BLOG

ZBC’s moeten aantonen doelmatige zorg te leveren

ZBC’s moeten aantonen doelmatige zorg te leveren

Het maandag ook door Zelfstandige Klinieken Nederland ondertekende zorgakkoord is een bevestiging van het grotere belang van de zelfstandige behandelcentra in de Nederlandse zorg. Maar het blijven spannende tijden.

Kansen

De ZBC’s gaan van een ongehinderde groei naar een situatie met prijs- en volumeafspraken. Dit past in de toenemende maatschappelijke verantwoordelijkheid die zelfstandige behandelcentra willen nemen. De meer selectieve inkoop door zorgverzekeraars biedt kansen voor de ZBC’s. Zorgverzekeraars zullen het zorgaanbod verschuiven en concentreren. Door hun focus op specifieke vakgebieden zijn ZBC’s in staat om een hoge kwaliteit te leveren tegen lagere kosten. Hiermee zijn zij voor zorgverzekeraars aantrekkelijke partners, zeker daar waar het om grote aantallen patiënten gaat.

 Bedreigingen

De bedreigingen? Als gevolg van meer selectieve inkoop zullen zorgverzekeraars niet meer bij ieder ziekenhuis en elk ZBC alle zorg inkopen. Een deel van de ziekenhuizen zal net als de ZBC’s focussen op de laagcomplexe zorg en daarmee een stevige concurrent worden. De verwachting is dat de introductie van de prestatiebekostiging in combinatie met DOT de prijzen van laagcomplexe behandelingen doet dalen.

Misplaatst

De kritiek dat ZBC’s het minder nauw nemen met hun indicatiestelling en de noodzaak tot behandeling is misplaatst. Zie de aard van de zorg (veelal eenduidige diagnose en internationaal geaccepteerde standaarden voor behandeling) en de transparantie van de organisaties. Juist in de komende jaren zullen de ZBC’s moeten aantonen dat juist zij doelmatige zorg verlenen. Wij durven die uitdaging aan.

 Pijnpunt

Ons belangrijkste pijnpunt zit in het ongelijke speelveld. Tegen de achtergrond van dit akkoord speelt de uitwerking van het akkoord tussen VWS en de Orde van Medisch Specialisten. Door de NZa zal voor iedere zorginstelling een maximumbedrag worden vastgesteld dat aan honoraria voor medisch specialisten gedeclareerd mag worden. De bedragen die tot nu toe voor de ZBC’s worden gereserveerd liggen op het niveau van 2009. Sindsdien is het aantal patiënten in ZBC’s meer dan verdubbeld tot meer dan 1 miljoen in 2011.

Eerlijke startpositie

ZKN pleit voor een eerlijke startpositie voor ZBC’s voor het beschikbare honorarium voor medisch specialisten vanaf 1 januari 2012. In de komende weken zal de NZa haar beleid kenbaar maken. De positieve berichten over het zorgakkoord ten spijt, blijven het dus spannende tijden voor de ZBC’s.

Jak Dekker, vice-voorzitter Zelfstandige Klinieken Nederland en directeur Equipe Zorgbedrijven

4 Reacties

om een reactie achter te laten

Anoniem

7 juli 2011

Goede blog. Eindelijk wordt helder dat de ZKN ook inziet dat de klinieken voorheen onvoldoende maatschappelijke namen en dat de maatregelen van de minister daar een reactie op zijn.

Tja dat van die indicatiestellingen, dat kunnen jullie niet winnen. Hoe kan het zijn dat indicaties overal consistent worden toegepast maar het volume van zorg in de directe omgeving van een nieuwe ZBC telkens ineens plots steeg?

Volgens mij kunnen jullie dit punt beter negeren nu het vanwege het convenant minder relevant zal worden. Dat is anders voor het cherry picking argument. Zorginkopers vermoeden dat jullie betere uitkomsten en lagere kosten per patiënt hebben omdat jullie de laag complexe patiënten bedienen. Zolang ze dat denken kunnen jullie niet op gelijke voet concurreren met de ziekenhuizen.

Een goed onafhankelijk onderzoek door goede onderzoekers (niet DBC onderhoud dus) is hier nodig. Zolang dit punt niet is onderzocht zullen de zorgverzekeraars de ZBCs altijd lagere tarieven aanbieden.

Jansen2

7 juli 2011

De lucht moet eruit zeggen de verzekeraars en VWS in koor. Dan is het verstandig hen voor te zijn en zelf te komen met oplossingen door eerst de kwaliteit te borgen en vervolgens pas de prijzenslag in te gaan.

Zolang de prijzen in de ziekenhuiszorg gebaseerd blijven op fantasie prijzen zal de onzekerheid blijven. Immers, de vergoedingen voor Medisch Specialistische hulp zijn gebaseerd op historische prijzen die losstaan van de werkelijkheid. Je hebt dan ook voorspelbare geldverdiendende ingrepen, de "feeders" genoemd, en de voorspelbare verliezende, de "bleeders" genoemd.

Willen de ZBC's hun marktpositie veilig stellen dan zullen zij openheid van daadwerkelijk kosten moeten bieden.

Loskoppelen van vastgoed en zorgkosten is dan een optie: na x aantal ingrepen zijn immers de vastgoedkosten voldaan. Nu zijn vastgoed en zorg gekoppeld en lopen de ZBC's en ziekenhuizen na y aantal ingrepen binnen.

Verhoging van de productie middels introductie van Indiaase/Singaporese systeemmodellen is sterk aan te raden. Ga te rade bij het Bangalorees ziekenhuis hoe zij met 42 cardiologen 3.000 open hart operaties realiseren voor 2.000 dollar per ingreep.

Informatie inwinnen bij de twee grootste groepspraktijken in de USA, Cleveland Clinic en Mayo Clinic kan ook geen kwaad.

VWS en ZN hebben maling aan kwaliteit en gaan voor de laagste prijs. Tip voor hen: sluit een deal met easyjet of de concurrent Medi-jet. De zorgpremies kunnen dan met duizenden euros omlaag.

Anoniem

8 juli 2011

@ Janssen2. Als ZBC's ervoor zorgen dat duidelijk wordt wat de feeders en wat de bleeders zijn, dan hebben ze een prima functie.

Concurrentie kan alleen wanneer de werkelijke kosten duidelijk worden en zonder concurrentie krijg je dat niet voor elkaar. Vervolgens zullen de prijzen zich aanpassen aan de kosten en als de ZBC's enkel bestaan omdat ze zich op de feeders richten, en niet omdat ze efficienter zorg produceren dan zullen we zien dat de ZBC's failliet gaan. Dat heet de tucht van de markt.

Als ZBC's de krenten uit de pap eten dan hebben we een groter probleem. Dat probleem is vrijwel onoplosbaar en frustreerd elke vorm van marktwerking.

Anoniem

8 juli 2011

@ Janssen2. Als ZBC's ervoor zorgen dat duidelijk wordt wat de feeders en wat de bleeders zijn, dan hebben ze een prima functie.

Concurrentie kan alleen wanneer de werkelijke kosten duidelijk worden en zonder concurrentie krijg je dat niet voor elkaar. Vervolgens zullen de prijzen zich aanpassen aan de kosten en als de ZBC's enkel bestaan omdat ze zich op de feeders richten, en niet omdat ze efficienter zorg produceren dan zullen we zien dat de ZBC's failliet gaan. Dat heet de tucht van de markt.

Als ZBC's de krenten uit de pap eten dan hebben we een groter probleem. Dat probleem is vrijwel onoplosbaar en frustreerd elke vorm van marktwerking.

Top