BLOG

Schaf bevoorschotting in de AWBZ niet af

Schaf bevoorschotting in de AWBZ niet af

Waarom wordt er zo weinig gepraat over de mogelijke afschaffing van de voorschotfinanciering in de gehandicaptenzorg? Bestuurders hoor je nauwelijks; de branchevereniging blijft stil. Opmerkelijk, want de consequenties zijn groot.

Maatschappelijke taak

Op zich is de lijn consistent. We werken aan de modernisering van de AWBZ, ondermeer door het invoeren van cliëntvolgende bekostiging. Een belangrijk argument is dat we de middelen eerlijker willen verdelen.  We hebben de zorgzwaartebekostiging ingevoerd en (digitale) instrumenten ontwikkeld om per cliënt zorg te verantwoorden (AZR en AW 319). Die lijn volgend is het logisch dat op enig moment een zorgkantoor of zorgverzekeraar na ontvangst van een declaratie (AW319) betaalt. Want waarom zou je immers zorginstellingen voorfinancieren? Commerciële bedrijven krijgen toch ook pas betaald op de factuur, nadat het werk geleverd is? Dat klopt, maar AWBZ-instellingen zijn niet op winst gericht, zij voeren een maatschappelijke taak uit, namelijk het verzorgen van ouderen en gehandicapten. Daarom de vraag: waarom doen we dit en wie heeft er baat bij?

Borgstelling

Wanneer zorginstellingen niet meer bevoorschot worden, dan hebben ze meer kredietruimte nodig. Uitgaande van een omzet van zes miljard in de gehandicaptenzorg, en een betalingstermijn van twee maanden gaat het dan om ruim één miljard euro. Dat moet gefinancierd worden. Door banken. In deze tijd is het echter de vraag of de banken bereid zijn om een dergelijk bedrag te financieren. Doen ze dat niet, dan moeten er andere wegen worden bewandeld. De zorginstelling kan bijvoorbeeld onroerend goed of activa verkopen (sale- en leaseback), maar dan kom je het Waarborgfonds tegen. Gaat het Waarborgfonds akkoord met de verkoop van door hen geborgd onroerend goed?

Onzinnige exercitie

Dat instellingen vervolgens in de problemen komen is voorspelbaar. We hoeven maar te kijken naar de ervaringen in de ggz. Gelukkig zijn er dan verzekeraars die leningen, zogenaamde "permanente voorschotten", verschaffen aan gecontracteerde ggz-zorgaanbieders. Maar blijkt daar dan al niet uit dat deze exercitie onzinnig is? Want wie profiteert hiervan? Allereerst de banken. Krediet verstrekken levert hen renteopbrengsten op. Maar de zorgkantoren/zorgverzekeraars profiteren mee: later betalen levert hen immers ook een rentevoordeel op. En ten derde: adviseurs, advocaten en curatoren, die instellingen in moeilijkheden zullen bijstaan.

Verkeerde zaken

De aandacht gaat in ieder geval weer naar de verkeerde zaken: het regelen van financiering, in plaats van het leveren van goede zorg. Daarom een pleidooi om de invoering van cliëntvolgende bekostiging af te ronden met de invoering van AW319, de voorschotten te bepalen op basis van de productie en het daarbij te laten.  Het doel van een eerlijke verdeling is daarmee behaald.

Micky Adriaansens, voorzitter raad van bestuur Triade

3 Reacties

om een reactie achter te laten

tjark reininga

8 februari 2011

dit lijkt inderdaad een zinloze excercitie, waarvan alleen de financiers profiteren. het meest logisch zou dan ook zijn dat de verzekeraars zelf de bevoorschotting verzorgen, mede op basis van indicaties. als banken buiten deze finaciële keten gehouden worden zal dat uiteindelijk zowel een risicofactor als een kostenverhogende renteopslag schelen. en daar profiteren de verzekeraars (en dus hun cliënten) weer van.

Anoniem

9 februari 2011

Ook een overheid kan niet gratis bevoorschotten en moet geld lenen op de kapitaalmarkt om al die voorschotten uit te betalen. De banken profiteren dan natuurlijk ook mee, want geld lenen kost geld. Dan staan er dus permanent miljarden uit bij instellingen, ook bij de instellingen die wél voldoende reserves hebben en bij instellingen die er wél in slagen om een deugdelijke afspraak te maken met een bank. Goed functionerende instellingen met een goede reputatie krijgen hun geld heus wel en banken weten dat. Slechte instellingen krijgen misschien een probleem. Het niet meer bevoorschotten benadrukt dus de verantwoordelijkheid voor de instellingen voor de kwaliteit van de zorg en voor de manier waarop ze hun broek ophouden.
En weet u trouwens welk geld de overheid dan leent om die voorschotten te verstrekken? De opgepotte reserves van de instellingen waarover die zo'n leuke rente vangen en de door de overheid eerder verstrekte voorschotten, die nog niet gebruikt zijn omdat de instellingen te laat betalen. De overheid is gekke henkie niet!

qCDAjVbbVKn

1 maart 2011

ZIetnm <a href="http://kxhiuxugpaev.com/">kxhiuxugpaev</a>, [url=http://quxcexnrgzli.com/]quxcexnrgzli[/url], [link=http://zmfqtaupfiwj.com/]zmfqtaupfiwj[/link], http://zqmbztspusnv.com/

Top