BLOG

Scheidend hoofdinspecteur verdient kwaliteitsmaand

Scheidend hoofdinspecteur verdient kwaliteitsmaand

De mogelijk warmste aprilmaand sedert 1706 is teneinde. April wordt vaak aangeduid met de term “grasmaand”, omdat de koeien na een lang verblijf op stal weer de wei ingaan. Voor de zorg zegt “grasmaand” niet veel. Ik pleit ervoor om april in de zorg voortaan aan te duiden met “kwaliteitsmaand”.

Momentum

Begin april was Amsterdam de locatie voor het meerdaagse Europese congres over de verbetering van de kwaliteit van de zorg, georganiseerd door het Institute for Healthcare Improvement (IHi) en de British Medical Journal. Ruim vierduizend deelnemers troffen elkaar in de RAI om kennis te delen en ervaringen uit te wisselen; niet in het minst ook Nederlandse ervaringen. Tijdens het congres besloten ook de deelnemers aan het IHI National Forum 2010 om samen met het gezelschap dat in 2010 de Amerikaanse Mayo Clinic bezocht om geregeld bijeen te blijven komen, ervaringen uit te wisselen, scholing te zoeken in binnen – en buitenland. Het ingezette momentum gaat daarmee niet verloren.

Inzicht

In Nijmegen presenteerde het UMC St Radboud de eigen zienswijze op kwaliteit en veiligheid en daarenboven de landelijke richtlijn preoperatief traject aan onder anderen vertegenwoordigers van het Presbyterean Hospital in New York, een ziekenhuis dat bekend staat om hun uitstekende kwaliteit van zorg en gedegen kwaliteitssysteem.
In dezelfde aprilmaand maand werden de uitkomsten gepresenteerd van de Dutch Surgical Colorectal Audit, waarmee darmchirurgen hun eigen prestaties kunnen zien afgezet tegen het landelijke gemiddelde. Het zo gewonnen inzicht geeft hier een enorme boost aan kwaliteitsverbetering.

Bestuurder

Tenslotte werd op 28 april het “Toezichtkader bestuurlijke verantwoordelijkheid voor kwaliteit en veiligheid” door de Inspecteur–Generaal aangeboden aan (een vertegenwoordiger van) de minister. Dit toezichtkader bevat de aandachtspunten die voor het inspectietoezicht van belang worden geacht bij het beoordelen van de activiteit van de professional, bestuurder en toezichthouder op het gebied van kwaliteit en veiligheid.

Patient first

Niet geheel toevallig werd dit toetsingskader gepresenteerd op het afscheidssymposium van de vertrekkende Hoofdinspecteur Cure Wim Schellekens, die een werkzaam leven lang gewijd heeft - in verschillende rollen als bestuurder, CBO-directeur of inspecteur- aan het verbeteren van de kwaliteit van zorg, het aanzwengelen van het denken hierover en het borgen van het principe “the patient comes first”. De rijke oogst deze maand komt hem toe.

Jan Aghina

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top