BLOG

Overheid gebruikt foute cijfers specialisteninkomens

Overheid gebruikt foute cijfers specialisteninkomens

Het ministerie heeft veel te hoge bedragen aangeleverd voor het OESO-onderzoek naar salarissen van specialisten uit 2009. Hierdoor is ten onrechte de conclusie getrokken dat Nederlandse specialisten de best verdiendenden waren in Europa en de VS. Het is tijd voor onderzoek en excuses.

Op 29 juni verscheen op de website van het centraal bureau voor de statistiek (CBS) de publicatie Nieuwe Nederlandse cijfers voor OESO over beloning artsen. Hierin werden de resultaten van het rapport Health at a glance uit 2009 van de Organisatie voor Economische Ontwikkeling (OESO) opnieuw bekeken. Dit OESO-rapport zorgde toen voor veel ophef, aangezien duidelijk werd dat de Nederlandse specialisten de best verdienende specialisten waren in Europa en de VS. Uit de herberekening van het CBS blijkt nu echter dat het winstaandeel per vrijgevestigde specialist maar liefst dertig procent lager ligt dan in de rapportage van de OESO werd gepresenteerd. Waar komt dat verschil nu eigenlijk vandaan? Wie heeft er gelijk, OESO of CBS? Waarom is dit zo belangrijk?

Verhelderend

 Om op de eerste twee vragen een goed antwoord te kunnen geven  is het volgende citaat uit de CBS publicatie verhelderend: “De verklaring van het grote verschil tussen de oude (OESO red.) en nieuwe cijfers voor medisch specialisten is lastig vast te stellen, omdat de samenstelling van de oude cijfers niet exact te achterhalen is. De oude cijfers worden vermoedelijk (sterk) beïnvloed door de schatting van het aantal vrijgevestigde specialisten (waarvan de bron onbekend is) en door de invulling van het begrip praktijkkosten. De nieuwe berekeningsmethode maakt gebruik van feitelijke data over het fiscaal resultaat die op microniveau voor een goed afgebakende groep artsen beschikbaar zijn. De oude methodiek was deels gebaseerd op schattingen. Het winstbegrip dat in de nieuwe cijfers gehanteerd wordt, komt dichter in de buurt van het begrip waar de OESO om vraagt.”

Grote verschillen

Uit bovengenoemd citaat blijkt dat bij de samenstelling van de data zoals die door het ministerie van VWS ten tijde van Ab Klink zijn aangeleverd voor de OESO-rapportage van 2009, grote ruimte was voor subjectiviteit en interpretatie. Dit heeft geleid tot ongemeen grote verschillen tussen de fictie van VWS (en dus OESO) en de harde getallen van de fiscale werkelijkheid van het CBS.

Ramkoers

Je zou kunnen zeggen, laat toch gaan, we hebben nu genoeg met elkaar te organiseren. Er is een nieuwe minister en er waait een nieuwe wind van samen afspraken maken. Dit in tegenstelling tot de ijstijd van Klink die eenzijdig de overeenkomst met de Orde Medisch Specialisten opzegde, zich verder nauwelijks iets van hen aantrok en op ramkoers lag. Toch knaagt er natuurlijk iets. Onder het gesternte van deze verkeerde cijfers van het OESO-rapport zijn een heleboel belangrijke discussies gevoerd over de positie en honorering van specialisten. De politiek is behoorlijk misleid.

Imagoschade

De specialisten hebben onterecht imagoschade opgelopen vanwege onjuiste cijfers van de overheid. Want als politiek en pers hadden geweten dat het gemiddelde winstaandeel van een vrijgevestigde specialist in het laatst gemeten jaar uit de OESO rapportage 188.000 euro is, had er geen haan naar gekraaid. Dit bedrag komt gecorrigeerd voor de loondienstsituatie namelijk neer op ongeveer 130.000-140.000 euro bruto per jaar en ligt daarmee ruim onder de Balkenendenorm en is minder dan wat directeuren van ziekenhuizen en zorgverzekeraars jaarlijks ontvangen. Iedereen zou destijds begrepen hebben dat zo’n bedrag wordt gerechtvaardigd door een opleiding van minstens twaalf jaar, een hoge werkdruk met veel onregelmatigheid en een hoog verantwoordelijkheidsniveau.

Excuses

Hoe nu verder? Het lijkt verstandig dat de Orde Medisch Specialisten bij VWS aandringt op een onderzoek. Hierbij moeten de verantwoordelijken hun excuses maken en moeten maatregelen worden getroffen die een vergelijkbaar incident in de toekomst voorkomt. Natuurlijk moet er ook een analyse plaatsvinden van de politieke dossiers die destijds met de foute argumenten in verkeerd beleid hebben geresulteerd. Dat moet worden rechtgetrokken en eventuele financiële schade moet worden vergoed. Kortom het is eigenlijk net als bij een calamiteit in het ziekenhuis: onderzoek doen, excuses aanbieden, maatregelen treffen ter voorkoming van eenzelfde incident in de toekomst en schade betalen. VWS kan nu het voorbeeld geven over hoe te handelen indien er een fout is gemaakt. Misschien bellen ze ons wel op voor advies.

Peter Paul van Benthem

6 Reacties

om een reactie achter te laten

Anoniem

9 augustus 2011

Er staat hier iemand buiten de werkelijkheid en dat is of Van Benthem of dat ben ik.

