BLOG

Cyber Nurse

Cyber Nurse

Het is een grote misvatting te denken dat social media een revolutionaire ontwikkeling van het internet zijn. Op zijn hoogst is het een rimpeltje in de oceaan van wat werkelijk op ons afkomt: het internet der dingen. Wanneer dat er is zal de nieuwe professional van de zorg werkelijk zijn opgestaan: cyber nurse

Internet der dingen

Mij viel het eerst ook niet echt op maar steeds vaker gaan dingen deel uitmaken van het internet. Een bekend voorbeeld zijn uw navigatie en mobieltje die tezamen informatie doorgeven waar u bent, hoe hard u rijdt op grond waarvan files in kaart worden gebracht. Deze informatie krijgt u terug om een andere route te laten bepalen.

De voorhoede hiervan is het moderne leger waar dit verschijnsel al jaren aan de gang is. Men spreekt daar van network enabled warfare. Er is bij wijze van spreken geen kogel die niet met alle andere kan communiceren. Dat is het internet der dingen.

In de verpleeghuiszorg treft u al hier en daar ‘ambient intelligence' aan. Dat zijn omgevingen die reageren op bijvoorbeeld demente patiënten. Deze zijn met een zendchip uitgerust en maken een zonering van het gebouw mogelijk: hier kun je wel en daar kun je niet komen. Deuren sluiten zich automatisch voor hen die dreigen te verdwalen: het internet der dingen zorgt en waakt.

Backoffice IT

De grote automatiseringsslag die nu in de zorg wordt gemaakt is om de back office, de systemen die alle verrichtingen op detailniveau registreren, zo ‘rijk' en daarmee zo goedkoop mogelijk te maken. Goede zorg voor de massa kan niet zonder. Wie zijn huishoudboekje niet bijhoudt verkoopt ooit de daklozenkrant.

De grote makke van deze ICT-gedreven bureaucratisering is de klacht van frontliniewerkers, die voortdurend het Grote Gulzige Spreadsheet aan het voeden zijn. Dit speelt zoals u weet niet alleen in de zorg maar ook in het onderwijs en bij de politie. De integratie met de frontoffice is verre van ideaal en dat laatste is een understatement. Maar er gloort hoop: Cyber Nurse.

E-healt

Ik verwacht veel van e-health. Maar er zal nog heel veel ontwikkeld moeten worden voordat dit verschijnsel deel uitmaakt van IIHC, Integrated Intelligent Health Care.  

Huize Schrijvers is grootverbruiker van de gezondheidszorg omdat een van haar leden –niet ik- een reumatische aandoening heeft. Dit jaar deed simpele e-health haar intrede. De periodieke rapportage aan reumazuster en specialist gaat nu  doodnormaal via e-mail. Niks high tech maar wel e-health.

Maar hoe goed zou het zijn als de bloeddrukmeter de gegevens kon meesturen, als een decentraal thuislab bloedmonsters kon analyseren! Als medicijnstrips met goedkope wegwerp RIFD-chips waren uitgerust om de patiënt bij de les van medicijninname te houden! Als een geïmplanteerd nano-unit TNF-blokkers lokaal afgeeft en over de werking rapporteert!

Dat is het internet der dingen. Dat is ubiquitous computing.

Ubiquitous computing

Tussen nu en het moment dat ik de grootste kans heb grootverbruiker te worden zullen in de gezondheidszorg steeds meer dingen, patiënten, dokters, deuren, gebouwen, apparaten met elkaar verbonden worden.

Dan dus, wanneer ik mijn laatste twee jaar bedlegerig thuis doorbreng komt de verzorgster met haar tablet 15.0. De gegevens van het nanolab in mijn arm zijn haar en mijn dokter al doorgestuurd. De thuishulp wast mij met intelligente vochtige doekjes, die aan de ‘cloud' doorgeven dat zij op dat moment bij mij zijn gebruikt. De registratie van haar verrichtingen voor de backoffice hoeft zij niet meer te doen omdat alles automatisch én onzichtbaar gaat. Mijn huis en mijn meubels zijn bespoten met een onzichtbare intelligente spray, die bijhoudt of er gestoft of gesopt moet worden. De alfahulp komt op ‘afroep'.

Cyber Nurse

En als ik dan in de schemer van mijn leven treur over de dingen die voorbij zijn gegaan, wordt er gebeld. De deur opent zich en ik hoor haar bekende vrolijke stem. Cyber Nurse komt langs, cyber nurse!

‘Meneer Schrijvers, ik was in de buurt en kreeg door dat u dringend behoefte heeft aan heerlijke chocolade. Wilt u puur of wilt u melk?'

Joep Schrijvers

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top