BLOG

Verbeteren van de zorg

Verbeteren van de zorg

In december 2010 bezocht ik met nog zo’n 50 Nederlanders werkzaam in zorg – hetzij aan het bed, hetzij in beleid- het 22e National Forum van het Institute of Healthcare Improvement (IHI) in Orlando.

Healthcare Improvement

Vier dagen, en voor sommigen vijf, ondergedompeld worden met nog 5.000 anderen in een veelheid van lezingen en interactieve sessies, daarover schreef ik toen dagelijks mijn column voor Skipr. En of het nu ging zorg die echt uitging van de wensen en noden van de patiënt of om de simpele constatering dat de verpleegkundige in alle processen een cruciale rol vervult als schakel tussen de patient, de specialisten of de organisatie, steeds kwamen er reacties van vele kanten die hoopten dat we ons land eindelijk eens iets van dat gedachtengoed zouden overnemen.

Veiligheid en kwaliteit

In april dit jaar was er in Amsterdam het International Forum on Quality and Safety in Healthcare met een behoorlijke belangstelling uit eigen land en ook enige inbreng in het programma. Je zou verwachten dat daarmee eindelijk een trend wordt ingezet: internationale uitwisseling van ideeën en praktijken op het gebied van kwaliteit en veiligheid. Belangrijk om de eigen standaard te verhogen, belangrijk om de visie achter concepten te doorgronden, belangrijk ook om te komen tot een onderscheidende werkwijze of zorgaanbod in ons land. Maar dit jaar vallen de aanmeldingen uit land voor het 23e Forum in december fors tegen.

Kennis en preventie

Zouden we in Florida niets meer kunnen leren van de onderzoeken inzichten uit de gehele wereld? Wie googled op “kwaliteit, problemen, ziekenhuis” of “Kwaliteit, klachten ziekenhuis” vindt 1.3 miljoen en 500.000 hits, waarin alle problemen van de laatste tijd op het gebied van kwaliteit en patientveiligheid hoof scoren. Een ziekenhuisinfectie is niet te voorkomen door het bezoek aan een congres, maar wel zou kennis genomen kunnen worden van een andere rapportagemethodiek, systematischer onderzoek, andere verantwoordelijkheidsverdeling, een voorbereiding op zaken die fout gaan door middel van scenario’s etc.

Groepsbezoek

Ik pleitte al eens meer voor een groepsbezoek – bij voorbeeld  bestuurder, specialist, kwaliteitsdeskundige- en verpleegkundige - aan dit jaarlijks forum als nieuw vertrekpunt voor een kwaliteitsbeleid binnen zorgorganisaties dat uitgaat van het idee dat de patiënt recht heeft op veilige en hoogwaardige zorg en daarop ook mag vertrouwen. Als u al zover bent, zoudt u niet meer behoeven te overwegen, zie www.ihi.org ,om in december wat tijd vrij te maken voor dit belangrijke onderwerp. Mijn vaststelling is echter dat degenen die hard hebben gewerkt aan het verbeteren van de kwaliteit en veiligheid van zorg ook dit jaar weer met plezier zullen deelnemen aan alle discussies en workshops.  Daar zal de kwaliteit blijven toenemen. Jammer, dat niet iedere patiënt dat zal mogen beleven.  

Jan Aghina

4 Reacties

om een reactie achter te laten

Anoniem

14 september 2011

Ik ben al eens in Orlando geweest, dus ik heb niet zo'n zin. Daarnaast ben ik ervan overtuigd dat bestuurder, specialist, kwaliteitsdeskundige- en verpleegkundige precies weten wat ze moeten doen om de kwaliteit te verbeteren, ze doen het alleen niet. Vooral niet om ruzie tussen de specialist en de bestuurder, of specialisten onderling te voorkomen.

Schellekens

14 september 2011

Zelf ga ik al sinds 1991 naar dit National Forum on Quality and Safety in Healthcare van het IHI. Het is de plaats waar ik steeds inspiratie opdoe en gemotiveerd wordt om weer een jaar door te gaan om vaak tegen de verdrukking in de zorg voor patiënten te verbeteren. Ieder jaar heb ik nieuwe ideeën opgedaan en tegelijk ook leerde ik daar hoe dat in de praktijk te brengen.
Ik ben het daarom ook helemaal niet eens met de "anonieme" reageerder die zegt dat het alleen maar een kwestie is van " doen wat we weten". Was dat maar waar, dan was de zorg allang veel beter en veiliger. Wie wil er nu niet het beste voor de patiënt? Het werken aan echte doorbraken in verbetering van kwaliteit en veiligheid vraagt diep urgentiebesef, een uitdagende visie, een heldere strategie en dan ook competentie om het ook echt in teamverband te (gaan) doen. Deze kennis en vaardigheden leren we helaas nog niet in onze opleidingen. Daarom ondersteun ik graag het pleidooi van Jan Aghina om dit jaar als team naar dit trainingscongres te gaan van 4-7 december (www.ihi.org). Ook dit jaar organiseert de VVAA weer een groepsreis en het geeft een extra dimensie om samen uit te wisselen wat we voor Nederland geleerd hebben. Doen dus.

Anoniem

15 september 2011

@ Schellekens. Hoewel ik altijd een bewonderaar ben geweest van uw inzet en bereidheid om risico's te nemen om de kwaliteit van zorg te verbeteren, vind ik uw optimistische houding grenzen aan naieviteit.

In mijn ziekenhuis houdt bijna geen enkele arts zich aan de hygienevoorschriften. Vervolgens volgen de verpleegkundigen hun slechte voorbeeld en hebben wij naast uitstekende protocollen ook veel onnodige infecties. En als u denkt dat het bestuur hier werk van maakt, dan moet ik u teleurstellen.

Ik zie deze situatie nu al vele jaren aan, en ik heb geen idee hoe ik hier iets aan kan veranderen. Als ik dacht dat het zou helpen, dan zou ik een anonieme klacht bij IGZ indienen. Elke tip is welkom.

kootstra

18 september 2011

Dames en heren,

ik zou me in Orlanda graag eens bemoeien met de discussie, maar wie moet dit betalen?

Top