BLOG

Strategie en ondernemerschap

Het macro bugettair kader zorg knelt zowel de zorgaanbieders als de zorgverzekeraars behoorlijk. Dat laat Flip de Kam nog eens zien in de zaterdagse NRC. Het wordt niet beter na de afspraak tussen de minister, de ziekenhuizen en de specialisten over de bekostiging.

Specialisten als onderaannemers

Feitelijk draagt het akkoord de bestuurder op om productieafspraken te maken met alle specialisten. En als dat niet lukt, volgt natuurlijk weer een korting en wordt de specialist de status van ondernemer afgenomen: privaatrechtelijk besturen met een fiscaalrechtelijke stok achter de deur. Specialisten werken als zij niet in loondienst zijn, als vrij ondernemer in het ziekenhuis. Je zou ze kunnen beschouwen als vaste onderaannemers voor specialistische zorg. Bij Hoogovens noemden we dat vroeger 'firma's'. Daar zijn uitstekend afspraken mee te maken over volume, kwaliteit en tijdigheid. Bij overschrijdingen volgt een boete en ook de vervolgopdrachten worden slechts overeengekomen met partijen die bewezen hebben volgens contract te kunnen leveren. Deze werkwijze staat ver af van de gebruikelijke gang van zaken in de zorg, waar ernstige incidenten nodig zijn om contracten op te zeggen. En waar je vaak veel geld kwijt bent om van een niet presterende onderaannemer af te komen.

Ondernemerschap gekoppeld aan duidelijke strategie 

Kern van deze wijze van omgaan met elkaar is dat je heel goed weet wat je als onderneming wil en welke taken je wilt inkopen van de onderaannemer. Het contract is een logisch gevolg van de strategie en het beleid. Voor de zorg is niet alleen een duidelijke strategie vereist – liefst een andere dan die van de collega's in de markt – maar ook daaraan gekoppeld ondernemerschap: keuzes maken, risico's inschatten en uitvoeren. Dat is van een andere orde dan de sluiting van een verpleegafdeling verklaren door  te wijzen op de effecten van een opgelegde korting, terwijl die bedden al geruime tijd leegstonden. Een te ruime jas moet worden ingenomen en wel zo snel al kan.

Staatssecretaris heeft beperkt vertrouwen in zorgbestuurders

Staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten liet in haar recente brief Vertrouwen in zorg doorschemeren dat zij geen groot vertrouwen heeft in besturen van in haar geval de care-ondernemingen. Zij geeft aan dat zij 'ruis' ervaart tussen de professional en cliënt enerzijds en het bestuur anderzijds. Alsmede dat het bestuur een te grote afstand heeft tot het zorgproces. De zaak wordt dus niet goed gemanaged. En de bestuurder heeft geen zicht op de producten die worden aangeboden. De feedback van de klant wordt niet gevraagd, laat staan gebruikt. Iedere ondernemer weet dat het dan niet lang goed kan gaan. De klantinformatie is uiterst belangrijk om je product te verbeteren en de professional is bij uitstek degene die weet hoe je dat moet doen. Natuurlijk wel binnen de grenzen van de strategie.

Keuzes maken, soms afslanken en kerntaken uitbouwen

Een aantal zeer grote Nederlandse bedrijven heeft in de jaren negentig van de vorige eeuw belangrijke keuzes gemaakt. Zij stemden de strategie af op wat de klant vroeg en op wat het bedrijf kon of wilde realiseren als een van de topproducenten in de wereld. Keuzes maken, soms afslanken en de kerntaken uitbouwen heeft bij Hoogovens, Philips en DSM geleid tot geheel andere bedrijven met andere producten, maar met zeer tevreden klanten en goede marges. Met die voorbeelden voor ogen moet het in de zorg toch ook lukken.

Jan Aghina

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top