BLOG

Een dure minister?

Een dure minister?

Iets dat erger dan vergrijzing bestaat niet. Dat is het eerste wat duidelijk wordt als je daar over leest. Maatschappelijk een ramp van een omvang waarbij zelfs het Leger des Heils machteloos moet toezien. En persoonlijk dramatischer dan de ergste chronische ziekte.

Mythes over ouder worden

Ik heb daarover recent een boek gepubliceerd: "Jong van geest", waarbij ik laat zien dat de meeste van deze ideeën over ouder worden mythes zijn. Er is veel gereageerd op dat boek, meer dan ik had verwacht. De discussie spitst zich met name toe op de vraag of je van, nu aan hun pensioen toe zijnde, babyboomers mag verwachten dat ze maatschappelijk actief blijven.

Leefstijl

Maar één van de in mijn ogen belangrijkste aspecten van het boek kreeg nauwelijks aandacht. En dat is dat uit alle wetenschappelijke literatuur duidelijk blijkt dat de problematische gevolgen van het ouder worden veel minder met leeftijd en veel meer met leefstijl en zelf-attributie te maken hebben. Ouder worden levert over het algemeen pas echt functionele beperkingen op in relatie met een onverstandige leefstijl. Afnemende conditie en cognitieve achteruitgang hebben vooral te maken met te weinig lichamelijk en geestelijk actief zijn en met een selectieve waarneming van onszelf. Het is zelfs zo dat veel van dergelijke problemen tot op hogere leeftijd omkeerbaar zijn. Een uur wandelen per dag, een taal leren of vrijwilligerswerk doen is voor de meeste ouderen het recept voor het zo lang mogelijk gezond blijven zonder opvallende beperkingen. Zelfs bij dementie weten we dat de ziekte van Azheimer, die in de meeste gevallen dementie veroorzaakt, zich in zekere zin gedraagt als hart en vaatziekte en dat tenminste 17 procent van de oorzaken van die ziekte te maken heeft met leefstijl.

Voorkomen van zorgkosten

Daarom dacht ik, ik zeg dat nog maar even. Nu de minister bezig is met het voorbereiden van een preventienota en zich in verschillende interviews zeer terughoudend toont als het gaat om het beïnvloeden van leefstijl. Als die terughoudendheid zich in beleid vertaalt, wordt dit een heel erg dure minister. Als ergens nu een slag te maken is in het voorkomen van zorgkosten, dan is dat in het domein van preventie. Als we, om maar één voorbeeld te geven, 1 procent van de kosten van dementie kunnen voorkomen door het uitstellen van het begin van de ziekte of het beperken van de impact daarvan, levert dat voor nu al een besparing op van 30 miljoen per jaar (uitgaande van de zorgkosten voor dementie van 3,1 miljard) en voor 2020 een besparing van 50 miljoen.

Handen ineen slaan

Er op rekenen dat het verstrekken van rationele informatie over gezondheid tot gedragsverandering leidt, is een beetje naïef als je ziet hoe moeilijk het is om complexe gedragingen te veranderen. Die verandering komt alleen tot stand als alle maatschappelijke actoren: de zorg, de gemeente, het bedrijfsleven zich gezamenlijk verbinden tot een strategie gericht op het behoud van de gezondheid van de burger. Dat is een investering die loont.

Jan Walburg

4 Reacties

om een reactie achter te laten

Euwe-Hage

4 maart 2011

Het punt is denk ik dat verandering van leefstijl een langdurig proces is, waar veel doorzettingsvermogen voor nodig is en in elk geval de wil om te veranderen. En die wil komt er m.i. pas als men de voordelen ervan gaat inzien, waar dan weer voorlichting voor nodig is.......geen 'grote stappen, snel thuis' dus.

De trend lijkt te zijn om toch meer op korte termijn maatregelen, dingen die heel actief en concreet klinken, te gaan zitten......zonder te kijken of wat het nut op de lange termijn is.
Zorgelijk, deze ontwikkeling.

schelfhout

4 maart 2011

Het is toch fantastisch dat we door een gezonde levensstijl veel ouderdomskwaaltjes kunnen uitstellen of beperken. Een focus op positieve prikkels ipv negatieve zou al heel veel helpen. Ik ondersteun dan ook van harte de oproep om eindelijk eens te investeren in een preventieprogramma, waarbij de eigen verantwoordelijkheid voor de levensstijl wordt gepromoot. Ik wil hier in zeeuws-vlaanderen graag mee aan de slag, maar het zou natuurlijk veel effectiever zijn als het wordt ingepast in landelijk kader. Ook de wmo kan hier veel in betekenen. Aandacht verleggen naar welzijn / vitaliteit kan besparen op zorgkosten.

fIImSbjrUWEewcI

5 augustus 2012

Avocado's zijn erg lekker in een slajate met roquefort of een andere sterke blauwgeaderde kaas, of met gerookte zalm, of met garnaaltjes, of ook geplet in mayonaise met wat zout en peper als dip of op een lekkere zelfgemaakte hamburger. Zo puur zijn ze inderdaad wat flets van smaak maar de textuur is heerlijk en ze passen erg goed bij veel sterke smaken.

tZeGiDdBiijAGZJJLQl

6 augustus 2012

11l1yb , [url=http://swizyydntibw.com/]swizyydntibw[/url], [link=http://zickdnmzjgwg.com/]zickdnmzjgwg[/link], http://uklcrfcuepuf.com/

Top