BLOG

Ontwikkelprogramma biedt mantelzorg kansen

Ontwikkelprogramma biedt mantelzorg kansen

Niemand zal bestrijden dat mantelzorg een groot goed is. De vraag is echter of we de huidige mantelzorg toekomstbestendig is. Ik vrees van niet.

Het SCP heeft berekend dat 3,5 miljoen mensen ouder dan 18 jaar mantelzorg verlenen. Van hen doet 2,3 miljoen dat langer dan 3 maanden. Behalve het belang van de directe (familie)banden heeft mantelzorg ook het voordeel van de continuïteit van de zorg. Vandaar dat het door ontvangers van deze zorg zo hoog gewaardeerd wordt.

Afnemende draagkracht

Tot 2030 stijgt het aantal ontvangers van deze zorg met 8 procent, terwijl het aantal mantelzorgers zelf maar met 5 procent toeneemt. Maar dat is niet het enige. Het aantal jongere mantelzorgers zal afnemen en het aantal van ouder dan 65 jaar zal met maar liefst 60 procent stijgen. Het risico van een afnemende draagkracht bij een fors toenemende draaglast dient zich de komende periode dus volop aan.

Expertisecentrum Mantelzorg

ZonMw wil hier aandacht voor vragen. Zij heeft het Expertisecentrum Mantelzorg van Vilans en Movisie gevraagd een verkenning te doen. Vervolgens heeft zij een expertbijeenkomst belegd. Al deze voorbereidingen hebben geleid tot een signalement dat inmiddels aan het ministerie van VWS is aangeboden. Vanzelfsprekend is niet alleen het ministerie geadresseerde. Tal van andere partijen in de zorg kunnen er ook hun voordeel mee doen. Ons pleidooi in het signalement is om een gericht programma voor de mantelzorg te starten.

Ontwikkelprogramma

Alle betrokkenen die we geraadpleegd hebben, achten de tijd rijp voor zo'n ontwikkelprogramma. In een dergelijk programma zouden we een aantal belangrijke zaken moeten onderzoeken/ontwikkelen. Zo is het van belang meer te weten te komen over preventieve mogelijkheden om te voorkomen dat mantelzorgers overbelast raken. Ook zou moeten worden nagegaan hoe zorgprofessionals beter toegerust kunnen worden om de mantelzorgers bij hun werk te betrekken. Dit raakt meteen het punt van de verantwoordelijkheid van de bestuurders van zorginstellingen. Voor hen zou moeten worden nagegaan welke best practises er zijn voor investeren in mantelzorg.

ICT en eHealth

Last but not least wil ik de technologie noemen. ICT en eHealth ontwikkelen zich razendsnel. Niet alleen voor de zorgprofessional, maar ook voor de patiënten zelf. In het gewenste programma zou nagegaan moeten worden hoe technologie ook ten dienste kan staan van de mantelzorger. Tal van mogelijkheden dienen zich hier aan. Gedacht kan worden aan betere digitale communicatie met zorginstellingen ter ondersteuning van de mantelzorger, maar ook aan signaleringssystemen ten behoeve van de mantelzorger en technologie ter ontlasting van zwaar fysiek werk.

Positieve trend

Als we deze zaken en nog vele andere kunnen oppakken in een gericht programma kunnen we met de hieruit voortkomende innovaties zeer waarschijnlijk de ongunstige ontwikkelingen op het gebied van de mantelzorg ombuigen naar een positieve trend.  

Henk Smid
ZonMW

6 Reacties

om een reactie achter te laten

Anoniem

6 oktober 2011

Klinkt goed en terecht, Maar waar is dan dat signalement?

Dieuwke Biesma

6 oktober 2011

Prima plan! Vergeet niet de inzet van deskundige vrijwilligers en het koppelen daarvan aan de thuissitutaie waar zorg en mantelzorg actief zijn. Wij zijn een methodiek aan het opzetten om daarin verbeteringen aan te brengen, zodat de mantezlorger het langer volhoudt, de zorg de tijd aan zorg kan besteden en de vrijwilliger een zinvolle dagbesteding heeft. Met zn drieen werken ze dan nauw samen.

Joke Zwanikken -Leenders

6 oktober 2011

In 2030 zijn kinderen en kleinkinderen ,naaste,groot gedeelte niet meer in de stad, dorp,, Nederland ,waar de mantelzorg nodig is !
Zij werken, zwerven, over de wereld

ZonMw

6 oktober 2011

Het signalement is uiterlijk morgenochtend op de ZonMw-website te vinden.

Vriendelijke groeten

Anoniem

6 oktober 2011

Er zijn al programma's ontwikkeld voor het ondersteunen
van mantelzorgers bij dementie. Casemanagement
genaamd. Bij Stichting Geriant in Noord Holland Noord wordt daarmee gewerkt.
Lijkt me , kortom, goed om goede bestaande programma 's en voorbeelden te volgen .

Dieuwke Biesma

7 oktober 2011

Beste Anoniem,
Wij werken al met casemanagers, maar die kunnen niet de dagelijkse zorg voor een dementerende organiseren. Daar hebben ze niet de uren/fianciering voor. Zij zijn in mijn beeld wel de spin in het web, maar het echt afstemmen met mantelzorg en vrijwilliger gebeurt matig. Vaak wil een mantelzorger ook niet zomaar een vrijwilliger in huis. Daarbij is vertrouwen en continuiteit in hulp nodig.
Met name bij dementie, is onze ervaring.

Top