BLOG

Incoherente visies zetten zorg klem

Incoherente visies zetten zorg klem

Ik meende het toch echt gehoord te hebben: "De zorg is natuurlijk geen markt". Uit de mond van onze minister van VWS nog wel, net na de start van het nieuwe kabinet. Was het een droom? Het was in ieder geval bedrog, want bij gebrek aan echte oplossingen is de marktretoriek weer helemaal terug.

Onuitvoerbaar

Het B-segment wordt daartoe weer eens uitgebreid. Het wachten is dit keer op de invoering van DOT. Dat gaat echter niet door omdat het technisch te ingewikkeld en praktisch onuitvoerbaar is. Bovendien heeft "de deal" met de medisch specialisten de stekker helemaal uit de DOT's getrokken. Maar die deal gaat ook niet door, dus er gebeurt gewoon helemaal niets. Politiek gezien wel zo veilig.

Concurreren?

Maarten Rook wil dat ziekenhuizen veel beter gaan samenwerken. Is ook beter voor de patiënten, de kwaliteit en zelfs de doelmatigheid. Henk Don van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) wil juist dat ziekenhuizen gaan concurreren. Dat was door toedoen van de NMa in Zeeland een groot "succes". De verzekeraars willen niet dat er in Limburg wordt geconcurreerd. Dat kost volgens hen teveel geld, want je moet immers meer ziekenhuizen in de lucht houden.  Rienk Goodijk vindt dat het slecht gaat, omdat de governance niet goed geregeld is. Door dat te vinden kun je overigens wel mooi hoogleraar in Tilburg worden.

Incoherent

Wat al deze problemen met elkaar verbindt is het ontbreken van een consistente visie; zijn we in de zorg nu een markt of juist niet, is de overheid de baas, of de patiënten, of (ik moet er even helemaal niet aan denken) de verzekeraars? Zolang je die vragen niet beantwoordt, blijft het tobben en dat kost een hoop geld. Dus in plaats van een hoogleraar in de governance moet er een hoogleraar politicologie komen. Deze moet maar eens uitzoeken waarom het de politiek niet meer lukt een visie te ontwikkelen, laat staan er eentje uit te rollen. Zelfs het beleid van Wilders rond hoofddoekjes is incoherent en inconsistent.
 

Eenvoudig stickie

In plaats van het bespreken van problemen kom ik daarom zelf maar eens met een oplossing. Want als het zo doorgaat, gaat het landelijk Elektronisch Patiënten Dossier (EPD) straks ook nog niet door. Een verwarrende naam omdat het landelijk EPD geen patiëntendossier is, maar "iets" met medicatiegegevens doet. Het landelijk EPD wordt om de verwarring weg te nemen ook wel Landelijk Schakelpunt (LSP) genoemd. Het verbindt alle bestanden waar mogelijk medicatiegegevens van een patiënt in zijn opgeslagen en maakt die voor vele zorgverleners toegankelijk. Een nachtmerrie voor iedereen die iets van ICT-koppelingen en autorisatie afweet.  In 1990 werkte ik in een ziekenhuis aan een eenvoudig elektronisch patiëntendossier. Onze volgende stap was het gebruik van pasjes als dataopslag. De leverancier meldde ons toen dat daar echter maar 80 KB op kon. Dat is ongeveer de hoeveelheid tekst van deze blog tot hier. Dat was net te weinig voor een beetje medicatielijst. Na de KB's kwamen de MB's en na de MB's kwamen de GB's en daarna zelfs de TB's. Dus geef de patiënt geen LSP maar een USB met veel GB's. Daar past de medicatie en desnoods het hele EPD makkelijk op. Super eenvoudig, klein beetje sofware ontwikkelen, pincode erop en morgen invoeren. De beste verbetering van de patiëntveiligheid in 2011.

Verbieden

Ik wil er ook graag wat voor terug. Daarvoor is de hulp nodig van minister Verhagen. Maar ja, die kan zelf wel wat hulp gebruiken, want dieper kan het CDA niet zakken en groter kan de leiderschapscrisis niet worden. Het Limburgse onderonsje met Wilders is Verhagen overigens terecht noodlottig geworden. De echte oplossing is natuurlijk dat we Limburg weer terug geven aan België. De politieke stabiliteit in beide landen zal daardoor aanmerkelijk toenemen. De doodsteek voor het leiderschap van Verhagen werd vorige week gegeven door partijgenoot Hillen. Hij vond Verhagen best wel een goede leider: aimabel en zelfs studentikoos. En wij zien het natuurlijk allemaal verkeerd. Dodelijk, zulke "vrienden". Daarom bied ik Verhagen als minister van economische zaken graag de mogelijkheid om zelf zijn leiderschap ondubbelzinnig op de kaart te zetten en wel als volgt: kan het software-leveranciers in de zorg per direct verboden worden om het maken van koppelingen tussen systemen van verschillende leveranciers te frustreren en te blokkeren? Liefst met flinke boetes. Het leidt namelijk binnen instellingen tot gevaarlijk toestanden vooral als het gaat om, u raadt het al, medicatiegegevens.

7 Reacties

om een reactie achter te laten

Anoniem

10 maart 2011

En dan vervolgens het stickje met alle gegevens op straat verliezen waardoor de privacy weer in het geding komt .......mooie oplossing!

Aan de andere kant, het probleem is er nu ook maar dan in de papieren vorm en daar hoor je niemand over.

Jezelf wel eens afgevraagd hoe papieren gegevens van a naar b gaan?

Jaap van den Heuvel

10 maart 2011

Beveiligen met een pincode. Net als de bankpas.

Rob Mol

10 maart 2011

Beveiliging met vingerafdruk kan ook.

