BLOG

Programmabrief AWBZ: einde tijdperk, begin van …?

Programmabrief AWBZ: einde tijdperk, begin van …?

De programmabrief AWBZ laat zien dat de verzorgingsstaat aan haar einde komt. Dat blijkt ook uit veel andere maatregelen van het kabinet.

Nieuw tijdperk

We gaan naar een tijdperk met andere waarden: minder zekerheid, meer voor jezelf zorgen, meer zelf oplossen, meer eigen verantwoordelijkheid en een ander arbeidsethos (al is dat soms tegen heug en meug in; denk aan de discussie over langer werken). De beleidsmaatregelen in deze richting lijken een ‘ding’ van dit kabinet, maar ze hangen al lang een tijdje in de lucht. En – sterker nog - wat zich in Nederland aftekent, gebeurt ook in andere Westerse landen.

Afbouw AWBZ

De Nederlandse overheid laat nog geen consistente koers voor de toekomst zien. Ook de programmabrief niet. Door de oogharen heen zie je het begin van het afbouwen van de AWBZ, hier en daar wat lapwerk, stukken doorschuiven (volgens sommigen afschuiven) en tegen vrij hoge kosten een deel van ons nationale zorgerfgoed (de intramurale zorg) restaureren. Dat lijkt me niet het wenkend perspectief van een nieuw tijdperk waar we vol ambitie aan beginnen.

Internationaal beleid

Ik heb daarom eens internationaal gekeken, naar wat daar gezegd wordt over hoe een toekomstbestendig stelsel van langdurige zorg ingericht moet zijn. De OESO gaf enkele weken geleden in haar rapport Help wanted? Providing and paying for long-term care een paar richtingen aan: 1. Bevorder zorg aan huis en zorg in de samenleving. 2. Werk aan hogere arbeidsproductiviteit 3. Bevorder gezond ouder worden en preventie. 4. Organiseer dat zorg over sectoren mogelijk is (ketenzorg). 5. Verbeter de efficiency van bestuursstructuren door informatiestromen op elkaar af te stemmen, goede informatieplatforms voor zorggebruikers te ontwikkelen, gegevens te delen tussen overheden en instanties en richtlijnen te ontwikkelen voor besluitvorming op locaal niveau. Zinnige zaken, die we best zelf hadden kunnen bedenken, maar die het niet gaan worden bij het zittende kabinet.

Visie

Wat nodig is bij een nieuw tijdperk, is vooral ook een visie die een zittend kabinet overstijgt. Een visie, die redeneert vanuit wat mensen (burgers, cliënten, zeg maar Henk en Ingrid) met hun leven willen en wat hen daarbij helpt. En hoe die visie is? Mij spreekt de visie van het LOC, Zeggenschap in zorg erg aan: het gaat om de gezondheid van mensen, de waarde die zij voor zichzelf en voor anderen hebben. Het kabinet en vooral de Staatssecretaris zouden sterk zo’n visie moeten uitdragen om daarmee de toon te zetten in het maatschappelijke debat over de langdurende zorg en het tijdperk na de verzorgingsstaat. Moeten ze nog wel wat doen aan die beleidsbrief!

Henk Nies

8 Reacties

om een reactie achter te laten

Anoniem

29 juni 2011

Staatssecretaris: geef die Nies (directeur van Vilans) de opdracht om een nieuwe visie uit te werken en vraag hem tot die tijd geen vage blogs meer te schrijven.

Joke Zwanikken -Leenders

30 juni 2011

Verpleegkundige die dag en nacht , werken met en voor langdurige zorg,patiënten in de ggz ,zitten niet te wachten op nog een nota.
Luister naar hen ,en verwaarloos de patiënten en personeel niet.
.

tjark reininga

30 juni 2011

laten we proberen het althans over de uitgangspunten eens te worden. daarbij moet het er om gaan welke zorg we voor onszelf wensen als de nood aan de man komt. vervolgens moeten we bepalen welk deel van die zorg we zelf moeten betalen en voor welk deel we solidair willen zijn met de zorgafhankelijke die ze nodig heeft (de anderen), in de wetenschap dat ook wij ooit buiten onze schuld tot die 'anderen' kunnen komen te behoren. en daarna moet die zorg worden ontwikkeld door bestuurders die ons desnoods regelmatig confronteren met deze afspraken.

Frits Tjadens

30 juni 2011

Voor de liefhebber:
zie ook mijn skipr-blog van afgelopen vrijdag...

Verdere uitwerking van het verhaal van Henk, gebaseerd op het OESO-rapport.

http://www.skipr.nl/blogs/id803-langdurige-zorg-in-nederland-onderweg-of-de-weg-kwijt-.html

Dieuwke Biesma

30 juni 2011

Ik kan em helemaal vinden in het stuk van Nies. Ketenzorg en preventie worden zoveel gemist in nota's, ook op lokaal niveau. Daarnaast zal er bij de zorglevereanciers attitude-aanpassing nodig zijn om zorg-vrijwilligers (hoogopgeleide babyboomers met zorgachtergrond, bijv. ) toe te laten in het zorgsysteem. Ik zie een toekomst voor meer zorg bij huis, waar informele en formele zorg veel gelijkwaardiger met elkaar optrekken, van elkaar willen leren en efficiente zorg verlenen.

Anoniem

30 juni 2011

Als je die visie 'waarde-volle zorg' waar Nies naar verwijst leest, dan lees je dat die gaat over wat mensen willen en belangrijk vinden - en dus gaat die over wat belangrijk is voor mensen die zorg nodig hebben, maar ook voor mensen in hun omgeving en ook de mensen die werken in de zorg. Je kunt de zorg zo maken dat die ten goede komt aan ons allemaal.
Dus JA, staatssecretaris, geef meneer Nies de opdracht om met die visie aan de slag te gaan, want hij weet kennelijk hoe uw beleidsbrief anders zou kunnen zodat we er allemaal letterlijk beter van worden!

ce jansen

3 juli 2011

Het verhaal van Henk Nies draagt niet bij tot en oplossing voor het toekomstbestendig maken van de AWBZ, sterker nog het bevordert zorgconsumptie en maakt mensen zieker dan ze al zijn! De eigen regie over PGB's bv leidt tot kostenexplosies. Er zijn altijd grenzen in het leven, dus ook bij de AWBZ
Stel een visie op waarbij het voor de maatschappij duidelijk is wat men van een ziekte kostenverzekering (AWBZ) kan verwachten. Hoort daar huisvesting bij? In het buitenland zit de huur nergens bij de ziekte bekostiging in het pakket.

Dus het motto van dit verhaal is kom met argumenten en geen gewauwel over wat mensen wel of niet willen.

tBCuTpUsBhSj

19 november 2011

Hey, that's the gertaest! So with ll this brain power AWHFY?

Top