BLOG

Meer mogelijkheden voor zzp’ers in de zorg

Meer mogelijkheden voor zzp’ers in de zorg

Onlangs werd ik neergezet als maffiabaas van een organisatie die tegen zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) is. Dat is een straffe beschuldiging en bovendien geheel onjuist. ‘Maar hoe is dat beeld ontstaan?’ vraag ik mij af.

Meer mogelijkheden voor zzp’ers in de zorg

Zelf kon ik twee oorzaken bedenken. Allereerst een artikel op Zorgvisie dat refereert aan een brief die ActiZ in december 2010 aan een van onze leden heeft gestuurd. Daarin stellen we dat het voor zorgorganisaties fiscaal risicovol kan zijn om zzp’ers in te huren. Omdat het UWV en de belastingdienst die constructie ziet als een arbeidsrelatie lopen zorgorganisaties het risico op een naheffing. Dat is een puur financiële reden die los staat van de zorginhoudelijke kwaliteit en inbreng van de zzp’er.

Werkgeverschap

De andere oorzaak heeft te maken met goed ondernemerschap en werkgeverschap. Twee jaar geleden hebben wij rechtszaken aangespannen tegen de staat over de positie van bemiddelingsbureaus. Die bemiddelingsbureaus hoefden niet te voldoen aan allerlei kwaliteitseisen. Zij hoeven bovendien geen sociale lasten, pensioenafdrachten en andere werkgeverslasten te betalen, lopen niet voorop in het opleiden van het noodzakelijke toekomstige personeel en kunnen daardoor tegen lagere tarieven met zorgkantoren contracteren. Als vervolgens dergelijke lagere tarieven het uitgangspunt vormen voor het contract dat zorgkantoren met onze leden willen afsluiten, die wel aan al deze eisen moeten voldoen, dan hebben we over een paar jaar nog slechts bemiddelingsbureaus met alle daarbij behorende gevolgen.

Fiscale regels

Beide zaken gaan over regels en voorwaarden en hebben niets te maken met hoe ActiZ en haar leden tegen zzp’ers zelf aankijken. Wij zijn het met al onze critici eens dat we alle mensen en middelen moeten inzetten in de zorg, zeker gezien het dreigend arbeidsmarkttekort. Onze leden willen best zzp’ers inzetten. Graag zelfs. Ook dat zijn immers gemotiveerde en hardwerkende mensen, die in tijden van nood een goede aanvulling kunnen zijn op het vaste personeelsbestand. Ware het niet dat de fiscale regels het lastig maken.

Toegevoegde waarde

Zorgorganisaties bieden 24-uurs bereikbaarheid en zorg, hebben een cliëntenraad en moeten voldoen aan het Kwaliteitskader Verantwoorde zorg. Dat zijn maar een paar voorbeelden waarom wij vinden dat zorgorganisaties een toegevoegde waarde hebben voor de zorg. In Nederland hebben we, dat wil zeggen het ministerie van VWS, de Inspectie voor Gezondheidszorg, cliëntenorganisaties en zorgaanbieders afgesproken dat we dat belangrijk vinden. ActiZ stond en staat daar nog steeds achter. De zorg is nu zo ingericht dat de zorgorganisaties aan bepaalde eisen moeten voldoen; eisen die voordelen bieden voor de cliënten. Voor een individuele zorgverlener kan 24-uurs bereikbaarheid bijvoorbeeld een zware belasting betekenen.

Zzp’er als zorginstelling

VWS wil dat zzp’ers erkend worden als zorgaanbieders in de AWBZ, met dezelfde bevoegdheden en plichten als zorgorganisaties.

Omdat, zoals hierboven gezegd, het lastig is om dat als individuele zzp’er te realiseren, zou het een interessante gedachte kunnen zijn om niet uit te gaan van individuele zorgverleners maar van samenwerkingsverbanden. In bijvoorbeeld een maatschap kunnen zzp’ers 24-uurs bereikbaarheid, opvang bij ziekte en vakantie, het delen van kennis en expertise makkelijk organiseren. Wat mij betreft is dit een vruchtbare route voor iedereen die we graag opnieuw onder de aandacht brengen.

