BLOG

Voorwaarts, mars!

Voorwaarts, mars!

'Stuck in the middle'. Zo werd het zorgsysteem in het Heroverwegingsrapport Curatieve Zorg 2.0. omschreven. Vast tussen de situatie met gerantsoeneerde budgetten en gereguleerde concurrentie. En daarmee staat het zorgstelsel op een kruispunt.

Wachtlijsten

Gaan we door met versterking van de rol van de patiënt en met de verbetering van de kwaliteit en betaalbaarheid van de zorg. Of gaan we terug naar de wachtlijsten van vroeger?

Technisch

Het regeerakkoord is helder. We gaan verder op weg met concurrerende en risicodragende zorgaanbieders en verzekeraars. Het regeerakkoord bevat daartoe een aantal maatregelen zoals invoering van prestatiebekostiging en zogeheten DOT's, afschaffing van de ex-postcompensaties voor verzekeraars, uitbreiding van vrije prijsvorming zoals een groter B-segment voor ziekenhuizen en vrije prijsvorming voor apothekers en tandartsen. Het klinkt soms allemaal technisch maar het is van fundamenteel belang.

Intensieve gesprekken

Op dit moment zijn er intensieve gesprekken gaande tussen de verschillende partijen in de zorg over de precieze invoering en vormgeving van de prestatiebekostiging. De minister zal naar verwachting de plannen binnenkort naar de Kamer sturen.  As ik praat met ziekenhuizen, artsen, hoogleraren, verzekeraars en patiëntenverenigingen dan is er een vrij breed gedragen overeenstemming over deze koers. En een ieder weet wat er van hem of haar de komende periode wordt verwacht en hoe het spel gespeeld gaat worden.

Onzekerheid

De transitie naar meer competitie gaat vanzelfsprekend gepaard met spanning en begrijpelijke vragen. Hoe pakken deze maatregelen voor mij, mijn instelling of mijn organisatie precies uit? Gaat het allemaal niet te snel? Zijn er niet meer garanties nodig? Een kenmerk van de toekomst is echter dat deze gepaard gaat met onzekerheid. Wie wacht totdat alle onzekerheden helemaal zijn verdwenen, zal nooit een stap voorwaarts zetten.

 Als Kamerlid weet ik zeker dat de invoering van de genoemde maatregelen nooit helemaal in één keer perfect kan gaan. Er zal altijd ergens wel iets misgaan. Dan is het zaak deze problemen werkende weg op te lossen. Maar de richting staat vast. Weg uit de situatie van 'stuck in the middle."Voorwaarts, mars!

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top