BLOG

Recht in of uit het hart?

Recht in of uit het hart?

In mijn vorige blog maakte ik gewag van draconische bezuinigingen in het Speciaal Onderwijs. Afgelopen woensdag was ik aanwezig bij de landelijke manifestatie tegen de bezuinigingen in Nieuwegein. Meer dan 10.000 leerkrachten, ouders en andere direct betrokkenen gaven massaal blijk van hun verontwaardiging. Dit keer eens niet om meer loon of betere CAO, maar uitsluitend voor behoud van kwaliteit!

Protest

Een op deze wijze zelden vertoont protest waarop je alleen maar trots kunt zijn. De gehele oppositie riep het kabinet op de plannen op deze wijze niet uit te voeren. Ook minister van Bijsterveldt poogde haar beleid nog eens uiteen te zetten, maar kwam niet boven de spreekkoren uit.

Afhankelijkheid

Nu weten we dat dit kabinet bepaald niet gevoelig is voor demonstraties als deze. Ook al worden er petities met meer dan 100.000 handtekeningen overhandigd. Wat wij ook voorstellen, er is altijd wel een groepering die er niet mee eens is, aldus het kabinet. Dus men zet als regel gewoon door, want het Regeerakkoord moet onverwijld worden uitgevoerd. Toch hebben we het hier niet over het verhogen van maximum snelheden of meer asfalt. Nee, het gaat om investeren in kinderen en jeugdigen met beperkingen. Kinderen die afhankelijk zijn van schaarse expertise die in het regulier onderwijs onder sneeuwen. Meer specifiek gaat het om blinde, doofblinde, ernstig slechthorende en kinderen met ernstige spraakstoornissen. Geen kinderen met een lichte vorm van dyslectie of ADHD. Kinderen die volledig afhankelijk zijn van communicatievormen zoals gebarentaal en ondersteunende communicatie. Dat zijn geen grote aantallen op een gemiddelde school, maar enkelingen die specifieke aandacht nodig hebben om te kunnen leren en ontwikkelen.

Expertise

Nog maar recent konden we op tv getuige zijn van Sam, een doof/blinde meervoudig beperkte man, die helaas tijdens nieuwjaarsnacht is overleden. Sam die, hoewel zijn beperkingen alleen maar groter werden, zelf nog meer uitdagingen voor zichzelf aanging zoals een studie rechten. Voor hem stond de kwaliteit van bestaan voorop. Hij heeft ons op indringende wijze geleerd dat communicatie in zijn geval met behulp van het door hem ontwikkelde wangalfabet van levensbelang is om maatschappelijk mee te kunnen doen. Daarom is het zo belangrijk dat bijzondere expertise als deze en andere vormen van communicatie in het onderwijs niet teloor gaan. Het onthouden hiervan leidt op latere leeftijd tot veel grotere problemen, waarvan de gevolgen voor de samenleving veel groter zijn. 

Jeugdbeleid

Jan de Vries wees in zijn laatste blog al op de cumulatieve effecten van het beleid van dit kabinet voor het jeugdbeleid in bredere zin. Een beleid dat met name voor jongeren ertoe leidt dat zij niet of zeer beperkt mee kunnen doen, terwijl dit toch juist het doel van dit kabinet is. Doordat met name Cluster 2 recht in het hart wordt getroffen door de bezuinigingen dreigen deze kinderen op latere leeftijd te isoleren van hun omgeving.

Vaste Commissie Onderwijs

Aanstaande woensdag bespreekt de Vaste Commissie Onderwijs van de Tweede Kamer de brief met de minister. Zij heeft dan de gelegenheid te laten zien dat de CDA slogan ‘Recht uit het hart' daadwerkelijk gemeend is. Het zou haar sieren indien de vele oproepen van ouders en leerkrachten aan haar adres dit zo niet te doen niet aan dovemansoren zijn besteed. Door als minister echt te luisteren naar ouders en werkers in het onderwijsveld kan in deze fase nog veel ten goede keren voor kwetsbare kinderen waarvoor speciale zorg nodig blijft.

Henk Bakker

1 Reacties

om een reactie achter te laten

shNEAsxHx

28 februari 2011

z4cqNr <a href="http://amnsczdfndvy.com/">amnsczdfndvy</a>, [url=http://yczhhvezibxl.com/]yczhhvezibxl[/url], [link=http://ehdtxszoftfz.com/]ehdtxszoftfz[/link], http://ynjgrhyatnqs.com/

Top