BLOG

Redt staatssecretaris de ouderenadviseurs?

Redt staatssecretaris de ouderenadviseurs?

Een project, dat zijn nut heeft bewezen, verliest zijn subsidie omdat het niet vernieuwend is. Wel goed, wel waardevol, wel bij de tijd, maar het gebeurt inderdaad al een poosje. Juist omdat het zo goed werkt.

Ouderenorganisaties

Bij de ouderenorganisaties zijn ongeveer 800.000 ouderen georganiseerd. Ouderen uit de derde generatie en ouderen uit de vierde generatie. Het lukt de ouderenorganisaties redelijk om het aantal leden stabiel te houden na de grote groei van een paar jaar geleden. Dat is voor elke vereniging al een opgave, des te groter de complimenten voor ouderenorganisaties.

Vrijwillige Ouderen Adviseurs

De ouderenorganisaties hebben meer dan duizend opgeleide Vrijwillige Ouderen Adviseurs (VOA) in hun gelederen. Mensen die andere ouderen adviseren en wegwijs maken. Dat kan zijn inde zorg, met betrekking tot wonen, administratie of het onderhouden van sociale contacten. Naast de VOA’s zijn er ongeveer duizend beroepsmatige ouderenadviseurs vanuit het lokaal welzijnswerk.

Kwetsbare ouderen

De VOA’s zijn belichaming van de solidariteit tussen generaties. (Het thema van het Europees jaar 2012). De derde generatie (grofweg tussen de 60 en 75 jaar) zet zich in voor het welzijn van de vierde generatie (kwetsbare ouderen vaak boven de 75 jaar). Juist mensen uit de derde generatie zijn hiervoor geknipt: hebben levenservaring, staan in het volle leven, staan dichtbij de ouderen van net een generatie erboven en er is een groot potentieel waaruit geput kan worden.

Subsidie

De ouderenorganisaties kregen tot voor een paar jaar geleden een goede structurele subsidie onder andere om dit netwerk op peil te houden, te scholen en van materiaal te voorzien. Toen die subsidie afgebouwd werd sneuvelde de overzetting naar nieuwe VWS–PGO-projectsubsidie op het criterium dat het niet vernieuwend is. Ja, dank je de koekkoek. Wel goed, wel waardevol, wel bij de tijd, maar het gebeurt inderdaad al een poosje. Omdat dat zo deksels mooi werkt. Maar inderdaad niet nieuw, dus geen VWS-subsidie. Het hele verhaal van de VOA’s staat daarmee lelijk op de tocht.

Cliëntondersteuning

Maar er komt een kans. Mevr. Veldhuijzen van Zanten komt binnenkort met een brief over cliëntondersteuning. Het is dus een actueel politiek thema. Vast en zeker zien we in die brief het inzicht dat het diamantje van de VOA’s gered moet worden. En het is een pareltje omdat

  1. de ouderen uit de vierde generatie met de VOA’s zeer geholpen zijn
  2. De sociale samenhang in de Nederlandse samenleving prachtig vorm krijgt
  3. Het is niet alleen altruïsme is van de vrijwillige ouderenadviseurs. Zij blijven door hun inzet actief, bij de tijd, betrokken bij mensen en bij de samenleving. Dat dient ook henzelf. Het is glashelder dat ouderen die zich uitleveren aan het Zwitserleven gevoel ( niks doen dan aan het strand liggen en “genieten van het niks doen”), eerder ziek worden en eerder dood gaan.
  4. Het actief houden van de derde generatie is niet alleen voordelig voor hen zelf, er wordt ook kosten inde zorgen ondersteuning bespaard.

Een diamant met minstens vier glinsterende vlakken. Dat moet wel goed komen.

Wim van Minnen

5 Reacties

om een reactie achter te laten

Anoniem

16 mei 2011

Dit is de zorg waar de cliëntenorganisaties goed in zijn: het begeleiden van de patiënt bij de zorg. Ik hoop dat de staatssecretaris dat ziet, waardeert en hen daarvoor beloont. Maar vraag de cliëntenorganisaties niet om mee te denken over beleid of zitting te nemen in stuurgroepen.

tjark reininga

17 mei 2011

dit is het soort zorg dat in de marktfilosofie van de beleidsmakers na een opstartfase door de markt moet worden overgenomen. als dat vervolgens gebeurd en bemiddelingsbureaus effectief blijken wordt hen verweten dat ze geld aan de echte zorg onttrekken en soms zelfs dat ze daarbij frauduleus handelen. en de belangenorganisaties die de projecten gestart zijn wordt verweten dat zij alleen voor hun leden opkomen en, inderdaad, niet vernieuwend bezig zijn maar behoudend. ik heb weinig hoop dat deze staatssecretaris dit denken binnen het departement zal onderkennen en weten te weerstaan. en de Tweede Kamer? het eerste jaar Rutte geeft niet erg veel hoop.

