BLOG

Investeren in vertrouwen

Investeren in vertrouwen

Mensen moeten kunnen vertrouwen op de vakbekwaamheid en integriteit van artsen die ze raadplegen. Doorgaans is dat zo. Soms niet. In die gevallen levert het disfunctioneren slachtoffers op, zelfs dodelijke slachtoffers.

Disfunctioneren vaststellen

Het is moeilijk vast te stellen wanneer een arts (of verpleegkundige) disfunctioneert. De intercollegialiteit is groot. Dat moet ook, omdat in teamverband wordt gewerkt waarin men blindelings op elkaar moet vertrouwen. Elkaar aanspreken is dan lastig, je hebt elkaar ook weer nodig. De patiënt heeft vaak niet (meteen) door dat hij behandeld is door een disfunctionerende arts. Het kan een sluipend proces zijn van vele jaren. Dan komt er zo nu en dan een signaal terecht bij de IGZ. Vanwege de tijdspanne knoopt de IGZ die verschillende signalen niet aan elkaar.

Aanspreekcultuur

Door een aantal treurige incidenten is er inmiddels veel aandacht voor. De Commissie Hoekstra heeft naar aanleiding van de Twentse neuroloog duidelijke aanbevelingen gedaan. Die worden nu ingevoerd. Voor mij hoort daarbij dat de IGZ een systeem ontwikkelt om signalen op te tellen, te combineren en dan op te treden. De beroepsgroepen moeten zich inzetten voor een open cultuur waarbij collega’s elkaar aanspreken. Ook moet het voor collega’s mogelijk zijn zich te wenden tot een vertrouwenspersoon binnen de beroepsgroep. Stel een code hiervoor op: om elkaar aan te spreken en om de vertrouwenspersoon instrumenten te geven te interveniëren. Leg hierbij vast wanneer en op welke manier de IGZ wordt ingeschakeld. Misschien kan dan veel leed worden voorkomen, voor patiënten, voor collega’s en wellicht voor de desbetreffende beroepsbeoefenaar zelf.

Reageren op signalen

Wanneer het echt mis gaat, dan is het goed dat er een signaal naar de burgers wordt afgegeven dat streng wordt opgetreden tegen disfunctionerende artsen. De IGZ heeft inmiddels de Twentse neuroloog de bevoegdheid ontnomen nog als arts op te treden. Het Openbaar Ministerie stelt strafrechtelijke vervolging in. Dat is allemaal niet niks. Reden temeer om al veel eerder te reageren op signalen, hetzij door de collega’s en de beroepsgroep, hetzij door de IGZ.

Zwarte lijst

Het gaat niet alleen om Nederland. Vrij verkeer van personen en diensten in de EU is een belangrijke verworvenheid. Nederlandse artsen werken in Duitsland, Duitse artsen in Nederland. Maar ook hier geldt: mensen moeten kunnen vertrouwen op de vakbekwaamheid van de buitenlandse arts die hen behandelt. Binnen de EU is er geen systeem om artsen of verpleegkundigen die in eigen land niet langer hun beroep mogen uitoefenen, op te sporen. Zo kon de Twentse neuroloog aan het werk gaan in Duitsland en, naar verluid in Polen. Kamerbreed is bij de minister aangedrongen om dit binnen de EU op de agenda te zetten. Zij liet er geen gras over groeien en heeft inmiddels binnen de Raad van Ministers van Volksgezondheid gepleit voor een ‘Zwarte lijst’. Ze kreeg steun van 8 lidstaten en van de Europese Commissaris. De concrete uitwerking staat hoog op de agenda voor het komende halfjaar. Vanuit de Kamer zullen we dit met meer dan gewone belangstelling volgen.

Margreeth Smilde

6 Reacties

om een reactie achter te laten

Anoniem

3 juni 2011

Over elkaar aanspreken op dysfunctioneren gesproken. Het wordt tijd dat mevrouw Smilde eens voor de spiegel gaat staan. Hoe durft deze mevrouw in een vorige blog te pleiten voor meer medewerkers in de zorg en vervolgens als CDA-er zowel de zzp-ers als PGB-betaalde zorgaanbieders toegang tot de zorgmarkt te onthouden. Ik word, letterlijk, misselijk van dit gedrag.

Als er mensen in de zorg zo onbetrouwbaar zijn als mevrouw Smilde dan worden ze door hun collega's echt wel uitgekotst, en is intercollegialiteit ook echt geen drempel om iemand te ontslaan.

Anoniem

4 juni 2011

Mevrouw Smilde heeft het nare werk over de PGB's aan Sabine UItslag gegeven, die aan de pers mocht proberen uit te leggen dat de bezuiniging toch echt wel goed was voor de mensen. Want daar is Sabine goed in.

Sabine masseert haar tepeltjes, zoekt een mannelijke journalist op (liefst een met een camera) en niemand hoort de diabolische boodschap. Waar zo'n voorkeursstemmen-miep niet al handig voor is.

Blijft staan dat mevrouw Smilde voor mij heeft afgedaan met haar mooie praatjes. Leg eerst maar eens uit waarom de zzp-ers en pgb-ers buiten de zorg worden gehouden. En aub geen geblaat over dat het allemaal wel goed komt, want dit zijn gewoon heel vervelende maatregelen voor beide groepen zorgaanbieders, die het CDA juist voor de zorg wilde behouden.

Anoniem

4 juni 2011

Ha ha, lees die reacties hierboven en dan de titel van de blog :-) Margreeth Smilde maakt zichzelf geheel ongeloofwaardig en praat dan over vertrouwen. Geweldig. Dat doet een beetje denken aan die premier die er met zijn gedrag voor zorgde dat het begrip 'normen en waarden' van zijn inhoud werd ontdaan.

C D A Wegermee

6 juni 2011

Het CDA is al vele jaren een ongeloofwaardige partij
en gaat niet voor niets naar 10 zetels

Rolstoelers, zieke kinderen en manke ouderen hun goed zorg afnemen, ZZP-rs weer eens in de ellende gooien daar zijn de zogenaamde christenen goed in

Waar is de naastenliefde, de zorg voor elkaar
Ik kots va het CDA

tjark reininga

6 juni 2011

helaas kan ik alleen maar constateren dat het CDA er in de huidige coalitie alles aan doet om juist de vertrouwensrelatie tussen patiënten en hun zorgleveranciers af te breken. alleen al de gedachte dat de zorgverzekeraar, die voor de financiële belangen van haar verzekerden zou moeten opkomen, de regierol zou kunnen spelen door collectieve 'zorgaankoop' is naïef: dan zullen altijd de financiële belangen van het collectief (waarin niet de verzekerden/patiënten maar de financiers/aandeelhouders de overhand hebben) de overhand hebben boven de belangen van goede individuele zorg.

JP

6 juni 2011

Alweer zo'n politicus die weet hoe het moet, weer zo'n stuk vol briljante ideeën. "De beroepsgroepen moeten..." Sluit u maar achteraan aan in de rij van politici die vinden wat dokters allemaal moeten. Weet u, mevr Smilde, wat u moet doen samen met al die andere politici: u moet zich eens verdiepen in wat werkelijk nodig is om de zorg goed en beheersbaar te houden in plaats van mee te doen met hypes en beeldvorming en makkelijk willen scoren op mediagevoelige thema's. Maar daarvoor heeft u natuurlijk geen tijd, laat staan de opleiding.

Top