BLOG

Wie beslist over het EPD?

Wie beslist over het EPD?

Velen van U zullen nog ervaren hebben hoe het was om in een nietig vakantiedorp in Frankrijk met een paar blauwe girokaarten een postkantoortje binnen te stappen en de plaatselijke beambte uit te leggen dat je met deze kaarten 2 x 150 gulden kon ophalen.

Na raadpleging van enkele boeken en het zetten van gewichtige stempels lukte het in de meeste gevallen. Je kon weer een paar dagen vooruit.

Automaat

Vele jaren later is de financiële sector er in geslaagd om er voor te zorgen dat je zo'n beetje overal in de wereld een pasje in een automaat kan stoppen, waarna je een zelf gekozen bedrag aan euro's of lokale valuta kunt krijgen. Dit alles is in een hoge mate bedrijfszeker en wordt over het algemeen goed gecontroleerd. De waardering door de gemiddelde burger is hoog.

Moeizaam in de zorg

Nu is dit hele stelsel van onderlinge uitwisseling van gegevens door de financiële sector natuurlijk ook een zaak van lange adem geweest, maar ik heb mij er altijd over verbaasd dat, wanneer het om zo iets belangrijks als gezondheidszorg gaat, die uitwisseling van gegevens altijd veel moeizamer lijkt te gaan.

Want als in Nederland bijvoorbeeld een moeder op leeftijd uit Venray bij haar zoon op bezoek gaat in Hengelo en zij moet als gevolg van een verkeersongeval in bewusteloze toestand naar een ziekenhuis in Hengelo worden gebracht, dan weet dat ziekenhuis niet welke medicijnen mevrouw gebruikt. En dat kan gevaarlijk zijn.

Omslachtig

In de gezondheidszorg gaan we dan discussiëren dat uitwisseling van gegevens beter regionaal kan, dat het te grootschalig is of dat het zo moeilijk is eenduidige formats te verzinnen waarmee bijvoorbeeld medicatiegegevens worden uitgewisseld.

Doorbraak of niet

De Eerste Kamer spreekt deze week over (de eerste fase van) het EPD, het elektronisch patiëntendossier. Ik hoop dat, ondanks veel discussie, in Nederland de doorbraak komt die de Nederlandse gezondheidszorg op een hoger peil gaat brengen en dat we dus met het EPD gaan beginnen. Het is immers ook van belang dat de uitwisseling van zorggegevens op een gecontroleerde en gecertificeerde manier kan gaan plaatsvinden.

Mission statement

Want dàt die uitwisseling van gegevens gaat plaatsvinden is geen discussie meer. Als de overheid dat niet zelf beslist, dan wordt het beslist. Zie het "mission statement" van Google Health:

"Google believes you should have easy access to your own health information - anytime, anywhere. With a Google Health account, you can store, manage and share all of your health and wellness information in one central place. It's available from Google at no charge. All you need is a username and password to get started.

We believe that your health information belongs to you, and you should decide how much you share and whom you share it with. We will never sell your data. We use sophisticated security techniques including encryption on connections and on our servers to help keep your information secure and private. And you are always in control of what you want to share and what you keep confidential"

De Eerste Kamer staat dus voor een historische beslissing.

Martin van Rijn

5 Reacties

om een reactie achter te laten

Lucien Engelen

16 maart 2011

Martin heeft zeker een goed punt en gelijk in deze.

De PHR's (Google Health, Microsoft Health Vault en MijnZorgNet) gaan het nú regelen, met de patiënt aan het stuur.

zie aanvullende eventueel http://www.skipr.nl/blogs/id459-hulde-chapeau-eureka-er-komt-geen-landelijk-epd.html
Ben voor alle helderheid zeer vóór een EPD maar dan een van de patiënt.

Jansen

17 maart 2011

Ik denk toch dat Lucien het blog van Martin van Rijn totaal verkeerd heeft gelezen en begrepen.

Martin van Rijn is een voormalig topambtenaar die als missie had het doordrukken van het zorgstelsel per 2006. Een systeemmodel waarbij de burger buiten spel is gezet: de vragende partij namens de verplicht verzekerden is de zorgverzekeraar. Middels In Natura (en uitgeklede Restitutie) polissen stuurt deze de verzekerde. In theorie kan de verzekerde met de voeten stemmen als deze ontevreden is over het gedrag van zijn zorginkopende verzekeraar. In het Nederlandse zorgstelsel ziet de Overheid erop toe dat er de facto niets te kiezen valt. Zelfs de grensoverschrijdende zorginkoop door de burger zelf wordt zeer moeilijk gemaakt. Zie de stukken.