Een salaris van 140.000 euro is volgens mij onbegrijpelijk hoog. De gemiddelde universitair geschoolde medewerker haalt de helft niet. En ja, die heeft nog veel moeten leren na haar afstuderen. En ja, tijdens dat leren verdiende ze al minder dan de gemiddelde specialist in opleiding. En nee, ze komt met 40 uur per week niet rond, dat worden er gemiddeld snel 50. En nee, tijdens de 'vakantie' staat de e-mail niet uit.

Als er een reden is waarom medisch specialisten meer verdienen dan alle andere universitair geschoolden, dan is het omdat er een kunstmatig tekort aan medisch specialisten is ontstaan.

Medisch specialisten die denken dat hun imago weer goed wordt zodra iedereen begrijpt dat ze maar 140.000 euro verdienen, begrijpen niets van de rest van de andere Nederlanders.

jaspers

10 augustus 2011

Meneer Anoniem,

Diegene die buiten de werkelijkheid staat bent u zelf meneer Anoniem. U vergeet even dat de vrijjgestigd specialist een dijk aan een investering in zijn praktijk moet doen bij aanvang. Vergeet verder niet het afbreukrisico, opleidingsduur (wat niet beperkt blijft tot 12 a 13 jaar, maar gedurende gehele carriere). Jarenlange diensten en onregelmatige werktijden. Naast werkzaamheden in kliniek, ook moeten deelnemen aan bestuurlijke taken (intra- en extramuraal).
Wbt. de inkomens van een AIOS, deze staat absoluut niet verhouding met andere academisch opgeleide mensen. Het aantal gewerkte uren is vele malen hoger dan welke andere academicus. CAO is betreurenswaardig laag.
De overheid heeft een weloverwogen hetze in touw gezet om de specialist een hak te zetten en helaas met succes door falend reageren van zijn eigen achterban (OMS).
Maar goed, iemand moet de rekening betalen en op dit moment zijn dat mn. de medisch specialisten die 30-60% op hun omzet gekort worden (wat al voor 30% was overgewaardeerd door de mannen van VWS!!).

Anoniem

10 augustus 2011

@ Jaspers. Helemaal mee eens. De CAO mag dan wel hoger liggen dan voor andere academici, hij is betreurenswaardig of eigenlijk schandalig laag.

Ik vind die vergelijking met andere universitair geschoolden ook volledig mank gaan. Artsen werken veel harder en dat is al duidelijk tijdens de studie waar vrijwel geen enkele geneeskunde student uitvalt of zelfs maar vertraging oploopt, terwijl er onder de technische studenten juist het merendeel uitvalt en vrijwel elke student vertraging oploopt. En iedereen die stelt dat dit het gevolg van een relatief lichte studie heeft ongelijk.

Daarnaast zijn er weinig academici die 20-25 jaar op hun top kunnen functioneren, maar artsen houden meestal wel zo lang vol.

Ik denk als de Nederlanders (die de term overwerk meestal niet kennen) horen dat artsen gemiddeld slechts 140.000 euro verdienen, dat ze dan veel meer respect zouden hebben voor de hardwerkende specialisten.
Peter

11 augustus 2011

Tja best wel zielig die specialisten die voor eigen parochie preken..

Ik zou zeggen kom eens uit die ivoren toren en kijk eens op de werkvloer. De gemiddelde verpleegkundige werkt net zo hard voor een factor 5 minder.

Hard werken, daar heb je toch zelf voor gekozen? Vraag eens aan de gemiddelde middenstander hoeveel uur die per week maakt.

Het lange studeren, tja de gemiddelde wetenschapper is ook wel tien jaar bezig en stijkt tijdens zijn promotieperiode (2000 tot max 2500 in jaar 4) heel wat minder op dan een specialist in opleiding.

Daarnaast komt nog het punt dat een specialist een baangarantie heeft, iets wat de gemiddelde startende academicus niet kan zeggen. Wel eens opgezocht wat de werkloosheidscijfers tussen de 20 en 30 jaar zijn?

Dan nog het punt verandwoordelijkheid, volgens mij zijn er de afgelopen jaren meer verpleegkundigen vervolgd door het openbaar ministerie dan specialisten...

Anoniem

11 augustus 2011

De OESO zal fout en dat moet idd rechtgezet worden.
Specialisten werken hard, hebben grote verantwoordelijkheden en daarbij past een goed inkomen.


Assistenten zijn beginnende beroepsbeoefenaren en verdienen echt niet slecht.
De werkweek is max. 48 uur, warvan 8 uur voor de opleiding.
De studie en opleiding van de aios wordt volledig betaald door de overheid. Per arts kost de burger dat allemaal ongeveer een miljoen.

Jaspers

11 augustus 2011

@ Jaspers, waarom toch altijd de vergelijking met verpleegkundigen? Deze doen fantastisch werk en worden daar ook voor betaald en compenseren ruim voor hun diensten. Echter wanneer het over verantwoordelijkheden gaat is het altijd de specialist die met zijn nek op het hakblok ligt en niet de verpleegkundige. Als je naar de tuchtzaken van het afgelopen half jaar kijkt zie de aantallen en het zijn dan niet de verpleegkundigen die de lijst aanvoeren.
Overigens is het appels met peren vergelijken. Je vergelijkt een zorggroepmanager toch ook niet met iemand van de postkamer.
Wat betreft baangarantie; niemand is gebaat bij een surplus aan specialisten. Kijk naar landen als duitslanden belgie. Daar zijn de totale zorgkosten veel hoger door het hoge aantal specialisten per 1000 inwoners. Wachtlijsten zijn daar zeker niet korter.

Top