BLOG

Verzekeraars: voeg daad bij woord!

Verzekeraars: voeg daad bij woord!

Zorgverzekeraars erkennen hun verantwoordelijkheid op het preventiedossier en worden hier steeds actiever in. Dit staat centraal in het juli-nummer van ZN Dossier uitgegeven door Zorgverzekeraars Nederland (ZN).

Hasekamp

Algemeen directeur Pieter Hasekamp geeft in één van de interviews aan dat preventie steeds meer een onderdeel van het totale zorgproces is en moeilijk weg te knippen uit de zorgketen. Hij stelt dat zorgverzekeraars een “maatschappelijke verantwoordelijkheid in preventie” hebben. Ondanks de huidige politieke wind kunnen ze blijven kiezen voor een effectief preventiebeleid, want zorgverzekeraars zijn nu zelf aan zet.

Laagste percentage

Minister Schippers is duidelijk geen voorstander van gefinancierde leefstijlinterventies door de overheid, want de burger is zelf verantwoordelijk voor zijn eigen leefstijl. In haar recente Nota geeft ze aan dat de speerpunten overgewicht, diabetes, depressie, roken en schadelijk alcoholgebruik overeind blijven. In de praktijk breekt ze, vooral op het terrein van roken, veel af. De minister wil wel flink inzetten op bewegen. Immers, als men meer beweegt, zal gezond leven en geluk automatisch volgen. Dat hier geen enkele evidence voor is, doet blijkbaar niet ter zake. Verstandig beleid zou echter zijn dat de behandeling van tabaksverslaving voor iedereen toegankelijk blijft. Want koud een half jaar na de invoering van deze maatregel maakte de minister bekend dat deze per 2012 weer wordt geschrapt. Ondanks de argumenten dat juist de behandeling van stoppen met roken grote kostenbesparingen op kunnen leveren op de lange termijn. En bovenal een gezondere samenleving, wat ook handig is nu we langer moeten doorwerken. Recent werden de nieuwste kwartaalcijfers rond het aantal rokers in Nederland gepubliceerd. De conclusies waren duidelijk:  minder dan een kwart van de Nederlanders rookt nog;  het laagste percentage ooit.  De vergoeding van de  ondersteuning van rokers die willen stoppen met roken aangevuld met behulp van o.a. pleisters en medicatie sinds 1 januari 2011 is hierbij een sterke factor van belang. Het is dan ook zeer onverstandig dat  deze minister de  hulp bij stoppen met roken uit het basispakket haalt.

Aanvullende verzekering

De overheid biedt hier dus geen soelaas. Maar Hasekamps interview biedt hoop. Volgens hem kunnen bepaalde behandelingen waar de minister geen direct voorstander van is toch worden vergoed. Zorgverzekeraars hebben inmiddels ervaring opgedaan met de inkoop van preventie. Op gebieden waarop dit loont  “…zullen ze daar ongetwijfeld mee doorgaan, door het aan te bieden in de aanvullende verzekering”, aldus de directeur van ZN. Immers, voor verzekeraars brengt het investeren in deze behandelingen een groot gewin met zich mee: aanzienlijke kostenbesparingen! Daar zijn ook bedrijven inmiddels achter, de overheid is echter een andere mening toegedaan. Door het vergoeden van succesvolle behandelmethodes, wordt het aantal rokers sterk verminderd. De succeskans is zelfs 3 tot 4 keer hoger als de stopper gebruik maakt van een combinatie van gedragsmatige en farmacologische ondersteuning. Het gaat dus om het investeren en optimaliseren van het eigen uitgavenpatroon en het realiseren van efficiency.  Bovendien worden bestaande therapieën en ingrepen zoals operaties aanzienlijk in effectiviteit verhoogd, indien rokers tijdig stoppen met roken.

Verantwoordelijkheid

Ik nodig zorgverzekeraars an harte uit de daad bij het woord te voegen. Immers, alle argumenten liggen op tafel om de behandeling voor het stoppen met roken in het pakket te behouden. En daar zijn diverse mogelijkheden voor. Het zorgveld kan daarbij adviseren want zij kennen dit dossier als geen ander. En dat verzekeraars hiermee ook maatschappelijk verantwoord werken, is een mooie aanvulling.

Het zou verzekeraars sieren als ze hier niet een politieke zaak van maken net als Schippers, want dat gaat ten koste van  veel mensenlevens en hoge zorgkosten.

Onno van Schayck
Voorzitter van het Partnership Stop met Roken

2 Reacties

om een reactie achter te laten

ANH Jansen

29 september 2011

Partnership Stop met Roken moet dhr Bloomberg uit de USA aantrekken als ambassadeur. Deze man heeft in zijn korte tijd als burgemeester van New York een forse daling van het aantal rokers weten te bereiken op typisch Amerikaanse wijze: een verbod op roken in het openbaar en binnen openbare gebouwen en een forse verhoging van de accijnzen op tabak en aanverwante artikelen.

Resultaat: in New York roken nog 14% van het totaal aantal inwoners en onder jongeren nog slechts 7%.

Maar ja. Die vermindering van het aantal rokers doet ook het gebruik fors verminderen en daarmee ook de opbrengst aan indirecte belastingen en accijnzen.

En dan kom je aan het verdien model van het Openbaar Bestuur in dit land.

Zorgverzekeraars zijn geen ezels die geld schijten. Verzekeraars zijn omslagstelsels. Minst doelmatige besteding van schaarse verzekeringspremies is het proberen te bereiken van een verandering in lifestyle zonder de bron aan te pakken.

Dhr Bloomberg zou overigens ook het Partnership brodeloos maken en of dat de bedoeling is is maar de vraag.

De Geest is sterk, maar het vlees is zwak. Het is al eerder gezegd en geschreven, maar leren doen we er niet van.

Dhr Bloomberg weet ook hoe je obesitas e.d. moet aanpakken: Vettaks en suikertaks. Ook hier spelen financiële belangen van het Openbaar Bestuur een rol die haaks staan op daadwerkelijke aanpak: een kleinere overheid is niet de bedoeling van het overheidsbeleid te komen tot een kleinere overheid. Cynisme is de Overheid niet vreemd.

Anoniem

30 september 2011

Hasekamp zegt duidelijk "als het loont". En rokers lonen nu eenmaal beter dan niet rokers. Dus zal een zorgverzekeraar uiteindelijk geen actie ondernemen.

Top