BLOG

Wie gaat er over de zorg?

Wie gaat er over de zorg?

Al veel vaker heb ik in columns, debatten in en buiten de Kamer en in artikelen aangegeven hoe ongelooflijk ondoorzichtig het zorgwereldje is. De belangen van patiënten, ouderen en chronisch zieken, staan lang niet altijd voorop.

Zorgbobo's

Financiële plaatjes en boekhoudkundig geneuzel verdringen de menselijkheid, de honger naar controle over de rijkelijk gevulde zorgpotten leidt tot gekonkel en gesmiespel in de wandelgangen. De Haagse zorgbobo's lijken er soms volledig op gericht om door vleierij, list en bedrog een zo groot mogelijke hap uit de zorgkoek te kunnen nemen.

Poortwachters

En de vraag dringt zich dan op: wie er eigenlijk gaat over de zorg? Ik zou willen dat ik op deze vraag kon antwoorden: ‘de patiënt en de zorgverlener'. De werkelijkheid is helaas anders. Zorgverzekeraars, gemeenten, en het CIZ zijn ‘poortwachters' die het professionele oordeel van directe zorgverleners frustreren. Over de bureaucratische gevolgen hiervan, zal ik in deze column een keer zwijgen. De vraag was: wie gaat er over de zorg?

Toekomst AWBZ

Over de borging van de sociale grondrechten en het publieke belang hoort het parlement te gaan. De vraag welk stelsel het beste is, en hoe dat moet worden bewaakt en betaald moet het parlement beantwoorden. De toekomst van de AWBZ, is hiervan een voorbeeld. Natuurlijk heeft een regeringscoalitie daarover ideeën, maar de Kamer moet altijd kunnen controleren en zo nodig bijsturen. Een voorwaarde hiervoor is dat de Kamer tijdig en volledig wordt geïnformeerd en niet vanuit de achterkamertjes wordt bestookt met akkoordjes en voldongen feiten.

Afbreken wettelijk recht

Afgelopen vrijdag kwam de Vereniging Nederlandse Gemeenten met een persbericht dat er ‘nog' geen bestuursakkoord is over de decentralisatie van delen van de AWBZ. ‘Huh?, dacht deze – toch vrij goed geïnformeerde volksvertegenwoordiger, ‘we moeten toch nog de plannen en de aanpak van dit kabinet krijgen over de toekomst van de AWBZ en horen wanneer de voornemens hun beslag gaan krijgen?' Het ministerie en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten koersen aan op een akkoord: Begeleiding gaat naar de WMO. Het Rijk doet een greep uit de kas en de gemeenten mogen zo vrij mogelijk het geld gaan inzetten. Het liefst, zo geven de gemeenten aan, verdwijnt het compensatiebeginsel uit de WMO (artikel 9), dan kunnen ze naar eigen inzicht hun gang gaan met een groot deel van de zorgkoek. Het afbreken van het wettelijke recht op zorg door het te vervangen door een ‘compensatieplicht' gaat kennelijk nog niet ver genoeg.

Meepraten taboe

Ik blijk niet de enige te zijn die niets mocht weten over deze rendez-vous tussen het ministerie en de gemeenten. Patiëntenorganisaties mogen ook niet meepraten. Twee keer fout dus. Degenen voor wie we de zorg organiseren zouden daar toch over moeten kunnen meepraten, nietwaar? Daarnaast is het goed gebruik om de Kamer te informeren over het beleid dat je maakt. Tenzij je natuurlijk een kwaad geweten hebt en verwacht dat er forse tegenstand zal zijn. Dan helpt het om in achterkamers een akkoord te sluiten. Dan regel je dat de coalitie het steunt (inclusief de PVV dus). Vervolgens staat de grootst denkbare oppositie binnen en buiten de Kamer buitenspel. Dit schreeuwt om protest!

Renske Leijten

8 Reacties

om een reactie achter te laten

r.m. dalmijn

23 februari 2011

Schoonheid toont zich geregeld in eenvoud.
Mevrouw Leijten verwoordt haar ongemak bevlogen, veel van haar bochten hebben echter wel de neiging rechte lijnen te worden. Natuurlijk spelen muntjes in onze samenleving een rol; zelfs en misschien wel juist in de zorg. Als potentiele patient, zorgverlener en financier (€ 4.500 per jaar exc. eigen bijdrage en risico) meen ik toch wel enig recht te hebben op regie en spelregels. De kamer waarin mevrouw Leijten zich genesteld heeft is overigens verantwoordelijk voor alle door haar beschreven administratieve "belemmeringen" .

Gericke

24 februari 2011

We mochten niet op de man spelen zei hier de redacteur.
Maar mag dat wel op de vrouw?
Ik sta helemaal achter Renske en dat gaat nu eenmaal door op de vrouw te spelen. Niet zo lang gelden had Renske een medestrijdster in Fleur. Maar helaas is die in de gedoogpot gevallen.
In de geschiedenis is iedere overheveling naar de gemeente altijd een verkapte bezuiniging geweest. En dat is nu niet anders. Het ambtenaren apparaat neemt toe met de bijbehorende ambtenaren streken. En als dan ook nog de ambtenaren gekort worden licht de willekeur inclusief omkoopschandalen op de loer. Daar zijn voorbeelden zat van en naar die landen willen we zo graag onze westerse democratie exporteren.
Daarnaast is al vele malen bewezen dat, waar vele miljarden te halen zijn, ook vele criminelen verschijnen.
Tot vandaag weet niemand waar die miljarden nu precies aan besteed worden. En Renske mag dan wel het parlement hoog op hebben, ik ben van mening dat het parlement helemaal geen greep heeft op de zorg en de zorgkosten.
Waarom zou men zo graag de marktwerking in de zorg hebben ingevoerd?
In ons democratisch bestel heeft toch niemand greep op de markt, behalve de partijen die de markt in handen hebben. En dat is niet het parlement en nog minder de zorggebruiker.
Ik doe mijn best om de bal te spelen, maar dan graag de bal niet in de handen houden.

