BLOG

Storm rond criteria voor goede zorg

Storm rond criteria voor goede zorg

Er is een storm opgestoken rondom het vaststellen van criteria in de zorg. Zorgverzekeraar CZ kwam vorig jaar als eerste met criteria voor borstkankeroperaties: een 'scorelijst' die ziekenhuizen kwalificeert op basis van voornamelijk het aantal uitgevoerde operaties. Een aantal ziekenhuizen werd niet goed bevonden omdat het te weinig ervaring heeft. Als antwoord kwam er een orkaan van kritiek: vooral vanuit de beroepsgroep zelf.

Het veld is in beweging

Met als gevolg: het onderwerp staat op de kaart en het veld is in beweging. Vorige maand presenteerde de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde hun eigen criteria rondom kankeroperaties. Niet alleen volume, maar ook kwaliteit is hier onderdeel van. Een paar weken geleden maakte Zorgverzekeraar Zilveren Kruis Achmea bekend de criteria van Heelkunde over te nemen. Achmea heeft een lijst op zijn website gezet, waarop iedereen kan zien of een ziekenhuis voldoet aan de verhoogde kwaliteitscriteria voor zeven soorten complexe operaties.

Waar zijn de criteria van de patiënt?

Door het stellen van criteria zal de kwaliteit van de zorg toenemen: en dat is in het belang van de patiënt. Ik vind dat de patiënt op dit moment te weinig inbreng heeft als het gaat om het vaststellen van criteria. Natuurlijk: medisch inhoudelijke criteria opstellen is primair een verantwoordelijkheid van de artsen. Maar kwaliteit is een zaak van artsen en patiënten samen. Voor de patiënt bestaat goede zorg uit veel meer dan alleen het feit of de operatie wel of niet geslaagd is. Het hele proces -dus van diagnose tot ontslag en begeleiding naar huis- is voor de patiënt bepalend of er sprake is van kwaliteit van zorg. Daarom is het ook essentieel dat de patiënt betrokken wordt bij het vaststellen van criteria.

Patientenorganisaties: een schat aan ervaringen

Patiëntenorganisaties bundelen de ervaringen van patiënten, en dat is waardevolle informatie als we de zorg beter willen maken. Maak er gebruik van zou ik zeggen! Het project Kwaliteit in Zicht (KiZ) bijvoorbeeld, is een samenwerkingsverband van zes  patiëntenorganisaties, de NPCF en Zorgbelang Nederland. Het maakt inzichtelijk wat patiënten willen en waar zorgverzekeraars rekening mee moeten houden bij het inkopen van  zorg. En er zijn veel meer voorbeelden: Zo is er het Vaatkeurmerk van De Hart & Vaatgroep, de Borstkankermonitor van de Borstkankervereniging Nederland en de diverse zorgwijzers van lidorganisaties van de NFK (Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenverenigingen). Een ander voorbeeld is de zorgpaden die de VKS (Volwassenen, Kinderen en Stofwisselingsziekten) heeft gemaakt met de patiënt als uitgangspunt. En ook de samenwerking  tussen DiabetesVerenigingNederland en zorgaanbieders heeft tot criteria voor diabetespatiënten geleid. Helaas niet als voorbeeld van een zeldzame ziekte, maar wel een schoolvoorbeeld van samenwerking tussen aanbieder en patiëntenorganisatie.

Plant niet meer bomen dan nodig

Wij brengen dus in kaart wat de patiënt kwalitatief goede zorg vindt. Wat ik zou willen is dat de beroepsgroep hun eigen criteria, voordat ze openbaar worden, afstemt met de betrokken patiëntenorganisatie(s). Zodat er zowel een stempel van de beroepsgroep als van de patiënt op komt. Mijn motto: plant niet meer bomen dan nodig

En nu een tyfoon

De kunst is dus nu om arts en patiënt nader tot elkaar te brengen als het gaat om het vaststellen van criteria. Elkaars expertise gebruiken, rekening houdend met de verschillende belangen en verwachtingen. Vanuit patiëntenperspectief hopen we van harte dat de storm van nu aanzwelt tot een tyfoon.

Wilna Wind

4 Reacties

om een reactie achter te laten

Jansen

1 april 2011

Tip voor de NPCF; zo kan het ook......

http://my.clevelandclinic.org/about/default.aspx

En vervolgens klikken op de button:

Visit Office of Diversity Quality & Patient Safety
View Outcomes Visit the Quality & Patient Safety Institute

En stel vast dat publiceren van uitkomsten in werkelijk alle soorten en maten geen probleem is als je maar in je eigen kracht gelooft. Cleveland Clinic is een geweldig ziekenhuisgroep. 12 ziekenhuizen, 3.600 bedden, en nog wat meer. Omzet 5.2 miljard dollar per jaar.

Of een patiënt het allemaal kan begrijpen is maar de vraag. Het is voor Cleveland Clinic geen belemmering om volledige transparantie aan te bieden. Je kan altijd bellen voor extra informatie.

Laat de NPCF maar een voorbeeld nemen aan Cleveland Clinic. Mayo clinic hanteert eenzelfde beleid en daarnaast zijn er onafhankelijke vergelijkingssites, QualityCheck.org, en natuurlijk de USA overheid die alles op het net plaatst.

Laat de patiënt maar zelf kiezen en laat de zorginstellingen daar zelf bij helpen. Daar zijn de zorgverzekeraars niet bij nodig. Ervaringen van bijvoorbeeld CC zijn uitermate positief.

VanDijk

3 april 2011

Ik vind het de moeite waard om bij dit soort artikelen te vermelden dat Menzis een omgekeerde methode hanteert. Wat goed is extra belonen en bij de beoordeling van wat goed is de mening van de patiënt betrekken!

van Mechelen

4 april 2011

Wilna, ik had het leuk gevonden als ook de ApneuVereniging was genoemd. We hebben niet alleen criteria ontwikkeld. We brengen sinds 2004 jaarlijks stelselmatig de hele keten in beeld van verwijzing, diagnose en behandeling met representatief onderzoek onder honderden tot duizenden patiënten. Op basis daarvan delen we ook sterren uit aan klinieken die het goed doen. Dat is dan weer aanleiding voor zorgverzekeraars om het inkoopbeleid af te stemmen en op basis daarvan worden we gevraagd door klinieken om te adviseren ghoe zij hun diagnoseproces kunnen verbeteren. zie www.apneuvereniging.nl

Van den Berg

4 april 2011

Dit is juist een gebied waar patientenverenigingen nu al een zeer belangrijke rol spelen. De NFK was niet voor niets de initiator van de brief aan de formateur waarin o.a. de heelkunde, ZN en de NFK het nu gevolgde beleid hebben uitgezet. Bij de kinderoncologie is de oudervereniging zelfs de eerste initiatiefnemer. Het algemene principe dat een patientenvereniging hierbij belangrijk is zou ik onmiddelijk onderschrijven, patienten lopen nu eenmaal het voornaamste risico. Doen alsof dat nog moet beginnen onderschat (en dus ondergraaft) de positie die patienten hier nu al in hebben.

Top