BLOG

Politiek, pers, prof: Loek Winter verzet de bakens

Politiek, pers, prof: Loek Winter verzet de bakens

In een ivoren toren leven. Kent u die uitdrukking? Niet dat ik zo etymologisch onderlegd ben, maar Wikipedia brengt in dit tijdsgewricht wel vaker uitkomst. “Met de uitdrukking ivoren toren wordt bedoeld een teruggetrokken leven leiden, niet in de realiteit maar ver van het gewone volk en het alledaagse leven (...). Door de geschiedenis heen is het politici, wetenschappers, kunstenaars en rechters vaak verweten dat zij in een ivoren toren leven.” Hetzelfde verwijt treft zorgbestuurders.

Valkuil crisiscommunicatie

Politiek en pers grossieren in opmerkingen over mismanagement, afstand tot de werkvloer, disfunctioneren en graaigedrag. Zulke kritiek drijft de gemiddelde zorgbestuurder met grote kracht naar ‘valkuil crisiscommunicatie’: luiken dicht en schuilen tot de storm voorbij is. Maar verstoppertje spelen helpt niet tegen de schandpaal. Na de openbare terechtstelling is de reputatie geknakt en de baan verloren (Lees ‘In het oog van de storm’ in Skipr magazine nummer 11 van november). Dus trapt u nou niet meteen in de valkuil nu na politiek en pers de nieuwbakken professor Healthcare Entrepreneurship Loek Winter scherpe kritiek op uw functioneren in zijn oratie heeft verwerkt (‘Hoog tijd voor code-Tabaksblat’, Skipr magazine 11).

Reactieve regenten, notabele bestuurders, angstige managers, dynamische ondernemers

Bestuurders, die heb je in soorten en maten, stelt Winter: reactieve regenten, notabele bestuurders, angstige managers en dynamische ondernemers. U begrijpt wie zijn voorkeur genieten. Vervolgens maakt hij gehakt van de Zorgbrede Governancecode die bovenal gericht is op het behoud van de klassieke non-profit organisatie. De code houdt de stuntelende raad van toezicht die is samengesteld uit ondeskundige vriendjes van de bestuursvoorzitter in het zadel. Die raad van toezicht, die geen enkel belang hecht aan openheid. Met buitensporige beloningen en bonussen en gratificaties tot gevolg. “Zolang bestuurders en toezichthouders op elkaar blijven leunen, wordt elke vorm van wanbestuur door de vingers gezien.”

Van nationale kostenpost naar normale bedrijfstak

De branche wil al jaren worden beschouwd als een normale bedrijfstak en niet als nationale kostenpost. Volgens Winter dient de zorg met spoed binnen het reguliere toezichtrecht te worden geplaatst, zoals in de code-Tabaksblat is vastgelegd. Professor Winter maakt de zorg steeds minder buitenbeentje door eigenhandig de ivoren toezichttoren te slopen.

Ruud Koolen, hoofdredacteur Skipr

 

Loek Winter bij het Skipr 99 event

Winter heeft dinsdagmiddag enkele schoten voor de boeg gelost over de kwaliteit van toezicht. Het debat gaat verder op woensdag 7 december 2011. Dan licht hij zijn analyse en voorstellen toe tijdens het Skipr 99 event in ‘s-Hertogenbosch. Bij Skipr gaat hij de dialoog aan met collega-hoogleraar, gemeenteraadslid en senator Kim Putters uit Rotterdam. Beiden kruisen de degens met bestuurders en toezichthouders over de vraag: wat zeggen recente incidenten en drama’s over de kwaliteit van toezicht? Lees meer in de uitnodiging voor dit event, en meld u aan.

pdf bestand

 Uitnodiging Skipr 99_2011

 

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Van Vorst

12 oktober 2011

De krachtigste verandering komt altijd van binnen uit.

Top