BLOG

Ziekenhuizen kunnen naar compensatie fluiten

Ziekenhuizen die door het veranderde bouwregime in de financiële penarie zitten, lijken voorlopig naar compensatie te kunnen fluiten. De commissie van wijzen die zich over het compensatievraagstuk heeft gebogen, gaat de deadline voor het opstellen van criteria voor compensatie van 1 juli niet halen. Commissievoorzitter Havermans en de zijnen hopen dit goed te maken door op 1 oktober met een integraal voorstel te komen, waarin naast de toelatingscriteria ook de verrekenmodules en de praktische toepassing zijn uitgewerkt.

De NVZ vereniging van ziekenhuizen heeft er weinig fiducie in. De NVZ vreest dat de daarmee de hele definitieve besluitvorming in gevaar komt. Dit zou betekenen dat ziekenhuizen die met hun bouwkosten worstelen dit jaar een aardig vlekje op hun begroting hebben weg te werken. En dat moest de commissie nadeelcompensatie nu juist voor zijn.

Havermens brengt de nooddruftige ziekenhuizen overigens niet alleen kommer en kwel. Als het aan minister Klink had gelegen was bij de bepaling van nadeelcompensatie de totale vermogenspositie meegewogen. Goed presterende of door historisch toeval vermogende ziekenhuizen hadden zodoende de kosten van het veranderde bouwregime grotendeels uit eigen zak mogen ophoesten. De commissie nadeelcompensatie laat dit soort factoren buiten beschouwing en beperkt zich tot de vastgoedlasten. “Nadeel” als gevolg van het veranderde bouwregime is volgens de commissie domweg het verschil in kapitaallasten in het oude en nieuwe systeem. Dat moet toch een kleine genoegdoening zijn voor het klein dozijn ziekenhuizen dat met het nieuwe bouwregime in de maag zit. De klagers hebben altijd betoogd dat ze geen andere keuze hadden dan de bouw- en financieringsregels van de overheid zoals die destijds golden te volgen. Als diezelfde overheid tussentijds de regels verandert en bepaalt dat ziekenhuizen hun kapitaallasten zelf maar moeten terug verdienen, mogen zij niet met de brokken blijven zitten.

Toch is het maar de vraag of deze genoegdoening zich in klinkende munt vertaalt. Tijdens een recent Kamerdebatje leek Klink zich nu al niet goed raad te weten met de bevindingen van de commissie Havermans. Als de minister maar lang genoeg treuzelt, zullen de betrokken ziekenhuizen wel gedwongen zijn om zelf een voorziening te treffen voor de geleden schade.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top