BLOG

Revolutie in de gezondheidszorg?

Een mooi interview in Trouw afgelopen vrijdag met de nieuwe KNMG voorzitter Nieuwenhuijzen Kruseman. Hij roept  in navolging van Ab Klink op tot een tweede revolutie in de zorg. Dit na de eerste revolutie, oftewel het nieuwe zorgstelsel.  Deze voorzitter ziet  liever een algemeen internist die in een integrale aanpak van de patiënt kan voorzien dan louter subspecialisten. Hij wil een hoofdbehandelaar bij behandeling door meerdere subspecialisten en ziet dan een nieuwe balans tussen generalisten en specialisten ontstaan. Ook signaleert hij te weinig bekendheid  over de werking van geneesmiddelen op elkaar. Allemaal problemen  die niet nieuw zijn maar  die spoedig om een revolutionaire aanpak vragen. Het lot van de patiënten  is ermee gediend.

Functioneringsgesprekken

Dat hij het netelige punt van de functioneringsgesprek met de specialisten aansnijdt en ook concrete actie op dat punt toezegt, valt te prijzen. Ik zal de dag loven waarop de ziekenhuiscommissaris in de vergadering met de bestuurder zal  kunnen vragen: ”En.. hebben de functioneringsgesprekken bij onze specialisten al plaats gevonden? Zijn er nog bijzondere  punten uit naar voren gekomen die wij als toezichthouder moeten weten?”. Nu is denk ik in veel ziekenhuizen nog het antwoord van de bestuurder dat alles nog in ontwikkeling is en dat dit geen zaak van de toezichthouder is. Functioneringsgesprekken dienen de kwaliteit en behoren naar mijn opinie tot het gebruikelijke instrumentarium om daartoe te geraken.

Plas ophouden

Wellicht zal  de voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), Roelf de Boer, zich ook bij die tweede revolutie willen aansluiten. Deze week zei hij nog  dat zijn brancheorganisatie wellicht te lang zijn plas had opgehouden. Ophouden met dat ophouden dus, zou ik als eenvoudige toezichthouder zeggen. De ziekenhuizen hebben  bij het transparanter krijgen van de verhoudingen en het nog beter vastleggen van de verantwoordelijkheden in hun onderneming baat bij steun en visie van die kant. Bij herhaling lees je over de vele ziekenhuisbestuurders die het veld  hebben moeten ruimen, niet zelden op recept van de medische staf.

Veranderen

Het moment ligt niet ver af dat minister Donner deze bestuurders toeroept dat ze maar eens een tijdje in de zorg moeten gaan werken. Hij vindt immers ook dat werkzoekende hoogleraren niet te beroerd moeten zijn om eens een tijdje in de kassen van ons mooie Westland aan de slag te gaan. De NVZ kan ongetwijfeld een bijdrage leveren om deze uistroom van bestuurders te stoppen door de niet adequate  structuur van het ziekenhuis, die daaraan nogal eens debet lijkt met visie mee te helpen veranderen. Met zijn positieve benadering van het  vernieuwende initiatief van het Vlietland Ziekenhuis in Schiedam  heeft  minister Klink  een vreedzame revolutie in de zorg een beetje mogelijk gemaakt. Waarvan akte.

Bloed

De wat ontstemde reactie vanuit de Tweede Kamer is buitengewoon teleurstellend. Maar ook wel weer een beetje begrijpelijk . Wat chagrijn zo nu en dan, want je zal maar in het gebouw van de Tweede Kamer werken. Onlangs meldde ik mij enthousiast voor een gesprek met een Tweede Kamerlid. Ik moest echter eerst door de controle. Het leek wel of ik zojuist was geland op het vliegveld van Los Angeles. Jas uit en broekriem af . Daarna begon het toegangspoortje onbedaarlijk te rinkelen. Toen ik zei dat dit kwam door een nieuwe knie, zei de controleur: "Dat zeggen de mensen meer meneer”. Mijn revolutionaire bloed begon te koken. Gelukkig had ik daarna toch nog  een goed gesprek.

Niek de Jong

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top