BLOG

Doos van Pandora

Doos van Pandora

De nieuwe zorgovereenkomst die de minister gesloten heeft gaat niet werken. Concentratie, spreiding en specialisatie van zorg dragen er niet toe bij dat de zorg in zijn geheel goedkoper wordt. Deze sombere meningen staan allemaal op dezelfde pagina van het FD van afgelopen maandag.

Teveel uitgaven

En ook: het loslaten van budgetfinanciering en “boter-bij-de-vis”-beleid veroorzaken een ruime verdubbeling van de uitgaven, teveel uitgevende ziekenhuizen worden omzichtig behandeld en krijgen steeds weer uitstel van de politiek en tot slot moet het huidige financieringsstelsel op de schop, maar niemand weet hoe. In een klein kadertje staat op diezelfde pagina in het FD: “voorop moet staan dat collectief gefinancierde consumptie aan banden moet worden gelegd” en dat is dus de oplossing. Met andere woorden, de collectief gefinancierde zorg is te dik en moet dus afvallen, een fundamentele beteugeling van de zorguitgaven is bitter nodig.

De beer is los

Maar ja, als daar een beginnetje mee wordt gemaakt is de beer los. Eigen bijdragen kunnen niet rekenen op maatschappelijk draagvlak, evenals eigen risico. Dan blijft alleen het zorgaanbod over, de goed gevulde schappen dus. Zijn minder (gevulde) schappen dan een oplossing die op draagvlak in de maatschappij mag rekenen? En zo zijn we weer in de discussie beland die niemand wil voeren, namelijk wat financieren we collectief wel en wat niet.

Gezond en gelukkig

De doos van Pandora staat bekend als bron van veel ellende en leed, een beetje zoals onze gezondheidszorg zou je kunnen zeggen met een beetje fantasie en een hele negatieve blik. Pandora was aanvankelijk een beeld dat gemaakt werd door de God van het vuur genaamd Hephaestus. Het beeld was zo mooi dat Zeus besloot om het leven te schenken. Andere Goden schonken haar schoonheid, kracht, kennis en deskundigheid, eigenlijk een beetje zoals onze gezondheidszorg met een beetje fantasie en een positieve blik. Zeus schonk haar een prachtige doos, versierd met goud en edelstenen. Ze mocht hem niet openmaken als ze gezond en gelukkig wilde blijven, maar hij gaf haar wel de sleutel.

Tegenslagen

Natuurlijk opende Pandora de doos en in een klap kwamen alle tegenslagen er uit, net als in de gezondheidszorg op sommige momenten. Maar als laatste kwam de hoop er uit in de vorm van een vogel. Het was een boodschap van troost voor de mensheid, eigenlijk net als onze gezondheidszorg.

Punt is alleen dat de doos dan wel open moet!  We zullen de tegenslagen dan wel moeten aanschouwen en het hoofd moeten bieden. Onze gezondheidszorg is een van de beste ter Wereld! En daar kan dus best een beetje af. We kunnen zelf veel meer dan we denken en dat laatste moeten we dus doen, denken! Wat kunnen  we zelf en wat niet. En als we het zelf niet kunnen is het dan absoluut noodzakelijk of kunnen we zonder? En ja, dan komen we voor fundamentele besluiten te staan en dat is nodig om ook de hoop voor de toekomst een kans te geven.

De enige weg

In het algemeen belang denken is al veel moeilijker dan denken in het eigen belang. In het algemeen belang op de lange termijn denken is nog moeilijker. Maar in het algemeen belang op de lange termijn handelen is slechts weinigen gegeven en toch is dit de enige weg naar behoud van de zorg. Ik ben benieuwd naar de reacties! Die willen nog wel eens in het eigen belang geformuleerd worden,

Marian Kaljouw
voorzitter V&VN

3 Reacties

om een reactie achter te laten

Anoniem

27 augustus 2011

VWS erkernt zelf dat de Nederlandse zorg middelmatig is (gezondheidszorgbalans) en CBS geeft aan dat de Nederlandse zorg tot de duurste behoort van Europa. Kortom de zorg moet goedkoper EN beter.

ANH Jansen

27 augustus 2011

Waar mevr Kaljouw de wijsheid vandaan haalt dat de Nederlandse Zorg een van de beste ter wereld is mag ze in een volgend blog aangeven.

De Propaganda van VWS en ZN en Koepels gaat meer en meer lijken op de propaganda ten tijde van Mao en Stalin. De grote sprong voorwaarts en de volgens statistieken record opbrengsten aan staal, kolen en granen ten tijde van Mao en Stalin tot daadwerkelijk moest worden geleverd.

De OESO heeft recent de Nederlandse statistieken op de vuilnishoop gegooid wegens onbetrouwbaarheid. De OESO moest al tijden proberen de kapitaallasten uit de data van VWS/ZN te verwijderen, de nieuwste truc van VWS/ZN om de kosten op te schroeven is de ABWZ, de care sector, te schuiven onder de Cure. De zorguitgaven bij de OESO gaan over de Cure.

De statistieken zijn ontluisterend voor Nederland. Levensverwachting bij geboorte is evenlang als de meeste West Europese landen, de levensverwachting van 65 plussers is echter aan het dalen. Dat komt door verslechtering van de ouderenzorg, nota bene de sector van mevr Kaljouw. Vermijdbare infecties, vermijdbare doorligwonden, vermijdbare ondervoeding, vermijdbare verdorsting e.d. komen in Nederland meer voor dan in andere landen. Mevr Kaljouw wast haar handen in onschuld. Ze moet desinfectans gebruiken, voor en na ieder contact.

De stelling poneren dat de nederlandse zorg tot de beste ter wereld behoort is 1 ding, vervolgens stellen dat deze best wel een pondje minder kan is een tweede. Je zou denken dat mevr Kaljouw werkzaam is bij VWS of ZN of een van de zorgverzekeraars of een van de potentiele geldschieters. Geen wonder dat de ouderenzorg in Nederland zo verslechtert met zo'n vertegenwoordigster van de koepel van V&VN. Wat een mentaliteit.

Het Centraal Plan Bureau heeft de cijfers op een rijtje gezet en geprestenteerd. De presentatie is op internet te lezen: de kosten in Nederland voor de zorg zijn gemiddeld en eenvoudig te dragen door de gemeenschap. Ook de prognose bij ongewijzigd beleid voor 2040, 14% van het BNP aan zorguitgaven, is geen enkel probleem.

Het CPB stelt wel dat het probleem zit bij de politici en ambtenaren; die maken er een probleem van.

En de burger wordt niets gevraagd, maar van alles wijsgemaakt. Ook door de koepels. Kwalijke zaak.
Maar ja. Dat krijg je met een overheid die overal in zit.

Wie betaalt, bepaalt. Wie schreef er ook weer over eigen belang?

van Velden

31 augustus 2011

Mooie blog

Eigenlijk raar dat professionals in de zorg, het algemeen belang op de lange termijn niet voorop hebben staan. De patienten/clienten hebben in de toekomst toch ook recht op adequate en veilige zorg. En nu niet denken dit is iets voor besturen en directeurs. Nee ook in de dagelijkse zorg, op elk terrein kunnen alle zorgprofessionals bijdragen aan goede zorg op korte maar ook op lange termijn. Voorwaarde is wel dat de patient/client voorop staat en eigenbelang (niet geheel onbelangrijk) volgt. Als professional ben je wijs genoeg om te weten wat het verschil is en maakt.

Top