BLOG

Verzonnen ‘feiten’ verdringen saaie werkelijkheid

Verzonnen ‘feiten’ verdringen saaie werkelijkheid

In de overvloed van oude en nieuwe media krijgt het gevecht om de aandacht steeds bedenkelijker trekken. Het patroon is zo langzamerhand voorspelbaar. Stel: je doet onderzoek naar de resultaten van beleid of maatregelen in een bepaalde sector. Daar komt uit dat een aantal zaken goed zijn gegaan en een aantal zaken niet. Maar ja, dat is een beetje saaie conclusie.

Veralgemeniseren

Hoe krijg je nu meer aandacht voor de resultaten van dat onderzoek? Door de zaken die mis zijn gegaan te veralgemeniseren. Stel dat deze missers zich bij alle instellingen hebben voorgedaan, dan is er 20 miljard in rook opgegaan. Succes verzekerd: die 20 miljard komt wel als kop in de krant. Kamervragen, nieuwe media-aandacht, er worden projectteams gevormd op de redacties van televisienetwerken en kranten en in no time heb je elke dag een nieuw feit.

Pensioensector

Ik ken bijna geen sector die niet met dit fenomeen wordt geconfronteerd. En elke keer lijkt het dat de “gewone feiten” te saai zijn om in de aandacht te komen. De laatste maanden wordt de pensioensector regelmatig op de korrel genomen. En ook hier zijn de gewone feiten te saai om aandacht te krijgen.

Dekkingsgraad

Een paar van die feiten op een rij. Als een van de weinige landen ter wereld heeft Nederland een vermogen gevormd voor de oude dag van ruim 800 miljard euro, met een dekkingsgraad ( kun je de toekomstige verplichtingen betalen?) die schommelt rond de 100 procent. De dekkingsgraad van veel andere landen is gewoon nul procent, doordat er alleen een niet kapitaalgedekt staatspensioen is.

Zonder staatssteun

We hebben zo’n beetje de grootste financiële crisis sinds de jaren ’30 gehad en door de opgebouwde buffers van de pensioensector is die crisis zonder staatssteun doorstaan. Iemand die op zijn of haar 24e bijvoorbeeld in de zorgsector gaat werken, heeft op zijn of haar 66 ongeveer een miljoen euro aan vermogen nodig voor een geïndexeerd pensioen in de jaren daarna. Gedurende het werkzame hele werkzame leven betaalt die zorgverlener ongeveer 350 duizend euro aan premies. De rest moet dus verdiend worden door verantwoord beleggen.

Collectief delen

In plaats van een collectief pensioen kun je een individuele verzekering afsluiten. De kosten daarvan zijn veel hoger en het pensioenresultaat is te “verzekeren”, maar is dan veel lager. En het blijft een waarheid als een koe dat je risico’s beter collectief kan delen dan ze in je eentje te nemen.  Pensioen is uitgesteld loon. Niet zo gek dat sociale partners het bestuur van een pensioenfonds vormen. Misschien wel beter dan financiële experts uit de Londense City…. Maar ja, zulke feiten zijn nu eenmaal veel te saai.

Martin van Rijn

5 Reacties

om een reactie achter te laten

Anoniem

5 mei 2011

Hmmm. Laat ik voorop stellen dat ik Martin van Rijn hoog heb als het gaat over de organisatie van de Nederlandse zorg. Maar, klagen oven de media terwijl de pensioenfondsen verschrikkelijk slecht presteren ten opzichte van elke index, en daarnaast veel te hoge beheerskosten in rekening brengen, is echt niet kies. Pensioenfondsen past een groot mea culpa in de vorm van een eens maar nooit meer schuldbesef. Omdat dit beleid uit het verleden Martin niet is aan te rekenen, is hij wel de juiste persoon om eens goed huis te houden. Daar heb ik echter geheel geen vertrouwen meer in na deze blog. Martin, kom toch gewoon terug naar de zorg, daar hebben wij jou nodig.