Holm

24 februari 2011

Van harte ondersteun ik het verhaal van Renske, zo ongeveer nog de enige politica in Nederland die oprecht voor de zorg blijft vechten.
In mijn gemeente Stichtse Vecht [voorheen Maarssen] hebben ze 1 mlj euro WMO geld weggeboekt naar de algemene reserve, ach alsof het niks is.

En ja Renske is onderdeel van de kamer. Wel met nog een heleboel anderen en die graaien liever onze AWBZ premie voor de helft weg om mooi weer te maken als heffingskorting. We betalen dus wel maar het wordt niet besteed aan de AWBZ.
Wie houdt wie hier nou voor de gek? Renske mijn stem heb je en mijn steun ook, Protest want vraag het op straat: niemand komt in een verpleeghuis terecht maar die huizen zitten wel allemaal vol en als wij zelf aan de beurt zijn hebben we niks meer in de melk te brokkelen.
Oja : vindt de redacteur wel goed dat we dit schrijven, de vorige column werd op brute wijze afgeblokt. We zouden onbeleefd zijn geweest, foei toch mensen niet klagen over de zorg, gewoon in de natte luier genieten van koude thee!

Meinsma

25 februari 2011

Al sinds de jaren 80 is er een afbraakbeleid. Ik heb de laatste 30 jaar alleen maar het woord "bezuinigingen" gehoord. De enigen die de zorg duur maken zijn degenen die hun eigen tarief kunnen bepalen en die bepalen waar het geld aan besteed wordt. Zorgvragers hebben geen invloed op de inhoud van de zorg en wat het kost en de belangenverenigingen zijn ook al monddood gemaakt.
Naar de rechter gaan is met de nieuwste voorstellen ook al geen optie meer voor de minder draagkrachtigen.
Hoezo mensenrechten? Hoezo grondwet? En Nederland koploper in de zorg??? Waarom gaan er dan zoveel hun heil zoeken in het buitenland?
Dit kabinet is nog erger dan de voorgaande en gaat het vernietigende werk afmaken.

Gericke

25 februari 2011

De kamer...de kamer...de kamer. Laat me niet lachen.
Gelijk wat de SP (Renske) te berde brengt, het wordt genegeerd enkle omdat het van de SP komt. Sociaal, socialist is een scheldwoord geworden en al die ex-socialisten schamen zich als ze zo genoemd worden. Zelfs de PvdA noemt zich liever geen socialist meer. Wat overigens ook niet zou kunnen nu ze de rechts partijen naar links willen drukken.( Dat is een doordenker). Het zijn niet de parlementariers die aan de touwtjes trekken maar de machthebbers, de kapitalisten, de zorgbobo's, de zorgverzekeraars. De meesten die de regering vormen zijn zetbazen van de graaiers en dieven van gemeenschapsgelden.
Evenwel heeft Renske ook de steun en waardering van mij. Het is heel dapper om tussen de vijanden van de bevolking haar mond open te doen.
Hetgeen ik van haar ex-medestrijder Agema niet kan zeggen.
Blijkbaar ligt er verborgen in een kast nog een gedoogplan waarin de PVV alles wat ze beloofd hebben weggeeft als Leers maar af en doe een gekleurde medemens het land uitwerkt.

de Graaf

25 februari 2011

Mevr.Leijten is m.i. een roepende in de woestijn wat betreft de zorg met de daarbij behorende zorgbobo's die het graaien niet kunnen laten. Het heeft toch alle schijn dat de rest van de kamer het allemaal wel goed vind, het is immers een ver van mijn bed show. En dat het geld binnenskamers in de kamer geregeld word verbaasd mij ook niet meer....de maffia is losgeslagen zowel in de zorg als in de kamer. Wens mevr.Leijten heel veel steun en wijsheid om boven het maaiveld uit te blijven steken.

van Osch

27 februari 2011

Inderdaad, Renske, het zorgland is een enorm bureaucratisch regelwoud geworden waardoor niemand de bomen nog ziet. Met dank aan dertig jaar parlementaire bemoeienis. Eerst leidde het gelijkheidsdenken van links tot de regels, nu leidt het wantrouwen van rechts tot de regels. Terwijl het zo simpel is: mensen zijn niet gelijk en mensen zijn te vertrouwen.
Dus haal de regels weg en geef de burger zijn eigen zorgbudget. Geen behoefte meer aan de bureaucratie van ministerie, CIZ, zorgverzkeraars, gemeenten en..... En dan in het parlement de juiste discussie voeren: hoeveel hebben wij met elkaar over voor de (zorgbehoevende) medemens. En wat mij betreft is dat meer dan nu. Maar die vraag speelt blijkbaar niet bij verkiezingen.

HTKHoxyuIz

28 februari 2011

v4Xwee <a href="http://eceznnrqlssn.com/">eceznnrqlssn</a>, [url=http://uplwnsqqxisx.com/]uplwnsqqxisx[/url], [link=http://ryhmxnxisazp.com/]ryhmxnxisazp[/link], http://ccgclswcxhyl.com/

Top