Discussie

Om cliënten goede en verantwoorde zorg te kunnen garanderen stellen we in Nederland allerlei wettelijke eisen aan organisaties die zorg verlenen. Als we nu als maatschappij besluiten dat die eisen en garanties minder belangrijk zijn, dan biedt dat stof voor een geheel nieuwe discussie. En ook die discussie gaat niet over of we voor of tegen zzp’ers zijn; die gaat over de voorwaarden die je wil stellen aan zorgverleners; of dat nu zorgorganisaties zijn of individuele zorgverleners.

Aad Koster
Directeur ActiZ

5 Reacties

om een reactie achter te laten

Anoniem

15 mei 2011

ActiZ heeft zichtbaar moeite met de kritiek en reageert nu met uitleg in deze blog. Dat is te waarderen. Nu kunnen de argumenten openlijk besproken worden. Ook respecteer ik een aantal argumenten die Koster hier kiest. ActiZ heeft het recht en de plicht om op te komen voor haar leden die geconfronteerd worden met oneerlijke concurrentie door concurrenten die aan minder eisen hoeven te voldoen dan de leden van ActiZ. Tot zover hulde.

ActiZ overtuigt echter niet wanneer het stelt dat het blij is met de extra zzp-ers. Zo is het `zuiver' financiële argument niet zo zuiver. Immers, indien een zzp-er een verklaring arbeidsrelatie (VAR) heeft dan hoeft de zorgaanbieder zich geen zorgen te maken over een naheffing. ActiZ zou haar leden dus een VAR voor elke zzp-er moeten adviseren, ipv het niet contracteren van zzp-ers.

Ook het kwaliteitsargument is krom. Immers als een zzp-er door een zorgaanbieder wordt ingehuurd dan blijven de kwaliteitseisen van de zorgaanbieder van toepassing. Geen argument dus om zzp-ers niet in dienst te nemen.

En als de zzp-ers voor zichzelf werken dan gaat het vaak om lichtere zorg waarbij 24-uur bereikbaarheid en andere eisen niet relevant zijn. Als 24-uurs zorg wel wordt gevraagd dan werken de zzp-ers samen. Mocht dat niet lukken dan kan de zorgvrager naar een traditionele zorgaanbieder die dan blijkbaar de concurrentie heeft gewonnen. Zo hoort het.

Daarnaast is het voor iedereen logisch dat de leden van ActiZ liever geen uitbreiding van de concurrentie zien. De concurrentie van bijvoorbeeld Buurtzorg is zwaar op zowel de zorgmarkt als de arbeidsmarkt. Nu dreigt die ontwikkeling door te zetten met de komst van de zzp-ers. De leden verwachten niets anders van ActiZ dan dat de brancheorganisatie zich maximaal inzet om die nieuwe concurrentie te voorkomen.

En eerlijk is eerlijk, Koster en zijn team behoren bij de besten om dit klusje te klaren. Dat ActiZ VWS heeft meegekregen is een bijzondere prestatie in een tijd waar de minister en de staatssecretaris onder druk staan om meer verpleegkundigen te interesseren in de zorg. Dat het belang van ActiZ niet overeenkomt met het algemeen belang zal niemand hier verrassen, en als ik ActiZ was zou ik ook niet proberen om dat te suggereren.

Problematischer is de situatie voor de bewindslieden. Zij zouden het algemeen belang moeten dienen, of toch ten minste het regeerakkoord. Dat VWS (in overleg met ActiZ) heeft besloten om de zzp-ers buiten de deur te houden is voor hen moeilijk uit te leggen. Voor een paar topambtenaren begint dit een vervelend dossier te worden, en zij kunnen niet reageren. Kamervragen iemand?

