BLOG

Maasstad Ziekenhuis: toepassen of uitleggen?

Maasstad Ziekenhuis: toepassen of uitleggen?

Het is pijnlijk voor patiënten en voor de steengoede professionals die er werkzaam zijn, maar vanuit juridisch en communicatieperspectief bezien, is de crisis in het Maasstad Ziekenhuis interessant.

Boeiend

Er worden fouten gemaakt en voortdurend worden er stenen in de troebele vijver van de beeldvorming geworpen. Vervolgens kunnen de schokgolven in de media, en de maatschappelijke verontwaardiging, in alle rust bestudeerd worden.

Publieke verontwaardiging

De meest recente publieke verontwaardiging betreft de benoeming van een voormalig lid van de Raad van Toezicht tot lid van de Raad van Bestuur ad interim. In De Volkskrant verscheen een bericht over strijdigheid met de ‘bestuurscode’ en nu spreken de PVV en de SP er schande van.

Governancecode

Volgens de Zorgbrede Governancecode mag een (voormalig) lid van de Raad van Toezicht gedurende drie jaar niet benoemd worden tot lid van de Raad van Bestuur. Iedereen met ook maar de geringste kennis van (goed) bestuur in de zorg weet dat. De regeltjes laten echter wel enige ruimte, want voor de code geldt ‘pas toe of leg uit’.  

Uitleg verschaffen

Hier zit hem nu de kneep. Want het is niet handig dat een ziekenhuis dat op diverse fronten gedwongen is geweest om uitleg te verschaffen, deze uitdaging nogmaals met verve opzoekt.

Overtuigen

Hoe dan ook. Als dan toch wordt gekozen voor ‘niet toepassen maar uitleggen’ moet natuurlijk wel een positieve en overtuigende uitleg volgen. Hier behoren juristen en communicatiestrategen de handen ineen te slaan. De uitleg dat ‘extern geen geschikte kandidaat te vinden was’ is niet best, want negatief. De toevoeging die neerkomt op kritiek op de governancecode (‘wachttijd van drie jaar is erg veel’) is een faux pas. Logisch dat de Nederlandse Vereniging voor Toezichthouders in de Zorg (NVTZ) allergisch reageert.   

Een meer overtuigende toelichting van het Maasstad Ziekenhuis was geweest: we weten dat deze benoeming in strijd is met de Governancecode, maar gezien de spoedeisendheid kiezen we tijdelijk voor iemand die het ziekenhuis al goed kent en direct kan inspringen.

Cruciaal

Achteraf is makkelijk praten, maar vooraf kunnen heel wat uitglijders voorkomen worden. Voor een zorginstelling onder vuur, en onder een vergrootglas, is het van cruciaal belang dat juristen en communicatiestrategen samenwerken en bestuurders van een integraal advies voorzien. Dat betekent: de toepasselijke regelgeving kennen en een risicoafweging maken waarbij niet alleen de juridisch inhoudelijke manoeuvreerruimte wordt betrokken, maar ook de mogelijke effecten op de beeldvorming. Dan weet een bestuurder die ervoor kiest om aan het roer te gaan staan vooraf wat hij mogelijk moet uitleggen én hoe hij dat het beste kan doen.

Jilles Heringa

5 Reacties

om een reactie achter te laten

Hans Akveld

24 augustus 2011

Dat het Maasstad ziekenhuis in alle fases niet erg intelligent geopereerd heeft staat wel vast. Dat geldt ook voor de benoeming van de interim vervanger van de heengezonden bestuurder. Dat deskundige juristen en/of communicatiestrategen geraadpleegd hadden moeten worden en het in ieder geval, en hopelijk anders gedaan zouden hebben is geen al te gewaagde veronderstelling.

Waar het evenwel op de eerste plaats om gaat is, dat een raad van toezicht die intelligentie, zowel juridisch als wat communicatie betreft geacht mag worden zelf in huis te hebben en daarnaast in ieder geval over voldoende sociale intelligentie beschikt om dit type fouten te voorkomen.

Aan dat laatste ontbreekt het in ieder geval bij deze raad, aan een overdosis arrogantie ontbreekt het zeker niet als ik er althans vooralsnog van uitga, dat het geen domheid is geweest.

De conclusie is wat mij betreft dan ook niet, dat deskundigen hadden moeten worden ingehuurd,maar dat deze raad niet competent is en dat de raad daarop in ieder geval attent wordt gemaakt.

Het pleidooi van Heringa om deskundige adviseurs in dit soort probleem situaties aan te trekken beschouw ik vooral als preken voor de eigen professionele parochie.

Fred

24 augustus 2011

Ook een competente, ter zake kundig en onberispelijk integere Raad van Toezicht zal vroeg of laat -zonder het zelf te beseffen- worden beïnvloed door de waan van de dag die heerst in de organisatie waar zij toezicht op houdt. Een professionele, externe en onafhankelijke partij zal hier te allen tijde een rol in kunnen spelen die van toegevoegde waarde is.

Anoniem

24 augustus 2011

Ik ga met Hans Akveld mee. Tuurlijk kan een RvT hulp inhuren, maar de fouten van deze RvT zijn zo fundamenteel dat ze eigenlijk een disfunctionele RvT blootleggen. Het is tijd dat de RvT van het Maasstad Ziekenhuis dat zelf gaat inzien.

Anoniem

27 augustus 2011

Het meest trieste van het hele verhaal is dat na de aanstelling van Marc Bonten naast meneer Smits er intussen ook twee dure crisis-communicatie adviseurs zijn aangetrokken. Deze mensen waren al bij het Maasstad betrokken voor de beslissing werd genomen iemand uit de RVC aan te stellen als bestuurslid. Of de communicatie-adviseurs beheersen de materie van crisiscommunicatie totaal niet, of de top van Maasstad slaat ieder advies in de wind. Inmiddels kan het Maasstad een kleine miljoen aan salarissen ophoesten voor deze extra kosten, is het angstvallig stil in het ziekenhuis en loopt het ziekenhuis mijoenen aan inkomsten mis. Niet zozeer door de bacterie, maar veel meer door de gevolgen van totaalmismanagement dat hierop volgde en aan voorafging. Vertrouwen in het ziekenhuis is weg en het management slaagt er telkens weer in dit vertrouwen een nieuwe deuk te bezorgen.

Anoniem

27 augustus 2011

@ Vorige anoniem: hear hear. Geweldige reactie.

Top