BLOG

Wouter Bos 2.0

Wouter Bos 2.0

Wouter Bos is direct doorgedrongen tot de toplaag van de partners in de maatschap van het grote advies bureau KPMG. Het is inmiddels in brede kringen bekend wat partners van dit soort bureaus kunnen verdienen. Op dit punt volgt Bos een rijke traditie in de PvdA om een loopbaan in de partij te gebruiken als opstapje naar een veel lucratiever bestaan in het kapitalistische bedrijfsleven.

Nieuwe carrière en principes

Velen zijn hem voorgegaan, zoals Meijer, Kok, Vermeend c.s. Opvallend is ook dat deze partijcoryfeeën met hun nieuwe carrière ook hun principes hebben achter gelaten en veel soepeler zijn gaan kijken naar allerlei zaken dan zij daarvoor deden. Kok had opeens geen moeite meer met exorbitante salarissen; Vermeend zit aan tafel bij Wakker Nederland, gelieerd aan de Telegraaf, een krant die hij vroeger vermoedelijk niet las; en (Wim)Meijer, nu al wat ouder, is geliefd geworden in de hoogste kringen van het bedrijfsleven.

Wouter Bos volgt ook op dit punt de traditie van zijn voormannen. De politiek hobbelt achter de feiten aan, zo kopt Zorgvisie een interview met Wouter Bos. Hij heeft, blijkens dat interview ineens hele andere ideeën over de gezondheidszorg dan hij daarvoor had als partijleider van de PvdA, respectievelijk als Minister van Financiën. Als je hem een jaar geleden zou hebben gezegd dat hij als politicus steeds maar achter de feiten aan had gehold, had hij dit verontwaardigd van de hand gewezen. Nu is het de kop waarop hij zich zelf introduceert als duur betaalde adviseur voor de wereld van de gezondheidszorg.

Marktwerking zorg

In het interview zijn nog meer opvallende uitspraken te noteren. Zo stelt hij dat hij een ommezwaai heeft gemaakt in zijn denken over marktwerking in de zorg. Een jaar geleden haalde hij nog fel uit naar de verderfelijke marktwerking in de zorg en zorgde hij er voor dat zijn partij een stap terug deed bij de invoering van de marktwerking. In plaats van concurrentie moet er veel meer samenwerking komen. Winst hoorde niet thuis in de zorg. Dat zei hij niet alleen als partijleider, maar ook in zijn hoedanigheid als lid van het kabinet, en als minister van Financiën. Uit hoofde van die laatste functie hamerde Bos ook op kostenbeheersing, budgetteringen en kortingen in de sector. Het kon allemaal wel een pondje minder in zijn visie. Nu zegt hij totaal iets anders: bij de stijging van de kosten hebben we geen budgetten meer nodig, maar ondernemerschap. Budgetkortingen zijn in de visie van de nieuwe Wouter Bos niet het finale antwoord op de kostenproblematiek van de zorgsector. Hij is, zo zegt hij letterlijk: "het een en ander scherper gaan zien".

Cliëntgericht advies

En zo kunnen we nog wel even verder gaan met uitspraken van Bos die soms lijnrecht staan op diens eerdere opvattingen als PvdA-leider en minister. Hij kan rustig worden ingehuurd door wie dan ook. Voor een toekomstige PVV-minister zal hij graag aan de slag gaan en hem of haar een mooi cliëntgericht advies formuleren. Want Bos weet als geen ander dat topadviseurs alleen maar in Den Haag kunnen scoren (en dus veel verdienen) als de adviezen in de denkrichting zitten die de opdrachtgever voor ogen heeft. Ook een hoog inkomen vindt hij, gelijk zijn voorgangers, geen probleem meer. De man die de strijd aanbond tegen de bonussen in het bankwezen, heeft er nu weinig moeite meer mee. Ik betaal graag veel belasting is zijn reactie op vragen over zijn topinkomen. Zou hij een dergelijk antwoord ook geaccepteerd hebben van de zijde van die toenmalige "graaiers" uit het bankwezen? Die lieden betalen immers ook enorm veel belasting.

Geloofwaardigheid

Bij herlezing van het interview komt onvermijdelijk de vraag naar voren in hoeverre een dergelijke switch de geloofwaardigheid van iemand als Bos wordt/is aangetast. Als hij meent wat hij nu zegt, heeft hij nooit gemeend wat hij vroeger zei, of vice versa. Of hij zegt dingen die passen in het straatje van de functie die hij op dat moment bekleed. Daar is een mooi woord voor: opportunisme. Dat laatste zou heel goed het geval kunnen zijn. Of krijgen bepaalde lieden gelijk die altijd van Bos hebben gezegd dat zijn hart niet bij de PvdA lag, maar veel meer bij het liberale gedachtegoed van het bedrijfsleven. Dat zou ook kunnen. Het is gissen, maar één ding staat vast. Als je Bos 2.0 als adviseur inhuurt, dan is de kans groot dat je gelijk krijgt. En daar gaat het toch om.

