BLOG

RVZ formuleert welkome verplichtingen

RVZ formuleert welkome verplichtingen

Als beroepsvereniging waren we benieuwd naar het rapport van de Raad voor de Volksgezondheid (RVZ) over nieuwe beroepen in de zorg, Bekwaam is bevoegd. Het gebeurt niet elke dag dat er een dergelijk grensverleggend advies verschijnt. De RVZ spreekt zich onomwonden uit voor het verdwijnen van schotten en een sterker beroepscontinuüm.

Taakherschikking

Een groot deel van het rapport gaat over ons, de grootste beroepsgroep in de zorg. Zo beveelt de RVZ aan om taakherschikking te stimuleren. Daar zijn al belangrijke stappen in gezet. De Tweede Kamer heeft namelijk onlangs de wijziging van de wet BIG aangenomen, de belangrijke bekrachtiging van de (deels nieuwe) taken van verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten. De RVZ adviseert om bevoegdheid te schrappen, want zeggen ze ‘bekwaam is genoeg’. Dit schept verplichtingen.

Nascholing verplicht

Een geweldige stap is dat de RVZ adviseert om bij- en nascholing tot een krachtig instrument te ontwikkelen én verplicht te stellen. Iedereen die in het BIG-register staat moet volgens de RVZ straks ook daadwerkelijk haar of zijn vak aantoonbaar bijhouden, werkervaring alleen is niet genoeg. Dit geldt voor alle artikel 3 beroepen zoals verpleegkundigen, fysiotherapeuten, verloskundigen. Verder adviseert de RVZ om deze verplichting te koppelen aan de wet BIG, aan de herregistratie dus. De RVZ roept beroepsgroepen op om hun verantwoordelijkheid te nemen.

Deskundigheid

Eindelijk, zou ik zeggen! Nu is regeren vooruitzien. Zo’n 30 duizend verpleegkundigen en verzorgenden hebben niet op de nieuwe verplichtingen gewacht. Zij staan namelijk al ingeschreven in het Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden (V&V). Ze zijn heel bewust bezig met hun vak en hun deskundigheid, daarin waar nodig gesteund door hun werkgever met de ruimte en investering die daarvoor nodig is. Zodanig, dat ze dit bijhouden in hun register. Nu kunnen we het Kwaliteitsregister van onze beroepsgroep dus koppelen aan de wet BIG. Patiënten hebben recht op bekwame verpleegkundigen en verzorgenden. Wij zijn klaar voor de verplichting die dat schept.

Marian Kaljouw, voorzitter V&VN http://www.skipr.nl/bloggers/id50801-marian-kaljouw.html

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top