in casu de ministers en de ambtenaren die allerlei ongein uitdenken, terwijl ze van 8 to 18.00 uur in een paralelle wereld leven en geen idee hebben hoe het in de echte wereld gaat.!
Henk, laat je niet ringeloren. Prima stuk!
Gerda

Wim Ludeke

6 februari 2011

Prima stuk, waar je als bestuurder van een cluster 3 organisatie alleen maar achter kan gaan staan. En dat is wellicht om mee te nemen: het is niet een probleem van een specifiek cluster, maar van het totale speciaal onderwijs. M.a.w.: laat iedereen die naar de politiek toe reageert op deze desastreuze voornemens dat doen uit naam van het gehele speciaal onderwijsveld!
Wim Ludeke

NEYaIvUzAaqb

28 februari 2011

j9BRS6 <a href="http://vshlgwosxksp.com/">vshlgwosxksp</a>, [url=http://pnsdnrbkecvx.com/]pnsdnrbkecvx[/url], [link=http://uybmtcmstwrn.com/]uybmtcmstwrn[/link], http://scsiyfqghszk.com/

Top