Paul Baks

5 mei 2011

(ons even beperkend tot de zorgsector, maar het beeld dat Martin schetst is maatschappij breed): ook de gehele sector heeft last van het feit dat de saaie (?) werkelijkheid van de sector afwijkt van het beeld dat extern wordt geschetst. Dat ligt niet alleen aan de publicerende tijdsschriften (goed nieuws is niet echt populair), maar ook aan de sector zelf, die te weinig in staat is om die saaie (?) werkelijkheid continue aan de samenleving duidelijk te maken. De PR van de sector is niet op orde. In een sector die om zoveel transparantie vraagt, zou daaraan meer aandacht moeten worden besteed. De wijze waarop Martin dit doet met betrekking tot zijn pensioen voorbeeld, zou ook door de sector gepractiseerd kunnen worden. Dagelijks simpele feiten publiceren. Dat laatste zou ik heel nuttig zijn om te bewerkstelligen dat velen weten dat het toch wel leuk is om in de sector te gaan werken en zich niet alleen te baseren op de koppen in de kranten. De komende vele jaren hebben we 10.000den nieuwe medewerkers in de sector nodig, ter vervanging van pensionerende (PGGM!) collegga's en ter instandhouding van de zorg die wij velen moeten bieden.
Dat een vorige annonieme blogger vindt dat Martin weer in de zorgsector terug moet komen, kan ik wel delen, maar ik kan mij ook voorstellen dat de werknemers in de zorg hun pensioen graag in de vertrouwde handen van Martin leggen.
Paul Baks

(voor positief nieuws over de zorgsector: Google op "Het ruist en bruist in de zorg", een publicatie van BMC)

Jansen2

5 mei 2011

En het blijft een waarheid als een koe dat je risico’s beter collectief kan delen dan ze in je eentje te nemen.

En toch heeft Martin van Rijn in een vorig leven het nieuwe zorgstelsel op basis van private zorgverzekeraars en overheidsregulering doorgevoerd: opsplitsen van een collectief zonder weerga. En nu komt hij met deze waarheid als een koe?

De OESO heeft e.a. in 2003 al gepubliceerd: nationale ziekenfondsen zijn toekomstbestendig, beter aan te sturen en zorgen voor een eerlijker verdeling van de lasten dan private stelsels.

De verzekeraars stonden aan de basis van het zorgstelsel anno 2006. Hun lobby was sterker. Dat heeft Hans Hoogervorst eerlijk toegegeven. En Martin van Rijn liep toen mee in de optocht.

Heeft Martin van Rijn nu spijt? "stuck in the middle"?

De lobby van de financiële sector zal nu ook de pensioenwereld gaan opsplitsen. Wat Martin van Rijn ook schrijft. Hij zit nu aan de verkeerde kant van de tafel.

Anoniem

5 mei 2011

Geachte anoniem,
Over zo'n punt als te hoge kosten die pensioenfondsen zouden berekenen is nu net zo'n onderwerp dat Martin bedoeld. Scheer niet alles over 1 kam en zoek eerst eens uit wat de waarheid is. Pensioenfonds Zorg en Welzijn rekent 2,7% kosten, lager vind je ze bijna niet.

Anoniem

6 mei 2011

@ Anoniem (gezellig hier al die anoniemen bij elkaar). Wees eens eerlijk, zou jij je geld in een beleggingsfonds steken waarvan je weet dat zij 2,7% van de jaarlijkse inleg gebruiken om de kosten te dekken? Alleen maar als je daartoe gedwongen wordt, en dat is natuurlijk precies het geval. Daarnaast ben ik ervan overtuigd dat die 2,7% een fractie is van de totale beheerskosten. Zo belegt PGGM in tal van andere fondsen (Alpinvest en Albright Capital Management) die PGGM veel werk uit handen nemen maar daarvoor wel kosten in rekening brengen. Die zijn niet opgenomen in de 2,7%. Waar maak ik dat uit op? Op dit moment is PGGM (net als de andere pensioenbeheerders) niet transparant over de kosten. We moeten het doen met de 2,7% en de blauwe ogen van de bestuurders. Uit elk rapport van de AFM blijkt echter dat de kosten die verzekeraars en banken rapporteren, een onderschatting zijn van de werkelijke kosten.
Ook dat zou allemaal nog niet zo erg zijn als PGGM met haar rendement in aandelen bijvoorbeeld in staat was langjarig ten minste de beursindex te verslaan. Ook dat is niet het geval. Het slechte presteren van (ook) PGGM kost de gemiddelde zorgmedewerker tussen de 100.000 en 300.000 euro. Ik heb geen zin om daar luchtig over te doen, dat is iets waarvoor wij ons moeten schamen.

Top