BLOG

Verkeerde conclusies uit onderzoek naar praktijkvariatie

Verkeerde conclusies uit onderzoek naar praktijkvariatie

Chirurgen die in privé-klinieken werken, opereren sneller dan hun collega’s in ziekenhuizen. Dit is niet nodig is en kan zelfs kwaad, echter, de klinieken verdienen er meer aan.

Particuliere klinieken

Dit was de conclusie van berichtgeving in de media afgelopen weekend. Zaterdagochtend werd ik op Nu.nl geconfronteerd met de kop: ‘Privé-kliniek opereert te vaak.’ Het verhaal refereerde aan een artikel in NRC Handelsblad van dezelfde dag. NRC.nl wist te melden dat inwoners van gemeenten waar zich particuliere klinieken bevinden vaker worden geopereerd aan bijvoorbeeld een hernia, een liesbreuk of aan spataderen.

Via Sana

Na het lezen van deze zeer stellige, maar verder niet-onderbouwde online artikelen toch maar even naar de brievenbus gelopen om het NRC te pakken. Het artikel in kwestie ging over Kliniek Via Sana en dan met name over hun herniabehandelingen. Via Sana is een kliniek met een uitstekende reputatie. Op basis van deze reputatie komen mensen uit heel Nederland naar Mill om zich daar te laten behandelen.

Ongenuanceerde aannames

Hoewel het krantenartikel al een stuk genuanceerder was dan de online artikelen, bevatte het naar mijn mening nog teveel aannames. Dan maar op zoek naar het originele onderzoek over praktijkvariatie van Vektis/Plexus in opdracht van Zorgverzekeraars Nederland. In het onderzoek kan ik geen goede directe verwijzing vinden naar zelfstandige klinieken als de veroorzaker van praktijkvariatie.

Wel lees ik dat er gekeken is naar ‘het aantal geopereerde patiënten op gemeenteniveau per 100.000 verzekerden in de gemeente’ en ‘het aantal patiënten geopereerd wegens [aandoening] per 100.000 verzekerden in het verzorgingsgebied van het ziekenhuis’.

Aantallen

Met name het laatste is natuurlijk een beetje vreemd voor instellingen met een sterke gespecialiseerd karakter, die veelal patiënten uit het hele land trekken – zoals Via Sana in Mill. Op het moment dat van zorgaanbieders wordt gevraagd om zich verder te specialiseren, wordt dit effect alleen maar groter.

Specialisatie

Ik ben een voorstander van het terugdringen van praktijkvariatie. Daarbij moet echter niet worden gekeken naar wel of niet behandelen maar naar goed of slecht behandelen. Onderzoek naar praktijkvariatie moet gebaseerd zijn op de kwaliteit van de geleverde zorg, op compliance met de richtlijnen van wetenschappelijke verenigingen en op de uitkomsten van de behandeling voor de individuele patiënt.

Afsluitend nog een saillant detail uit het artikel en het onderzoek van Vektis/Plexus: Gemeenten in de drie noordelijke provincies laten regelmatig een hoog aantal operaties per 100.000 inwoners zien. En voor zover ik weet – corrigeer me als ik fout zit - zijn daar geen of nauwelijks privé-klinieken gevestigd …

Jak Dekker, algemeen directeur Equipe Zorgbedrijven

3 Reacties

om een reactie achter te laten

ANH Jansen

20 september 2011

Leg het brancherapport NVZ er eens naast.

Dat gaat in op verzorgingsgebieden, voorbijrijden en reisbereidheid van de verplicht verzekerden. Ziekenhuizen in Delft behandelen niet alleen Delftenaren. Een specialist of een afdeling met een zeer goede naam trekt ook patiënten van buiten Delft. Volgens dat brancherapport verandert de wereld van de ziekenhuizen dramatisch. Concentratie en specialisatie is al enige tijd in gang gezet. Mond op mond reklame doet haar werk al jaren. Idem de lobby door patiëntenverenigingen.

Statistieken blijven statistieken. Maar als er simpelweg wordt gekeken naar de grootte van een stad/gebied, het aantal ingrepen in een aldaar gevestigd ziekenhuis en niet verder, dan schort er heel wat aan de kennis van de betreffende beleidsmedewerker.

Registratie van de postcode van de behandelde verplicht verzekerde in het betreffende ziekenhuis kan al veel onheil voorkomen. Hoeveel mensen(met onderverdeling in geslacht, leeftijd, inkomen e.d. ) in een bepaald postcode gebied krijgen welke behandeling kan zo worden achterhaald.

Slechte statistieken moeten in de prullenbak verdwijnen. Praktijkvariatie zal altijd blijven bestaan. Goede statistische verwerking kan die variatie wel terugdringen. Verdienmodel van medisch specialisten en ziekenhuizen staat deels aan de basis van de praktijkvariatie. Allemaal in loondienst is dan ook geen oplossing. De ambtelijke mentaliteit leidt immers ook tot praktijkvariatie.

Anoniem

20 september 2011

Gemeenten in de drie noordelijke provincies laten een hoog aantal operaties per 100.000 inwoners zien. En voor zover ik weet – corrigeer me als ik fout zit - is daar het percentage ouderen veel hoger dan in andere delen van het land...

Anoniem

25 september 2011

Dekker heeft volkomen gelijk. Quasi-onafhankelijke rapporten, subjectieve conclusies, statistische bias gevolgd door ongenuanceerde en nogal gekunstelde media aandacht. Dat ruikt naar "slim" lobbywerk. Van wie zal het dit keer komen? Vws? Nza? De verzekeraars niet denk ik, die hebben concrete cijfers dat in ZBC's betere zorg onder dezelfde indicatierichtlijnen wordt verricht. En dat voor een lagere prijs.

Top