BLOG

Vertraagde arts betaalt patiënt: gek of gewoon?

Vertraagde arts betaalt patiënt: gek of gewoon?

Huisarts Paul van Dijk schreef in de Zwolse Courant over een opmerkelijk bericht op de website van CNN Health. Een IT-specialiste vond het na twee uur in de wachtkamer van haar arts welletjes en stuurde hem een rekening voor dit tijdverlies.

‘If he wastes my time, he buys my time’ was kennelijk haar gedachte. Haar arts honoreerde haar verzoek en zond haar een cheque van $ 100,- conform haar uurtarief.

Verloren tijd

Ik moet er niet aan denken dat een vergoeding van verloren tijd door uitloop van het spreekuur gebruikelijk wordt. Maar toch: het zet je aan het denken. Niet zelden zijn er hele goede redenen waarom een spreekuur uitloopt, maar vaak zijn die redenen er ook niet. En dat zouden we ons moeten aantrekken. Een patiënt in de wachtkamer wil geen vergoeding van verloren tijd, die wil op tijd geholpen worden. Die mag erop rekenen dat wij de zaken zo regelen dat onnodige wachttijd wordt voorkomen. En hij mag bij onverhoopte vertraging een excuus of tenminste uitleg verwachten. Dat voorkomt irritaties en bevordert een goede arts-patiëntrelatie.

Marktwerking

CNN Health schrijft dat in privéklinieken vertraging van het spreekuur en wachten zonder verontschuldiging minder voorkomt. Voor zover ik dat uit incidentele opmerkingen van mijn patiënten kan opmaken, zijn Nederlandse patiënten meestal ook lovend over de opvang in privéklinieken. Maar sinds de invoering van gereguleerde marktwerking in de zorg is er zorgbreed meer aandacht voor klantgerichtheid. Ook in mijn ziekenhuis zien de recent gebouwde wacht- en spreekkamers er een stuk patiëntvriendelijker uit dan de ‘oudbouw’ spreekkamer waarin ik mijn patiënten nog ontvang. Regelmatig zijn wachttijden in mijn ziekenhuis onderwerp van kritische beschouwing, terwijl dat voorheen toch nauwelijks een issue was.

Patiëntgerichte attitude

Kennelijk heeft de introductie van gereguleerde marktwerking bijgedragen aan een meer patiëntgerichte attitude van zorgverleners. Welke bezwaren we ook tegen marktwerking in de zorg kunnen opperen, dit is een pluspunt, hoewel ik niet denk dat de toegenomen aandacht voor klantgerichtheid uitsluitend door marktwerking komt. Artsen zijn zich er in toenemende mate van bewust dat je voor het bereiken van een optimaal resultaat de patiënt actief moet betrekken in overwegingen rond diagnostiek en behandeling van een klacht. Daar hoort een respectvolle bejegening bij. Onderdelen daarvan zijn niet alleen een luisterend oor in de spreekkamer en toereikende voorlichting, maar ook een patiëntvriendelijke entourage, optimale bereikbaarheid in geval van nood, een goede planning van spreekuren en het tijdig informeren van medebehandelaars bij veranderingen in het beleid. Gelukkig wordt in de basisartsopleiding tegenwoordig extra aandacht besteed aan de competenties die daarvoor nodig zijn. Ook de opleidingsprogramma’s worden in het kader van het project Modernisering Medische Vervolgopleidingen daarop aangepast. Daarmee zijn wij er nog niet, maar mijns inziens zijn we wel op de goede weg. Te hopen is dat Nederlandse artsen hun chequeboek met goede reden in hun la kunnen laten liggen.

Arie C Nieuwenhuijzen Kruseman
Voorzitter KNMG-federatie

6 Reacties

om een reactie achter te laten

Dr. T J Janssen

29 augustus 2011

Arie , wederom een goed voorbeeld waar we als artsen heen gaan , klant is koning, een dokter is een normale professional en geen (half)god.

Mooi en moedig van je , zeker vanuit de KNMG waar toch behoorlijk conservatief wordt gehandeld en dat de dokter ten allen tijde verdedigd.
Moge allen binnen de KNMG , zowel het apparaat als de leden, als jou gaan denken en handelen , .....chapeau.....

van Vijfeijken, gynaecoloog

29 augustus 2011

Ik juich de tendens tot marktgericht werken, ook waar het gaat om klantvriendelijkheid en respect voor de patient van harte toe.
Aandacht voor reductie van wachttijden op de poliklinieken is daar een exponent van. Schoorvoetend wordt hierop door zorgverleners en zorginstellingen ingespeeld.
Het gaat naar mijn zin echter te langzaam en te gefragmenteerd: idealiter hoort bereikbaarheid (telefoon,mail etc.) en beschikbaarheid ook in het nazorgtraject als een integraal pakket aangeboden en geoptimaliseerd te worden.
Helaas hebben zorgverleners en instellingen elkaar op dit gebied nog niet altijd gevonden: goede initiatieven, zowel van de zorgverlener, als van de instelling sneuvelen nogal eens op gebrekkige samenwerking.
Ik ondervind in mijn praktijk, dat het ontbreekt aan voldoende en voldoende sterke prikkels die appeleren aan een dergelijke samenwerking.

Drouven, Lambert, Evert

30 augustus 2011

Ik vergelijk het medisch proces voor het gemak maar even met een industrieel proces. In de productie is de snelle doorstroom van producten essentieel. Sturende financiele factor hierbij is zo snel mogelijk de ingekochte grondstoffen weer als product te kunnen verkopen.
In het medisch proces ontbreekt deze factor. Daar werkt een ander factor: de zelfstandige ondernemer: de arts. Deze wil zijn tijd zo goed mogelijk verkopen en niet stil staan. In dat geval is de beste remedie een volle wachtkamer zodat de arts nooit hoeft te wachten en er zich elke keer een niewe patiënt aanbiedt. Als we dat mechanisme weten te veranderen dan hoeven patiënten nauwelijks meer te wachten en dat kan in een ziekenhuis veel onnodige wacht-ligdagen schelen. De wetenschap 'logistiek' helpt hierbij,

Anoniem

30 augustus 2011

Het medisch proces wijkt wel af van een industrieel proces: het gaat in dit proces om mensen. Het is daarmee een stuk minder berekenbaar en planbaar.
Ook al worden spreekuren prima gepland zal het af en toe blijven voorkomen dat een patient veel meer tijd nodig heeft dan geanticipeerd,en dan loopt een spreekuur alsnog uit.

TwHmjtXVocBDciGT

12 oktober 2011

Thanks for sharing. Always good to find a real epexrt.

dlWyrQrWSJHdXH

18 oktober 2011

ux69Iu , [url=http://kinpmogjriuo.com/]kinpmogjriuo[/url], [link=http://slmbqmwckvap.com/]slmbqmwckvap[/link], http://hdoxqmtmpahe.com/

Top