BLOG

Better Health, Safer Care, Lower Costs

Better Health, Safer Care, Lower Costs

“Better Health, Safer Care, Lower Costs”: dit is het centrale thema van het internationale congres, dat maandag in de RAI in Amsterdam is begonnen en tot vrijdag duurt. Hier gaat het ook bij ons in Nederland om. Ik zal daarom hier dagelijks verslag van doen met als centrale vraag: wat kan Nederland leren van het buitenland (en terzijde ook: waar mag Nederland terecht trots op zijn?).

International Forum on Quality and Safety in Healthcare

Even ter introductie. Dit congres wordt sinds 1994 jaarlijks georganiseerd door het Institute for Healthcare Improvement in Boston en de British Medical Journal in Londen. Het congres is het schouwtoneel van alles wat er in de (westerse wereld) aan ontwikkelingen en resultaten te zien is  op het gebied van kwaliteit en veiligheid van zorg. In 2000 was dit congres ook al in Amsterdam, toen met 800 deelnemers. Dit jaar is een record: 2750 deelnemers uit 83 landen, waarvan 450 uit Nederland (=16 procent; Engeland 26 procent, Zweden 11 procent, VS 6 procent). Via internationale beeldverbinding zullen nog eens 2000 deelnemers live verbonden zijn. Van de deelnemers is 36 procent arts, 21 procent verpleegkundige, 20 procent zijn leidinggevenden en beleidsmakers en 14 procent onderzoekers.

"Dutch Experience Day"

Het congres begint dinsdag met een aantal activiteiten: een wetenschappelijk symposium over de evidence achter kwaliteit en veiligheid; parallel hieraan zijn er trainingscursussen over de aanpak van kwaliteit en veiligheid in de praktijk, en is er speciaal voor de buitenlanders de “Dutch Experience Day”. Eerst leggen Rob Dillmann en ik uit hoe het Nederlandse systeem werkt en wat 25 jaar kwaliteitsbeleid in Nederland heeft opgeleverd. Zes zorginstellingen ontvangen daarna groepen deelnemers om te laten zien wat er in hun zorginstelling de laatste jaren gedaan en bereikt is om de zorg beter en veiliger te maken. Dit zijn: VUMC, Zaans Medisch Centrum samen met VMS-zorg, Tergooi ziekenhuis Hilversum, ggz-instelling Arkin Amsterdam samen met het Trimbos-instituut, Hilverzorg, een care-instelling in Hilversum samen met kenniscentrum Vilans, en het Flevoziekenhuis in Almere. Tegelijk is er in de RAI ook een beleidsdag waar beleidsmensen en wetenschappers discussiëren over wat we weten over effecten van marktwerking versus aanbodsturing, beloningsprikkels, transparantie en leiderschap.

Zes thema's

Het hele congres is georganiseerd rond zes thema’s: veilige zorg, service redesign, leiderschap, professionele kwaliteit en innovatie, patiëntbetrokkenheid, onderwijs en opleiding, en deze thema’s in het licht van toenemende financiële beperkingen.

Vanavond zal ik verslag doen van deze eerste dag. U leest het morgen.

Wim Schellekens, hoofdinspecteur curatieve gezondheidszorg

International Forum on Quality and Safety in Healthcare, RAI, Amsterdam, 4-8 april 2011

1 Reacties

om een reactie achter te laten

van der Kruis

14 april 2011

Interessant om uw blogs over uw participatie op het Internationaal kwaliteitscongres te lezen.
Zelf heb ik, als wetenschappelijk stafmedewerker bij Ciran, ook vier dagen het congres bijgewoond.
Uitdagend vond ik het rijke inhoudsprogramma en inspirerend waren de sprekers. Waardevol vond ik te zien en te proeven: de duidelijke 'common ground' die er heerste om samen te leren , te benchmarken en ideeën om te zetten in acties!
De aftrap begon voor mij met de Dutch experience day in het VUmc. Ik deel met u de mening dat dit initiatief goed was, zeker voor buitenlandse bezoekers, om kennis op te doen van kwaliteit en veiligheid in de dagelijkse Nederlandse praktijk van zorgverlening. Lees meer over mijn ervaring op: http://www.dialoog.skipr.nl/dekunstvangezondzijn/2011/04/internationaal-kwaliteitscongres-geleerde-lessen-dag-1-dinsdag-5-april-2011/

Top