Stuijt bc

25 mei 2011

Ook deze adviseurs en coaches hadden eerst startsubsidie. Maar zijn er in geslaagd een zodanige organisatie op te bouwen dat geheel zonder subsidie wordt gewerkt. Zie hun website

kHZhBGOyQ

10 maart 2012

Karin Moor zegt:Na jarenlange stjird om mee te mogen denken over onze eigen woon- en leefomgeving hadden we het voor elkaar: Koop Je Eigen Bijlmer was een feit, we werden medeprojectontwikkelaar. Alle besluiten zouden in overleg worden genomen. Vanaf dat moment zat ik een bouwcommissie, in een collectieve ruimte commissie, volgende cursussen en ging wonen in een complex dat half leeg stond. Overal om me heen werden ramen ingegooid, sloten opengebroken, er werd gepoept en gepiest, gebruikt en misbruikt. Maar voor zo'n project als Koop je Eigen Bijlmer moet je nu eenmaal wat over hebben.Helaas werden wij om onduidelijke redenen steeds vaker niet geinformeerd, werd steeds vaker niet naar ons geluisterd, werden besluiten zonder ons genomen.Media 2003 zou ik kunnen kopen, het werd december 2004. Ondertussen mocht ik van Rochdale tegen de normale huurprijs en servicekosten de woning gebruiken. Terwijl de officiele huurders van het goed bewoonde deel van het complex servicekosten terug kregen mocht ik de volle pond betalen.De oplevering en overdracht zou 1 december 2006 plaatsvinden. Voor de overdracht van mijn appartement heb ik nooit getekend, er kwam gewoonweg nooit iemand langs met een overdrachtsrapport of ander document. Omdat er nog van alles moest gebeuren was ook voor de rest van het gebouw van oplevering geen sprake. Tot op de dag van vandaag kunnen wij geen gebruik van bergruimten en collectieve ruimten maken. Er is sprake van lekkages, sloten werken niet, de lift is vrijwel voortdurend kapot Er is veel mis, te veel.Dit fantastsiche nieuwbouwproject dingt mee naar de Amsterdamse Nieuwbouwprijs. Tis me wat!

Scholte

28 oktober 2013

Hierbij een reactie van een VOA en BIH.

Doordat de VOA lid is van een ouderenorganisatie spreekt hij de taal van de ouderen.
Hij kan en zal de oudere ondersteunen bij contacten met hulpverleners. o.a. bij het Keukentafel gesprek.
Doordat hij bekend is met de persoon in kwestie heeft hij meer vertrouwen dan een vreemde.

Bij het keukentafel gesprek komt iemand, van de gemeente of een andere instantie, die dat dagelijks doen tegenover iemand, veelal een oudere, die eenmaal in zijn leven een hulpvraag moet formuleren en het proces mbt de besluitvorming niet kent.
Omdat hij het proces niet kent en de mogelijkheden niet weet kan het zijn dat het proces van "samen naar oplossingen zoeken" niet goed verloopt, met alle vervelende gevolgen van dien. bv onbegrip en verkeerde oplossingen.

Om als VOA die ondersteunende rol goed te kunnen vervullen zal deze geschoold moeten worden in het keukentafelgesprek. Tevens moet hij inzicht krijgen in het proces mbt de besluitvorming.

Daarnaast denk ik dat het goed is de rol van de VOA te heroverwegen. Op verschillende plaatsen treedt de VOA op vanuit de gemeente. Dat vind ik jammer omdat daarmee de meerwaarde voor het lid van de ouderenbond minder wordt. De VOA moet dan twee belangen dienen en dat is lastig.

Ook denk ik dat het goed is het verschil tussen de BOA en VOA beter duidelijk te maken. Ieder heeft zijn eigen rol. De VOA vanuit de Oudere en de BOA vanuit zijn werkgever, vaak de gemeente. Overleg tussen beiden is prima, maar dat mag niet leiden tot rolvervaging.

Succes met het behoud van de (nieuwe) VOA!

Top