BLOG

Dr. Jaap legt uit

Dr. Jaap legt uit

Wie hier een hijgerig ranglijstje dacht terug te vinden, moet maar goed op zoek gaan naar zijn bril!!! Toch is er alle reden om nog eens scherp naar deze lege huls te kijken.

Zinvol

Zijn er zinvolle kwaliteitsindicatoren te bedenken op grond waarvan zorgverzekeraars zomaar even gerangschikt kunnen worden? Het antwoord is nee. Ik heb het mijn gewaardeerde vrienden bij alle verzekeraars daarom niet aan willen doen om ze te bestoken met een enorme lijst van volledig uit de lucht gegrepen, ongevalideerde en nietszeggende, zogenaamde prestatie-indicatoren. En stel je voor dat al mijn collegae hier vervolgens hun eigen even nietszeggende lijstjes aan hadden toegevoegd... Als raad van bestuur van een ziekenhuis weet ik maar al te goed hoe erg een dergelijke stortvloed aan vragenlijstjes is, net als al mijn collegae trouwens.

Ranglijst

Nu kan ik me best voorstellen dat u dit geen leuke grap vindt, zeker wanneer u verzekeraar bent en net als al uw collegae al vanaf oktober 2010 in stilte hoopt op de eerste plaats in mijn ranglijst. Daarom volgt hier een echt leuke grap uit de brief van 17 maart van VWS over ziekenhuisfinanciering. De hele brief is doordrenkt van oud-Hollandse gezegden als “stuck in the middle” en “het slechtste van twee werelden”. Hierbij wordt gedoeld op het feit dat we nu een hybride systeem hebben en dat we zo snel mogelijk van een aanbodgestuurd naar een vraaggestuurd systeem moeten. En de oplossing van VWS: meer vraagsturing, het B-segment gaat naar wel 70 procent en daar bovenop een enorme macrobudgettaire aanbodklem met een maximaal toegestane groei van een paar luttele procenten. Meer hybride bestaat niet. Zo’n wrange 1 april-grap had zelfs Dr. Jaap niet kunnen bedenken.

Tegenovergesteld

We gaan nog een hoop lol beleven aan deze grap, want oud-minister Bos heeft al aangegeven dat dit soort brute kortingen (wel zorg moeten leveren maar niet betaald krijgen) juridisch onhoudbaar zijn. Hij kan het weten want als minister vond hij dat deze kortingen juist wél moesten kunnen. Wat ook best wel een leuke grap is trouwens: je beweert iets als minister, een paar maanden later beweer je volstrekt het tegenovergestelde en je vraagt er drie keer zoveel geld voor.

Top-blog

Na zoveel humor volgt nu een serieuze afsluiting. Ik voorspel dat deze blog erg goed gelezen gaat worden, misschien wel beter dan al mijn andere blogs. Het is echter zeker niet mijn beste blog. Dat had u ook al door. Dr. Jaap combineert een knipoog naar Dr. Yep, een flauwe ambtenarengrap met een kwinkslag naar de verzekeraars en de hebzucht van een nepsocialist. Dat kan toch iedereen. U hebt echter wel door deze blog te lezen meegewerkt aan een belangrijk experiment. Hou de teller onder het blog in de gaten en u kunt de uitkomst zelf verifiëren: kwantiteit is geen kwaliteit!

Jaap van den Heuvel

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top