BLOG

‘Graaicultuur’ kost PR-punten

Een minister van financiën die de bonussen in de bancaire sector op de korrel neemt, een premier die een partijcongres aangrijpt om zijn eigen salaris eens te meer tot absolute beloningsstandaard te verheffen en  een staatssecretaris die in haar weblog uithaalt naar  “de graaicultuur” in de top van de zorg. Wie de berichtgeving van de afgelopen dagen heeft gevolgd, kan niet aan de indruk ontkomen dat het kabinet een weloverwogen campagne is gestart om bestuurders publiekelijk te epateren.   Een schaamlap om het eigen gebrek aan daadkracht te verbergen, hoor ik u zeggen? Opportunistisch inspelen op het gesundes Volksempfinden om de eigen electorale populariteit op te krikken? Ongenuanceerd populisme dat geen recht doet aan de werkelijke beloningspraktijk? Allemaal waar, maar dan rekent u buiten de waard. Uw cliënten en patiënten zijn namelijk boos. Vooralsnog niet op u persoonlijk. De rancune zal zich voorlopig concentreren op banken en beurshandelaren. Maar de geborneerdheid kan zo een andere kant opslaan. Zeker als de politiek olie op het vuur gooit, een groeiend aantal zorginstellingen een beroep moet doen op staatssteun en de salarisstrookjes  bij de presentatie van de komende jaarcijfers weer naar buiten dwarrelen.

Vertrouwensbarometer

Die boze, geborneerde burger kan enorme schade aanrichten, leert de jaarlijkse Edelman Trust Barometer. Heeft wantrouwen een maal postgevat dan weigert volgens het Amerikaanse PR-bureau driekwart van de boze klanten om nog producten of diensten van de gewraakte organisatie af te nemen.  Eenzelfde percentage deelt de eigen boosheid met familie en vrienden.  Ruim een derde gaat het internet op om de negatieve ervaringen met anderen te delen.

Publieke karaktermoord

Wie als bestuurder een publieke karaktermoord wil ontlopen, doet er verstandig aan af te schalen. Dat levert en passant ook nog waardevolle PR-punten op, die met een beetje behendige marketing in klinkende munt voor de instelling zijn om te zetten. Wie toch meer wil verdienen dan de eigen sectorale norm, zal goede argumenten moeten hebben én bereid moeten zijn die tot in den treure te herhalen. De deur dicht doen en op slot draaien heeft weinig zijn. Daar wordt een boze menigte alleen maar kwaaier van. En geheid dat ook Bos, Balkenende en Bussemaker dan op de deur staan te bonken.            

1 Reacties

om een reactie achter te laten

HtUTjaJPcHzUyNfs

17 november 2012

Alex heeft meer aandacht voor zijn oginvmeg als voor zijn ijsje. Er is veel te beleven voor onze kleine man. Wat fijn dat hij weer in zijn zandbak kan spelen.

Top