BLOG

Kabinet rekent zich rijk, ‘raise the flag’

Kabinet rekent zich rijk, ‘raise the flag’

Zaterdagavond, de ondergaande zon schijnt over Pinkpop. Het publiek wacht in spanning af, opeengepakt als nieuwe haringen in een ton. Nog voordat de eerste klanken van Coldplay klinken, valt een meisje naast mij bewusteloos neer. Een ander klimt op de schouders van haar vriend en bezorgt zo haarzelf en haar buren wat meer lucht. Verderop biedt het rolstoelplatform niet alleen voldoende ruimte maar ook vrij zicht over de mensenmassa.

Mensen met beperking de dupe

En zo hoort het! Mensen met een beperking doen graag volwaardig mee in onze samenleving. Maar zolang die samenleving niet inclusief is, vraagt dat specifieke voorzieningen en de nodige begeleiding en ondersteuning. Het kabinetsbeleid raakt mensen met een beperking op alle fronten. De decentralisatie van de begeleiding, de veranderingen voor Wajong’ers en mensen in de sociale werkvoorziening en sinds kort ook de marginalisering van het PGB. Tot op heden was er bij het kabinet geen oog voor de effecten van de stapeling van deze maatregelen. Spoeddebatten zijn meestal voor de (niet gevulde) bühne, maar het drukbezochte Kamerdebat van afgelopen donderdagavond heeft opgeleverd dat het kabinet op Prinsjesdag inzicht geeft in de stapelingseffecten. Dat is winst!

Spoeddebat

Het spoeddebat werd verder vooral gedomineerd door de kabinetsingrepen in het PGB. De beperking van het PGB tot mensen met een verblijfsindicatie moet netto 900 miljoen euro opleveren. De onderliggende berekeningen van het kabinet zijn echter niet bekend. Berekeningen van PerSaldo tonen aan dat hierdoor een groter en duurder beroep op zorg in natura ontstaat. Het kabinet lijkt zich rijk te rekenen. Het gevolg is wel dat er onder budgethouders grote onrust is ontstaan. Vooral vanwege het feit dat zij de regie over hun eigen leven dreigen te verliezen. Een stap terug in de tijd. Of biedt het door de Kamer zo gewenste overleg tussen kabinet en PerSaldo misschien uitkomst?   

Eigen regie

Als 66.000 mensen aan het einde van de zaterdagavond het festivalterrein proberen te verlaten is van eigen regie ook even geen sprake. De massa drijft ons allemaal voetje voor voetje naar de uitgang. Leuk is anders. Maar in mijn hoofd klinken de laatste woorden van Coldplay nog lang door: ‘So you can hurt, hurt me bad. But still I’ll raise the flag. Every tear, every tear, every teardrop is a waterfall.’

Inspirerend, bemoedigend en gewoon mooie muziek! 

Jan de Vries, directeur van MEE Nederland
www.twitter.com/jandevries_MEE

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Anoniem

17 juni 2011

Jan de Vries zal wel goed zijn in relatiebeheer, want strategisch, analytisch of politiek inzicht lijkt hier te ontbreken. En dit is toch geen onbelangrijk dossier voor MEE?

Het blog bevat alleen maar oude en inmiddels herkouwde informatie. Jan heeft natuurlijk geen tijd om te lezen. En terwijl delen daarvan volledig zijn afgeschoten (de kostenberekening van PerSaldo), ziet Jan er geen been in zijn vrienden nog eens aan te halen.

Verder hebben we geleerd dat Jan bij het Tweede Kamer debat aanwezig was (zien jullie hem al handjes schudden?) en tevens de coole jongen uithangt op Pinkpop. Hij noemt en passant nog even de band die door iedereen wordt geaccepteerd.

Met MEE mag het onder zijn leiding dan slecht gaan, met Jan gaat goed. Ik voorzie nog een mooie carriere.Top