BLOG

Nederland start internationale discussie over begrip Gezondheid

Nederland start internationale discussie over begrip Gezondheid

Het is goed om eens in de zoveel tijd vaste uitgangspunten opnieuw ter discussie te stellen. Dat heeft Nederland (Gezondheidsraad en ZonMw) gedaan tijdens een internationale bijeenkomst in Den Haag. Hier werd gefilosofeerd over het begrip Gezondheid.

Het resultaat is opgenomen in de British Medical Journal van 30 juli 2011, voorzien van een editorial en met opvallende vermelding op de cover: "Health, time for a new definition?".

Internationaal debat

De Wereldgezondheidsorganisatie definieert gezondheid als "a state of complete physical, mental or social well-being and not merely the absence of disease or infirmity" . Deze brede definitie heeft ongetwijfeld een idealistische achtergrond, maar de keerzijde ervan is dat bijna iedereen als "ziek" aangemerkt kan worden. Al in 2008 had de in Canada werkzame Alejandro Jadad in de BMJ opgeroepen om hierover een internationaal debat te voeren. Die oproep is dus opgepakt door de Gezondheidsraad en ZonMw.  

Andere benadering

De internationale bijeenkomst had niet zozeer het doel om een nieuwe definitie te ontwikkelen als wel om een andere benadering te bepleiten. Zo kwam de bijeenkomst tot het concept van "health, as the ability to adapt and to self manage". Dit concept zou toegepast kunnen worden op somatisch, psychisch en sociaal gebied. Dit  heeft gevolgen voor patiëntenzorg, gezondheidsbeleid en het wetenschappelijk onderzoek.  

Andere conclusies

Vooral in deze tijd van veroudering van de populatie en een toename van het aantal chronisch zieken is het van belang gezondheid dynamischer te benaderen. Niet zozeer staat de aandoening centraal, maar eerder gaat het om de adaptieve mogelijkheden, het zelf-management en uiteraard de kwaliteit van leven. Als we interventies in de gezondheidszorg beoordelen langs deze "maten" kunnen we over de waarde ervan tot heel andere conclusies komen dan wanneer we alleen kijken naar het ziektebeeld. Voor verdere verdieping kan ik het artikel in de British Medical Journal aanbevelen. Natuurlijk is met deze publicatie de discussie niet gesloten. Integendeel, deze moet voortgezet worden. Commentaar is dus van harte welkom. 

Henk Smid
Directeur ZonMw

5 Reacties

om een reactie achter te laten

Anoniem

6 augustus 2011

Geen commentaar maar een vraag: hoe past kwaliteit van leven in "health, as the ability to adapt and to self manage"?

Meer precies: het is heel goed mogelijk dat een interventie de kwaliteit van leven verbetert, maar the ability to adapt and to self manage verslechterd. Moeten we het dan niet doen?

de vries

8 augustus 2011

Haal de begrippen gezondheid en ziekte uit elkaar. Daarmee wordt het geheel een stuk overzichtelijker. Dan heet wat wij noemen gezondheidszorg ziekenzorg en daar hoort behandeling, therapie en zorg bij. En is zorgen voor gezondheid investeren in je eigen lijf, gezond gedrag en gezonde voeding etc.

Arjo Klamer liet het volgende ooit optekenen:

<<Ook in China is gezondheid een belangrijk thema van gesprek. De beste dokter aldaar is voor gezonde mensen. Je gaat naar een dergelijk dokter voor adviezen over de zorg van jouw gezondheid. De dokter is dan niet bezig met pillen voor de bestrijding van ziektes maar om het vinden van de juiste balans, zoals ze dat noemen, en het vast stellen van een gezond dieet en een goede lichaamsbeweging. Het gaat hem of haar om de kunst
van het goed en dus gezond leven.

Kom terug in Nederland en het valt op dat hier het thema gezondheidszorg het gesprek op ziekte brengt. Spreken wij over gezondheidszorg dan denken we aan doktoren,
verpleegsters en ziekenhuizen, aan ziekte dus. “Gezondheidszorg” is daarom een eufemisme; het gaat over ziekte zorg. Maar daarmee zijn we er nog niet want ook het concept “zorg” is hier problematisch. De dokter zorgt niet voor ons; hij of zij behandelt ons. Het zou daarom beter zijn te spreken over ziekte behandeling. Gezondheidszorg is iets anders, iets als zorgen voor gezondheid. Zorgen we goed voor onze gezondheid, dan worden we minder snel ziek, en hoeven we minder beroep te doen op de behandeling van een ziekte.

Gezondheidszorg is dus wat we nu wel preventie noemen. Dat we over preventie spreken is omdat we aan ziekte
denken. Preventie is het voorkomen van ziekte, oftewel het voorkomen van een behandeling van ziekte. Maar het zou ook gewoon zorg voor de gezondheid kunnen
zijn. In die zin staat preventie gelijk aan gezondheidszorg.

It’s all in the name. Het woordgebruik doet er toe. Ik wil laten zien dat door het eufemistische begrip “gezondheidszorg” in plaats van ziekte behandeling te hanteren, we een vertekend beeld krijgen, en in het beleid teveel op ziektes fixeren en te weinig op
de eigenlijke gezondheidszorg.>> Einde citaat

van der Kruis

8 augustus 2011

Ciran heeft een eigen definitie van gezondheid, namelijk: de kunst van gezondheid waarbij het steeds opnieuw vinden van het persoonlijke lichamelijke, geestelijke en maatschappelijke evenwicht in een dynamische omgeving centraal staat en waar er dus een beroep wordt gedaan op de adaptieve - en zelfmanagementvaardigheden van het individu.
Een holistisch mensbeeld wordt gehanteerd waarbij niet alleen de klacht centraal staat.
De herformulering van de WHO gezondheidsdefinitie vertoont hiermee dus sterke raakvlakken en is in mijn ogen een 'aanwinst' voor de gezondheidszorg, - beleid en - onderzoek. Het geeft namelijk het juiste vertrekpunt voor het bereik van gezondheid. Het stimuleert gezondheids- en zelfmanagement hetgeen de gezondheidszorg voor elke speler houdbaar en kwalitatief hoogwaardig houdt.

Hilders

14 augustus 2011

Sluit mij aan bij de noodzaak tot herdefininiering van WHO gezondheidszorg, waarbij een (pro)actieve grondhouding van een ieder tov gezondheid als intrinsieke voorwaarde wordt gesteld. Echter, eenzijdige focus op het individu met een 'personal sense of control', gaat voorbij aan de behoefte en positieve effecten van sociale netwerken. Ik hoop ten zeerste dat 'the need for social relationships', reeds door Adam Smith neergezet, in het verdere gezondheidsbeleid wordt meegenomen.

Fatimah

19 oktober 2011

Dieten? Gebruik Wheatgrasspower
Wheatgrass Power® - Een kort fimpje over werkzaamheid en gebruik van Wheatgrass Power® Tarwegras poeder.nl - De

krachtigste bron van essentiële voedingsstoffen uit de natuur.
http://www.youtube.com/user/WheatGrassPower1#p/a/u/1/9-OEAVgFUv0

Top