BLOG

Eigen regie heeft politiek tij mee

Eigen regie heeft politiek tij mee

Skipr plaatst op 11 februari de kop: "Financiële regie cliënt bespaart AWBZ miljarden". Prof. Schrijvers legt vervolgens uit dat de invoering van een persoonlijk zorgbudget 1,6 miljard kan opleveren uit de AWBZ kas.

Regie cliënt

In juni 2010 hebben een aantal cliëntenorganisaties gezegd: "Eigen regie maakt de zorg beter". Eigen regie bij de cliënt, wel te verstaan. Daarop lijkt het verhaal van Schrijvers en Skipr gebaseerd. Eigen regie bij de cliënt betekent dat al die anderen die nu rollen hebben, rollen opeisen, rollen opgedragen krijgen zich terug gaan trekken. Veel bureaucratisch gedoe verdwijnt, omdat dat nu de eigen regie verstikt. Mooi dat ook Schrijvers zich achter dit gedachtegoed schaart. Jammer dat het accent bij hem of bij Skipr helemaal komt te liggen bij de financiële kant. Wij willen niet de financiële regie maar de regie op de vormgeving van de zorg en ondersteuning bij de cliënt leggen.

Politiek tij

Skipr meent op te moeten merken dat het jammer is dat het pleidooi het politieke tij niet mee heeft. Laten we daar eens op inzoomen. Woensdag 16 februari vraagt Sabine Uitslag de staatssecretaris om het idee van zorgvouchers te betrekken in haar meningsvorming over de AWBZ. De staatssecretaris is intussen van dezelfde politieke kleur, is als het ware gezocht bij het partijprogram van het CDA dat over zorgvouchers spreekt. Eigen regie is typisch een VVD thema: alles wat mensen zelf kunnen regelen, waar ze zelf verantwoordelijk voor kunnen zijn moet daar ook neergelegd worden. Politiek draagvlak is dus niet slecht.

Initiatiefnemers

De groep van cliëntenorganisaties die met het initiatief begon, breidde zich in de dagen maanden daarna snel uit. De volgende tien organisaties vormen nu met elkaar de coalitie ‘eigen regie': CSO, CG-Raad, LOC, Mezzo, NPCF, MEE, Per Saldo, Actiz, Platform VG, LPGGz. Aanbieders, cliëntondersteuners, mantelzorgers en cliënten trekken met elkaar op. Hoe breed wil je het draagvlak hebben.

PGB

In de discussie over het PGB komen vaak de PGB-ers in beeld die eigenlijk geen PGB willen, maar wel veel eigen regie op hoe hun zorg en ondersteuning wordt vormgegeven. Iedereen wil die groep een alternatief bieden waarbij zij niet de eindverantwoordelijkheid hebben voor het beheer van geld, maar wel eigen regie. Ook al een steun in de rug.

"Het pleidooi van Schrijvers heeft het politieke tij niet mee" schrijft Skipr. Dat Hasekamp kritische kanttekeningen plaatste bij het PGB is daarvoor een te dunne onderbouwing. We kunnen Guus Schrijvers ook al tot de pleitbezorgers rekenen.

Eigen regie in de AWBZ

Intussen werkt de coalitie verder aan de vormgeving van de eigen regie in de AWBZ. Er wordt gewerkt aan experimenten met persoonsvolgende bekostiging in Drenthe en Friesland. Het ministerie van VWS ondersteunt deze.

Ondersteuningsmogelijkheden van cliënten bij het voeren van de regie is een voorwaarde. De coalitie werkte de contouren daarvan uit. In het visiestuk over de toekomst van de AWBZ dat Veldhuijzen van Zanten dit voorjaar naar de kamer stuurt, zal de eigen regie voor de cliënt een prachtige plek krijgen. Ik zie er naar uit.

Wim van Minnen

Financiële regie cliënt bespaart AWBZ miljarden

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top