Deze Martin van Rijn beweert juist het tegendeel dat Lucien meent te lezen uit zijn blog: de Overheid moet greep houden op het EPD van de burger en niet omgekeerd. Bij Google e.d. is het juist de burger die geheel zijn eigen EPD invult, bijhoudt e.d. en de toegang afschermt. Bij het Nederlandse Overheid model EPD is het de Overheid die het EPD opstelt en bewaakt. De burger kan niet eens zijn eigen EPD inzien. Daarvoor moet hij bij zijn zorgaanbieder wezen die een deel vrijgeeft. Totaal omgekeerde wereld dus.

Het enige EPD dat goed werkt is dat van Kaiser Permanente. Een verticaal geïntegreerde HMO/Ziekenfonds. Daar hebben deelnemers toegang tot alle data en kunnen die ook aanvullen met eigen suggesties en meningen. Toegang blijft binnen het KP geheel. Daar moet je als deelnemer wel mee instemmen.

Andere landen hebben een Medical Card. Daar heeft de politiek beslist om de privacy van de burger totaal te respecteren. Centraal beheer is dan zeer moeilijk tot onmogelijk en het Nederlands Model EPD was en is juist bedoeld voor Centraal Beheer en Data Mining ten behoeve van beleidsmakers bij VWS, ZN en Erasmus e.d.
Met het EPD komen immers ook de economische gerelateerde data mee en daar is het de Martin van Rijns om te doen. Technocraten kunnen niet anders.

Martin van Rijn zegt dan ook dat de Eerste Kamer een historische stap kan zetten: laat de Eerste Kamer in Nederland voor het eerst de burger kiezen, in alle vrijheid of blijft de Eerste Kamer de Regenten in dit land steunen.

Een VVD'er, de oorspronkelijke liberaal, kan niet anders dan tegen dit model EPD zijn. Zo simpel is het nu ook weer wel. Heleen Dupuis moet worden gesteund.

Gezien de lekken in het regionale en lokale EPD moeten ook die flink op de schop. De privacy in dit land stelt niets meer voor. Functie van het CBP mag rustig ter discussie worden gesteld. Totale controle over de burger impliceert niet een doelmatige controle van de burger en stimuleert geenszins de ontwikkeling van een maatschappij. In tegendeel. Daar zijn de geleerden het in ieder geval wel over eens. Voorbeelden genoeg. Nu Nederland nog.

Euwe-Hage

17 maart 2011

De Eerste Kamer heeft besloten het besluit op te schorten, er zijn te veel vragen en bezwaren.

Dit zegt men er zelf over:
http://www.eerstekamer.nl/nieuws/20110315/debat_elektronisch_patienten

Anoniem

17 maart 2011

Gelukkig maar dat o.a. Mevrouw Dupuis haar rug recht heeft gehouden (en met haar een aantal anderen). Ze is er zoals ze zelf geheel terecht eerder aangaf helemaal klaar mee en dat wil wat zeggen!

Ben daar heel tevreden over.....dank aan mevrouw Dupuis volg het traject al jaren ook als deelnemer aan landelijke begeleidende stuur- en werkgroep en heb van nabij meegemaakt dat ingebrachte en steekhoudende argumenten door het departement voortdurend werden gedownplayed. Frustrerend!

Hoe kan het toch dat we met zo'n megalomaan digitaal project nolens en volens de verkeerde wegen inslaan en aflopen.

Het is vurig te hopen dat deze minister het plan nu intrekt.

Dat zou de heer van Rijn als voormalig pleitbezorger en departementale pusher van het landelijke EPD-traject toch even aan het denken moeten zetten, hoop ik.
Nog het meest verbazingwekkend en angstaanjagende vind ik eigenlijk dat de heer van Rijn eerder deze week zelfs nog een pleidooi hield om volksvertegenwoordigers te bewegen voor te stemmen. Stuitend.
Ik zou zeggen houd u bij uw leest dwz "de pensioenen in de zorg en welzijn" en dat is al moeilijk genoeg.

Cora Postema

20 maart 2011

Ben het met Lucien eens. Er is maar één eigenaar van het EPD en dat is de patient, dus elke burger.
Ik had er al eens gedachten bij van een onderhuidse chip. Altijd alle gegevens bij de hand.

Top