Rob Scheerder

 

4 Reacties

om een reactie achter te laten

jacco visser

18 februari 2011

Een mooi voorbeeld van hoe politici in hun ivoren toren naar de alledaagse werkelijkheid kijken. Ik vind het juist goed dat Wouter tot nieuwe reflecties is gekomen ten aanzien van marktwerking in de zorg. Verzekaars en ziekenhuizen maken grote stappen in het zichtbaar maken van kwaliteit (met name in het marktgeorienteerde B-segment). En terzijde: ik vind dat hij ook beter tot zijn recht komt in het TV-programma 'Voetbal International' met Wilfred, Johan en Rene. Daar is toch niets mis mee.

Jansen

19 februari 2011

Op Farmaactueel is een webcast te zien en te horen van W Bos met een presentatie tijdens de Dag van de Zorgverzekeraars. Daar laat hij weer een ander verhaal horen en niet ten voordele van de zorgverzekeraars, al is het onduidelijk wat hij dan wel een goede oplossing van de problemen in de zorg vindt. Als er al problemen in de zorg zijn. Financieel in ieder geval niet, tenzij het zou moeten gaan om de enorme administratieve lastendruk die lieden als R Schreerder over de Zorgsector hebben uitgestort. NZa is immers niets anders dan een ander naambordje op hetzelfde bedrijf; het CTG. Budgettair zijn er in dit land geen problemen. Bij ongewijzigd beleid stijgen de kosten naar 14% van het BNP in 2040. Dan wordt de top bereikt. Geen probleem. België, Frankrijk, Duitsland en de USA zitten daar nu al op of zitten er boven en zijn niet failliet. Duitsland trekt Nederland juist mee de vooruitgang in. Oplossing zit hem meer in het tonen van flexibiliteit in uitgaven en bestedingspatroon van de Overheid zelf en in goed huisvaderschap; loslaten van vaste budgetten voor de verschillende ministeries, maar deze aanpassen aan de veranderende maatschappij. Waar is de Overheid per slot van rekening voor en van wie is die Overheid? AKZO Nobel is ook niet meer de Akzo Nobel van 20 jaar terug. Idem Philips. Zo gaat dat in de private sector. Daar moet de Overheid van leren. Ministerie VWS noemt zich zelf een Concern met een Concern beleid. Lijkt eerder op de Staatsmijnen en iedereen weet waar die zijn gebleven. De BV Nederland lijkt meer en meer op de GM uit de USA. Tijd voor een flinke hervorming. Het gebruik blijven maken van schaamlappen zoals zorgverzekeraars om het BKZ te handhaven tegen beter weten in is geen oplossing.
Dat was de boodschap van W Bos op de betreffende Webcast.

merhai

21 februari 2011

draaikont, was het niet?

tjark reininga

21 februari 2011

de vraagtekens die Rob Scheerder plaatst bij de nieuwe functie van W Bos zijn natuurlijk terecht. en hij had daar meteen JP Balkenende, C Eurlings en nog een handvol anderen (R Scheerder?) aan kunnen toevoegen.

in het licht van de vele discussies over de zogenoemde Balkenende-norm is er een bijzonder interessant. met grote regelmaat geven zowel de overheid als instellingen opdrachten aan de grote adviesbureaus, die daarvoor medewerkers inschakelen met een inkomen dat deze norm ver te boven gaat. zelfs organisaties met een kleine subsidie zijn vaak gedwongen bij de verantwoording daarvan dure accountantskantoren in te schakelen. nu deze instellingen zelf geacht worden hun medewerkers niet hoger te belonen dan deze norm, zou ook de beloning van adviseurs beperkt moeten worden.

ik heb echter nog niet gehoord, dat geen oprdrachten meer verleend mogen worden aan deze bureaus, zolang hun top ver boven de balkenende-norm wordt beloond. en dus zullen steeds opnieuw mensen die in het semipublieke domein succesvol hebben geopereerd aan de verleiding blootstaan de overstap te maken. en zich de hoon van vroegere geestverwanten (en van columnisten als mijn vriend Rob Scheerder op de hals halen.

Top