Rob (van Zorgvisie.nl)Anoniem

16 mei 2011

@ Rob. Hier sluit ik mij graag bij jouw aan, maar die ambtenaren kunnen natuurlijk ActiZ gebruiken om hun argumenten naar buiten te brengen. Als alles in deze sector gaat zoals in de mijne, dan heeft ActiZ deze blog eerst met VWS besproken. Verder zullen de ambtenaren gebruik maken van de bewindslieden voor het deel van de argumenten dat politiek wel is te verkopen.

Kamervragen lijken mij op dit moment niet opportuun. Hoewel het steeds duidelijker wordt hoe alle partijen hebben gehandeld, is er voor ingewijden geen nieuw feit waar de staatssecretaris over kan worden bevraagd. Waarschijnlijk zal een en ander vooral de beeldvorming en daarmee de positie van de bewindslieden verzwakken. De Tweede Kamer kan de huidige kritiek waarschijnlijk niet verzilveren. Bedenk maar eens een kamervraag.

Anoniem

16 mei 2011

@ Hierboven. OK, ik weet niet veel van kamervragen, maar ik dacht aan de volgende lijn.

Bekende achtergrond: (1) vrijwel niemand gelooft dat de beloofde 12.000 extra medewerkers er ook komen (zie TK debat en Zorgvisie pol), (2) minister zegt toe dat ze haar uiterste best doet en dat het ook gaat lukken, (3) staatssecretaris past AWBZ aan zodat zzp-ers ook zorg mogen leveren, maar laat een aantal wezenlijke obstakels bestaan.

Nieuwe kennis: (4) staatssecretaris spant zich niet wezenlijk in om obstakels te verwijderen en speelt zelfs geen rol (niet zelf en niet via haar ambtenaren) in het overleg dat erop gericht is om de obstakels weg te nemen, (5) VWS ambtenaren geven aan zzp-ers belangenvertegenwoordigers aan dat de obstakels pas in de Wet cliëntenrechten zorg zullen worden weggenomen, (6) ActiZ beweert (intern) dat VWS helemaal niet van plan is om de obstakels te verwijderen in de Wet cliëntenrechten zorg (ActiZ is waarschijnlijk goed geïnfomeerd).

Kortom, aan de inspanningen van VWS en haar bewindslieden kan nu worden getwijfeld. Dat is toch nieuw en voldoende stof voor een paar kamervragen? En al is er niet vandaag mee te scoren, dan is het toch mogelijk om de bewindslieden te stimuleren tot extra inspanningen en toezeggingen? In het slechtste geval kunnen die toezeggingen later tegen de bewindslieden worden gebruikt, en in het beste geval dragen die inspanningen en toezeggingen bij tot de toelating van zzp-ers en daarmee meer medewerkers in de zorg.

Misschien kan de mevrouw/meneer hierboven aangeven waarom deze lijn niet kansrijk is. Als onervaren (en wellicht ietwat naïve) burger ben ik erg benieuwd.

Rob

zLHVJFTfeXSCDMPo

18 september 2012

Beste Dirk en TijmeMijn reactie naar ainleading van de bijzondere VOC-lunch Boxtel van 23 november ligt, als de post zijn werk goed heeft gedaan, reeds vanaf hedenmorgen bij Dirk in de bus. Ik wil hier graag nog eens mijn complimenten maken voor deze bijzonder geanimeerde en uitstekend verzorgde lunch en de prima happening voor Jurgen. Aan Tijme mijn hartelijke dank voor het uitstekende verslag. Dit gaat uiteraard in het documentatie-archief van het Cavaleriemuseum. Hartelijke groet. Jo Thomas.

hans van der leden

13 november 2012

Vandaag de dag zien de meeste ondernemers op het internet door de bomen het bos niet meer ik zou ze dan ook willen aanraden om lid te worden van een ondernemers commmunity om hun kennis met anderen ondernemers te delen het motto om vandaag de dag succes vol te zijn is daarom dan ook "samen sterk ondernemen " met vr gr <a href="http://www.community4business.com/">Community4business</a>

Top