BLOG

Leden van de Staten Generaal………….

Leden van de Staten Generaal………….

“Ons land verkeert in moeilijke tijden. Er zal bezuinigd moeten worden op de meest elementaire voorziening in ons leven, namelijk de gezondheidszorg. Om de zorg te kunnen blijven betalen moeten we ingrijpen... "

"... We moeten ingrijpen in de kosten en we moeten ingrijpen in het aanbod. Niet alles kan meer op dezelfde plaats, we moeten verder reizen om de zorg te krijgen die we nodig hebben. We zullen ook keuzes moeten maken, wat kunnen we zelf en waar hebben we professionele zorg voor nodig. Het zijn onontkoombare ingrepen die veel van de burger zullen vragen.

Preventie

Tegelijkertijd gloort er ook licht in de duisternis. Burgers kunnen ook zelf proberen de vraag te beperken. Door aandacht te besteden aan preventie. Als ouderen en zieken langer onafhankelijk blijven, hebben ze minder zorg nodig. Hiervoor is het nodig dat burgers geïnformeerd en begeleid worden. Hiervoor zijn er in ons land meer dan 300.000 verpleegkundigen en verzorgenden. Zij moeten ingezet worden voor advies, instructie en begeleiding.

Hoop gloort

Om de stijgende vraag naar zorg het hoofd te bieden zullen veel jongeren voor een loopbaan in de zorg moeten kiezen. Ook hier gloort hoop. De instroom neemt toe, de belangstelling voor het beroep van verpleegkundige stijgt. Zorgen moeten we echter hebben over de vroegtijdige uitstroom tijdens de opleidingen, net als zorgen over het verloop van kostbare professionals. Nederland moet investeren in het behoud van verpleegkundigen en verzorgenden, we worden er allemaal, ook het Koninklijk Huis, vroeg of laat van afhankelijk.

Sociale media

Sinds enige tijd zijn wij  tot inkeer gekomen als het gaat over sociale media en technologische innovaties. Het is voor ons land van groot belang dat we netwerken vormen en hier zijn sociale media een absolute voorwaarde. Ook technologische innovaties worden steeds belangrijker. In 2012 zal de troonrede opgenomen worden in Paleis Noordeinde en uitgezonden via het koninklijk kanaal op You Tube.

Herschikking

Leden van de Staten Generaal. Ook in onze gremia zal taakherschikking niet lang meer op zich laten wachten. We moeten een voorbeeld nemen aan de verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten. Aan de huisartsen en de medisch specialisten. Wat zij gezamenlijk de komende jaren doen om ons land van goede zorg te blijven voorzien is een groot voorbeeld en een krachtige steun voor ons allen.

Tot slot wil de burger natuurlijk niet bezuinigen op de zorg. Laten wij dit nuanceren. Wij zullen niet bezuinigen op de kwaliteit van de zorg. Wij zullen niet bezuinigen op de kwaliteit van de professionals, maar…………….wij zullen verantwoord moeten omgaan met schaarse middelen. Die zullen niet altijd en overal beschikbaar zijn in de toekomst. Maar.... we zullen de burger niet in de steek laten, we hebben gelukkig de professionals in de zorg, beroepsgroepen waar we van op aan kunnen, en dat is voor onze regering een geruststellende gedachte!”

Deze alternatieve Troonrede is van de hand van

Marian Kaljouw
voorzitter V&VN

Lees ook:

Begroting VWS kritisch ontvangen
Miljoenennota 2012: plannen voor de zorg
Stijgende premie en eigen kosten in de zorg
Menzis: zorgpremie wordt nog hoger

Blogs Prinsjesdag 2011:

Koersvast in onzekere tijden? - Eelke van der Veen
Laat de echte Mark Rutte opstaan - Ewoud Nysing en Willem Wansink
Tijd voor een zorgakkoord - Jan de Vries
Buikriem strakker, nu het hoofd vrijer - Robbert Huijsman
“Wie zelfstandig wil werken, kan dat doen.” - Margo Brouns
Geef professionals de ruimte - Peter Paul van Benthem
Moeilijker kunnen we het voor u niet maken - Henk Nies
Een kleine voetnoot in de miljoenennota met gigantische gevolgen - Jacques Loomans
Laat de ggz efficiencywinsten boeken - Marleen Barth
Koersvast op ramkoers - Gerard van Pijkeren

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Anoniem

24 september 2011

http://www.sin-nl.org/index/de_zwarte_lijst

Top