BLOG

Wie bewaakt de erfenis van ruim 80 miljoen?

Wie bewaakt de erfenis van ruim 80 miljoen?

Het Transitieprogramma in de langdurende zorg (TPLZ) is onlangs zonder al teveel ophef afgerond met een slotconferentie. Zoals meestal gaat de lancering met heel wat meer bombarie gepaard dan de afronding. Heel raar eigenlijk, omdat het oogstmoment toch een hoogtepunt moet zijn.

Hoog ambitieniveau

Het TPLZ, dat zijn oorsprong vindt in het Convenant AWBZ 2005-2007 van de belangrijkste brancheorganisaties, is in 2007 van start gegaan met een goed gevulde pot AWBZ-middelen. Het ambitieniveau was uitzonderlijk hoog. Doel was om zorgpartners aan te zetten tot radicale vernieuwing.

Niet zomaar een innovatie, maar een transitie; een verandering in het denken over zorg, gekoppeld aan veranderingen van het systeem, vergelijkbaar met de transitie van trekschuiten naar stoomboten, of van vuilnis naar ‘cradle to cradle'. Een totaal nieuwe blik, een nieuwe praktijk, een nieuwe structuur, dat was het streven. Daar zou dit programma aan gaan bijdragen door de financiering van kleinere en grotere projecten (transitie-experimenten) met als gemeenschappelijk kenmerk: het ontwikkelen van nieuwe zorgpraktijken die druk zetten op het systeem. Is dat gelukt? Zijn alle ambities waargemaakt? Ja en nee.

Nieuwe praktijken

Ja, want er zijn nieuwe praktijken ontstaan. Buurtzorg, bijvoorbeeld, inmiddels onderdeel van de mainstream, werd gefinancierd in de eerste tranche van het Transitieprogramma. Met name op het snijvlak van welzijn en zorg en ICT zijn nieuwe praktijken ontwikkeld. Ook de mensen die bij dergelijke experimenten betrokken waren – vaak met een grote passie voor de zorg, maar soms ook met veel frustratie over de weerbarstige werkelijkheid – zijn dankzij de TPLZ-projecten veranderd.

Mede onder druk van het TPLZ is ook het denken over zorg veranderd. Het kantelen van de zorg naar de vrager, zelfmanagement, het ontschotten van welzijn en zorg, slimme technologie, het is inmiddels allemaal gemeengoed geworden. Lees de brief van de minister van enkele weken geleden er nog maar eens op na. Het programma past dus in een bredere beweging en geeft daar weer extra voeding aan.

Bekostigingsstructuur

Nee, want het systeem, in het bijzonder de aanbodstructuur en de bekostiging, is vrijwel volledig buiten schot gebleven. Een systeem zorgt voor stabiliteit. Zo ook in dit geval, helaas. Maar de druk op het systeem is, mede vanuit nieuw ontwikkelde zorgpraktijken, wel groter geworden. Steeds luider klinkt de roep om meer vraagsturing en herstel van professionele waarden. Steeds meer wordt de noodzaak ingezien van een bekostigingsstructuur die de zorg niet opknipt in drie delen en perverse prikkels tegengaat: preventie moet lonend zijn, samenwerken die leidt tot kwaliteit ook, DBC's die taakherschikking tegengaan moeten heroverwogen worden, enzovoorts.

Staan voor innovatie

Er is dus veel gebeurd. Maar wie ontfermt zich over de institutionele erfenis? Tot mijn grote genoegen waren op de slotconferentie diverse betrokken organisaties op hoog niveau vertegenwoordigd. Actiz, VGN, LOC, Zorgverzekeraars Nederland, VWS om er een paar te noemen. Dat is op zichzelf al een bijzondere kracht van dit programma. De dagvoorzitter vroeg de vertegenwoordigers, op het podium verzameld, om op te staan als hun organisaties wilden gaan voor zorginnovatie in de toekomst. Natuurlijk ging iedereen staan. Wat dat precies betekent, anders dan een mooi fotomoment, moet komende periode blijken. Als het goed is, hoort u nog van hen.

Margo Brouns
Bestuursvoorzitter College voor de Beroepen en Opleidingen in de Gezondheidszorg (CBOG)

3 Reacties

om een reactie achter te laten

Joke Zwanikken -Leenders

7 maart 2011

Langdurige zorg, in de psychiatrie ,geweldig mooie mensen , veel jongen verpleegkundige werken daar ,eer hen en laat ze iets bijzonders mooi met deze mensen DOEN,
Geen tijd en geld is een dooddoener in 2011,voor hen, en de patiënten

Bejaard en Vogelvrij

7 maart 2011

Hopelijk ontgaat lezers de dubbele bodem in dit artikel niet.

Een ruim 80 (?) miljoen euro aan AWBZ-geld kostend programma om de langdurige zorg om te vormen... En de kracht van een dergelijk zoveelste kostbaar maar feitelijk niets opleverend programma is dan dat op de slotconferentie ervan diverse "betrokken" organisaties op hoog niveau vertegenwoordigd zijn (als Actiz, VGN, LOC, Zorgverzekeraars Nederland, VWS - m.a.w. veelal chronisch lichtzinnige grootverbruikers van de betreffende gelden)...

Dit mag wel de spijker op de kop heten in de discussie over het hoe en waarom van de steeds verder verslechterende omstandigheden in de langdurige zorg.
En het maakt andermaal duidelijk hoe het toch komt dat er van de jaarlijks met tientallen miljarden van ons aller belastinggeld rijkelijk gevulde AWBZ-pot amper geld over blijft voor de wérkelijke zorg!

bnNtelxWNxJRhuCjQ

3 februari 2012

This info is the cat's pajaams!

Top