BLOG

Concentratie en spreiding: kiezen is verliezen

Concentratie en spreiding: kiezen is verliezen

Er zij concentratie van kwaliteitszorg. Er zij spreiding van spoedzorg. Er zij efficiënte en doelmatige zorg. Er zij kostenbeheersing. Bezweringsformules uit de hoge ministeriële hoed houden de ziekenhuiszorg in een stevige greep.

Van beleid naar daden

Sinds juli zijn ze vastgelegd in een hoofdlijnenakkoord. Met handtekeningen van zorgaanbieders en zorgverzekeraars eronder. Daarmee nemen zij de verantwoordelijkheid op zich om voorgenomen beleid om te zetten in daden

Concentratie en spreiding

De ministeriële pressie om bij te dragen aan concentratie en spreiding van zorg is hoog. Alledaagser is de tegendruk waaraan bestuurders blootstaan. De lokale bevolking loopt te hoop tegen concentratie van bijvoorbeeld verloskundige zorg. Lokale overheden en belangenpartijen willen het  ziekenhuis in volle glorie en omvang overeind houden. Interne gevestigde belangen spelen op. Bemoeienis met de inkomens van medisch specialisten – waartoe de minister heeft besloten –  kan een bestuurder zijn baan kosten, zoals is gebleken in het Ruwaard van Putten Ziekenhuis (Lees de reconstructie in het oktobernummer van Skipr magazine dat 16 september verschijnt).

Bezuinigen

De maatschappelijke noodzaak om aan de financiële rem te trekken, is groot. Maar matiging staat op gespannen voet met de ambities van zorgbestuurders. Daarvan getuigen investeringsplannen ten bedrage van ruim een miljard euro van ziekenhuizen, alleen al in de provincies Noord-Holland en Flevoland. Met een ‘ja’ zouden banken de infrastructuur voor meerdere decennia bevriezen en vastzetten in gebouwen. Weg spreiding en concentratie. Kunnen zorgverzekeraars daar tegen opboksen met een selectief inkoopbeleid? (Lees ‘Ziekenhuizen verdelen taart opnieuw’ op pagina 11 en ‘Niemand wil zijn ambities beteugelen’, pagina 50 in Skipr magazine)

Gezondheid

Geen enkele partij krijgt een mandaat van de minister om over de muren van de eigen organisatie te sturen. En daarmee blijft de verleiding voor bestuurders groot om te blijven doen, waarvoor ze in eerste instantie zijn aangesteld: de gezondheid van de eigen organisatie. Om eerst en vooral de gezondheid van patiënten te dienen, moeten ze over hun eigen schaduw heen springen.

Ruud Koolen, hoofdredacteur Skipr

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Anoniem

18 september 2011

Ruud

Wellicht een goed idee om een congres over dit onderwerp te beleggen

verder ontspant zich een aardige dialoog in andere SKIPR (taboe?) onderwerp.

bezuinigingen in de inkomens in ziekenhuizen ;
kijk ook even bij de vele reacties , op jullie onderwerp bezuinigen op de inkomens van bestuurders (symbool politieke (en specialisten- de echte bezuinigingspost ) , met name bij die laatsten is 1 miljard te besparen.

Top