BLOG

Geld volgt cliënt nu even niet

Geld volgt cliënt nu even niet

“Geld volgt cliënt” is een mooi principe in de zorg. De cliënt heeft een vraag, krijgt een indicatie en ontvangt zorg. De zorgaanbieder declareert per cliënt de kosten van die zorg. Een systeem waar we inmiddels helemaal op ingericht zijn.

Kosten

Het probleem zijn de kosten. Die stijgen te hard. Dat de overheid daarop ingrijpt, is begrijpelijk. Alleen hanteert de overheid daarbij een ander principe dan het “geld volgt cliënt”: potjes worden gehalveerd, zonder naar vraag, indicatie of afspraken te kijken. Dat leidt in praktijk tot bizarre situaties.

Bizarre situaties

Neem de volgende situatie in de AWBZ. TNO heeft geïnventariseerd hoeveel nieuwe locaties er starten in 2011. Kosten 600 miljoen. Dat is teveel, vindt de overheid. De maatregel die ze treffen is: we geven maar 175 miljoen uit en dan alleen aan de locaties die voor 1 juli starten. Voor nieuwe locaties waarvan de opening na 1 juli gepland stond, is geen geld beschikbaar.

Voorbeeld

Wat betekent zo’n maatregel in de praktijk? Triade heeft afgelopen half jaar twee locaties geopend voor in totaal 34 cliënten. (Gelukkig in de eerste helft van 2011). Vanwege het genoemde maximum van 175 miljoen krijgen we slechts 46% van de kosten voor deze zorg vergoed, zo berichtte het zorgkantoor ons begin deze maand. Dat betekent dat we 18 cliënten op straat moeten zetten. Het geld volgt hen nu even niet.

Nog los van de vraag of dit verantwoord is jegens cliënten die recht hebben op zorg, mag de overheid zorgaanbieders niet met deze risico’s opzadelen. Verplichtingen worden immers al jaren vantevoren aangegaan.

Manier van werken

De overheid heeft het effect gezien en een week geleden besloten om 50 miljoen extra ter beschikking te stellen. Fijn voor onze huidige cliënten. Maar het verandert niets aan de manier waarop we met elkaar samenwerken in dit stelsel. Want wie zegt dat er volgend jaar niet weer op uur u ad hoc maatregelen worden genomen?

Hoe dit op te lossen?

Geef zorgkantoren/zorgverzekeraars de (financiële) ruimte om meerjaren afspraken te maken met zorgaanbieders. Voordat een zorgaanbieder een locatie ontwikkelt, moeten er afspraken gemaakt zijn met de zorgverzekeraar over de financiering. Controleer als overheid het systeem en verander niet tussentijds de spelregels."

Micky Adriaansen

5 Reacties

om een reactie achter te laten

terlouw

26 juli 2011

Jammer dat deze mevrouw in haar betoog een zo minimale aandacht besteedt aan de rol en het belang van de client en zijn of haar vertegenwoordiger bij dergelijke processen.De driehoek client, zorgaanbieder, verzekeraar zou prominenter aan bod moeten komen. Nu is een marginale plek voor mensen met een verstandelijke handicap en zijn of haar vertegenwoordiger kennelijk het maximaal haalbare.

Anoniem

26 juli 2011

Snap het niet helemaal, waarom is er onlangs een huis van Triade gesloten. Of heeft dat te maken met lichte zzp plekken.
Geeft een vreemde indruk. klagen over niet mogen openen en vervolgens een huis sluiten en bewoners moeten weg of over geplaatst worden. Lijkt me geld over de balk gooien

Anoniem

26 juli 2011

Er moet op de kleintjes gelet worden,wen er maar vast aan,het geld smijten is voorbij.

Timmer

2 augustus 2011

Dat is wat Micky Adriaansens en Triade doen (andere zorgaanbieders overigens ook!): op de 'kleintjes' letten. Mensen die door hun beperking kwetsbaar zijn en die Triade goed wil ondersteunen. Ondersteuning die de samenleving geld kost. Geld dat uitgegeven wordt met de inzet dat mensen voor wie het geld uit de AWBZ is bedoeld te helpen een volwaardige plek - de plek die zij willen - in de samenleving te verwerven en behouden. Triade is daarbij wel afhankelijk van de overheid. Zonder geld begint ook deze organisatie weinig. Triade werkt vanuit de belangen van mensen met een beperking en hun familie of andere vertegenwoordigers. Dit is en blijft voortdurend punt van aandacht en voor verbetering. Dat dit deel in het betoog van Micky Adriaansens niet belicht wordt, wil niet zeggen dat dit in het dagelijks werk vergeten wordt. Mensen met een beperking en hun verwanten vormen zijn het bestaansrecht van Triade. Inkomsten - en daarover beslist de overheid - bepalen naast allerhande andere factoren (bijv. gezonde bedrijfsvoering) de overlevingskansen voor de organisatie.

Negatiefje

24 augustus 2011

Ik ben bang dat het in de nabije toekomst niet beter zal worden.
Wanneer je kijkt naar de landen buiten de EU en hun zorgaanbod is het bij ons gelukkig best goed in orde maar met de huidige ontwikkelingen binnen het financieel europa zie ik het erg sober in.


Top