Martijn Kraa

10 maart 2011

Dank voor deze heerlijke blog; laten we ons inderdaad niet in slaap laten sussen door de slimme communicatieve truc van Edith Schippers om het niet over marktwerking in de zorg te hebben, ondertussen drentelt de utopische liberale stoptrein door.
Zijn we niet toe aan stevig overheidsingrijpen? In Australië zijn de ziekenhuizen met succes genationaliseerd na het volledig mislopen van een DBC-achtig systeem.

En dan het epd/lsp....nog even en de 1e Kamer trekt de stekker los. Het wachten is nog op de goede vertaling van Google Health, in de VS werken de apps voor Apple en Androïd al goed en zitten patiënten met hun tablet op schoot met arts/therapeut te communiceren. Komt eraan!

Jansen

10 maart 2011

Het eenvoudige USB stick is in de Tweede Kamer langsgekomen tijdens de debatten over het EPD. De hele tweede kamer was erop tegen wegens de onmogelijkheid om te kunnen datamining . Een centraal databestand of een ICT project dat uit decentrale databestanden via Landelijke Schakelpunten de data in 1 centrale databank kan samenbrengen maakt datamining wel mogelijk. VWS en Tweede Kamer zagen de BB mogelijkheden eensgezind voor zich. De rol van de zorgverzekeraars kon zo worden versterkt. Het budgetteren zou eenvoudiger worden. Denk bijvoorbeeld aan de "reisbereidheid" van patiënten. Middels het centrale databestand is exact te zien wie wat waar wanneer bij wie heeft gehaald en hoeveel het kostte.

Het nu voorliggende EPD heeft niets met zorg te maken. Iedere behandelaar is aangewezen op het face tot face contact met de patiënt voor hem. Geen enkele behandelaar kan ervan op aan dat het EPD van de betrokken patiënt volledig is, of dit de waarheid is en of andere zorgaanbieders het wel volgens afspraak hebben ingevuld. Privacy is een farce. Aan de achterdeur staan alle medische gevens van alle patiënten open voor alle zorgaanbieders op eenzelfde computercluster. Is niet af te sluiten. De burger wordt in dit land niets gevraagd.

Het huidige EPD is economisch gemotiveerd. Zonder huidge EPD is Ketenzorg naar model NZa/VWS/ ZN-leden niet mogelijk. Vaste prijs per patiënt per jaar, na aanbesteding, te leveren door Hoofdaannemer en een hele stoet Onderaannemers is alleen bij te houden met een EPD op landelijke schaal. Uploaden van alle data gaat 's nachts. Met de loper kunnen beleidsmakers en geleerden overal bij. Blokkades aan de voordeur worden verbroken.

Zonder EPD geen Ketenzorg naar model NZa. Dat is voor iederen duidelijk.

Indien de Eerste Kamer nu haar been stijf houdt vangt de Nederlandse burger twee vliegen in 1 klap zonder het zelf te weten. 2 rampen worden hem dan bespaard.

En de NMa? De NMa zit tussen twee vuren. Zit opgescheept met een onmogelijke opdracht als onafhankelijk uitvoerend orgaan van de Overheid.

Henk Don geeft de boodschap terug aan de politiek en ambtenarij: jullie wilden private zorg volgens EU mededingingsregels? Dan moeten jullie accepteren dat vooraf spreiden van taken en afbakenen van domeinen niet geoorloofd is.

De OESO zegt in twee rapporten niet voor niets dat een nationaal ziekenfonds veel toekomstbestendiger en duurzamer is dan een privaat stelsel; dan is immers wel een vestigingsbeleid te voeren, concentreren van diensten e.d. Dan vervallen immers de EU mededingingsregels. Was allemaal al bekend in 2003 en is door de OESO nogmaals bevestigd in 2010.

Hans Hoogervorst gaf een eerlijk antwoord op de vraag waarom de politiek en ambtenarij toch hebben gekozen voor het private model: de lobby van de zorgverzekeraars was krachtiger.

En waar is Hans Hoogervorst nu?

D66 was tot vlak voor de stemming in de Tweede Kamer nog voorstander van een nationaal ziekenfondsmodel. Woordvoerster Ursie Lambrechts werd vervangen door bert Bakker en D66 was opeens voorstander. Alsof het ging over de kleur van het behang.

Van welke partij is Rogier van Boxtel ook weer? Waar zat hij in 2003? En waar is hij sindsdien? Menzis. Wie is de grote voorstander van het private model? Menzis. Wie wil graag een USA model HMO zijn? Menzis.

Welke invloed zou D66 Rogier van Boxtel hebben gespeeld om D66 tot een dergelijke ommezwaai te bewegen? En wat is er gebeurd met Ursie Lambrechts?

En wij maken ons druk over Italië?

De enige constante visie die de Overheid erop na houdt is zorg te zien als schadelast en schade moet je zo laag mogelijk zien te houden.

EU besluit grensoverschrijdende zorg is op de VWS site te lezen en de argumentatie van de Minister spreekt boekdelen over het beleid: Nederlanders moeten in Nederland zorg afnemen om het BKZ te kunnen handhaven en daar heeft Nederland heel veel voor over.

Jaap van den Heuvel

11 maart 2011

Ook een helder verhaal!!

Anoniem

16 maart 2011

Beste Jaap,
Leuk, het pleidooi tegen de gesloten systemen in de zorg. Maar....de zorginstellingen zijn toch zélf accoord gegaan met alle contracten dienaangaande. Ook in Delft 'regeert' een gesloten systeem dat alle communicatie met derde systemen onmogelijk maakt.
Hoe valt dat te rijmen?

Top