BLOG

Tijd voor een Zorgakkoord

Tijd voor een Zorgakkoord

In het voorjaar werd door het kabinet al besloten om 1,5 miljard euro extra te bezuinigingen op de zorg. De VWS-begroting bevat wederom nieuwe pijnlijke ingrepen. Zoals de bezuiniging van 250 miljoen op de Wtcg, alsof er nog niet genoeg gestapeld wordt. Ook MEE wordt onaangenaam verrast met een extra korting van 10 miljoen euro.

Stapeling van maatregelen

Terwijl door de stapeling van maatregelen mensen met een beperking juist een groter beroep op cliëntondersteuning zullen doen. Professionele cliëntondersteuning werkt bovendien preventief en voorkomt vaak een groter beroep op zorg.

 Taskforce beheersing zorguitgaven

Investeren in minder zorguitgaven is juist nu hard nodig. “De stijging van de collectieve zorguitgaven is een grote bedreiging voor de houdbaarheid van de overheidsfinanciën”, aldus de Miljoenennota. De stijging van de zorgkosten is bijna drie keer zo hoog als de geraamde economische groei. Het gevolg is dat, zonder ingrepen, de zorgkosten van 10 procent van het bruto binnenlands product stijgen naar 18 procent in 2040. Ook de Raad van State ziet dat en bepleit een herschikking van publieke en private verantwoordelijkheden voor de zorg. Ook zonder eurocrisis lijkt de zorg daarom niet te ontkomen aan fundamentele keuzes. In de begroting wordt gewezen op de ambtelijke Taskforce beheersing zorguitgaven, die voor de zomer van 2012 met voorstellen voor de middellange en de langere termijn moet komen. Ook de SER is om advies gevraagd.

Zorgakkoord

Maar het vraagstuk van betaalbare en goede zorg voor toekomstige generaties kan niet alleen worden overgelaten aan ambtelijke werkgroepen of formele adviesorganen. Hier ligt een schone taak voor het kabinet, de zorgaanbieders, de zorgverzekeraars, de beroepsverenigingen en de cliëntenorganisaties. Na het Pensioenakkoord wordt het de hoogste tijd voor een Zorgakkoord.

Jan de Vries, directeur MEE Nederland
www.twitter.com/jandevries_MEE

Lees ook:

Begroting VWS kritisch ontvangen
Miljoenennota 2012: plannen voor de zorg
Stijgende premie en eigen kosten in de zorg
Menzis: zorgpremie wordt nog hoger

Blogs Prinsjesdag 2011:

Koersvast in onzekere tijden? - Eelke van der Veen
Laat de echte Mark Rutte opstaan - Ewoud Nysing en Willem Wansink
Tijd voor een zorgakkoord - Jan de Vries
Buikriem strakker, nu het hoofd vrijer - Robbert Huijsman
“Wie zelfstandig wil werken, kan dat doen.” - Margo Brouns
Geef professionals de ruimte - Peter Paul van Benthem
Moeilijker kunnen we het voor u niet maken - Henk Nies
Een kleine voetnoot in de miljoenennota met gigantische gevolgen - Jacques Loomans
Laat de ggz efficiencywinsten boeken - Marleen Barth
Koersvast op ramkoers - Gerard van Pijkeren

2 Reacties

om een reactie achter te laten

Sloots

20 september 2011

Na de 'zachte landing' AWBZ pakketmaatregel, volgt dan nu de harde val, volg de berichten.
Was het niet minister Hoogervorst, die met droge ogen beweerde dat zorgverzekeraars nooit de inhoud van de verzekeringen zouden gaan bepalen..., volg de berichten van de afgelopen jaren.
Hoog tijd voor een Zorgakkoord, jazeker wel, neem echter wel in ogenschouw dat Nederland dankzij de marktwerking meer en meer op Amerika gaat lijken en hoe staan de zwaksten in die samenleving ervoor?
Volg ook die berichten.
Persoonlijk huiver ik gezien de stapeling van maatregelen voor onze doelgroep, mensen met een beperking, dit gezien de berichten.
Wanneer er aan 'de bovenkant' voorzieningen weggehaald worden, zal de vraag van onderaf vanzelf stoppen, wellicht de bedoeling van dit kabinet, dit gezien de berichten.
Persoonlijk huiver ik, gelezen de extra korting van nog eens 10 miljoen en het effect op de werkgelegenheid binnen MEE dit gezien deze berichten.
Een sterk landelijk MEE zou mij lief zijn, wellicht is een en ander dan nog beter te waarborgen juist voor de werkgelegenheid binnen MEE en onze doelgroep.
Ik wens u wijsheid en vastberadeheid in uw acties en kijk met verlangen uit naar sturing in dit proces, sturing met samen medewerkers.

StgMCUTBt

12 oktober 2011

Glad I've fnilaly found something I agree with!

Top