BLOG

Bouwmiljarden AWBZ voorlopig in de ijskast

Voor ouderen en gehandicapten komt Sinterklaas vroeg dit jaar. Dankzij een presentje van staatssecretaris Bussemaker van 2,7 miljard euro hoeven ze hun dagen binnenkort niet langer op naargeestige meerpersoons slaapzalen te slijten. Maar zoals Zorgvisie-redacteur Krista Kroon in haar weblog terecht opmerkt is dit in feite een sigaar uit eigen doos. De afschaffing van meerpersoons kamers betreft oude beleidsvoornemens bekostigt met een dito budget. Bovendien is het maar zeer de vraag of instellingen in de ouderen- en gehandicaptenzorg het royale gebaar zullen aannemen. Want waar Bussemaker met de ene hand kwistig strooit, zet de andere hand een stevige rem op iedere bouwimpuls.

Als het aan de staatssecretaris ligt wordt het bouwregime in de AWBZ in navolging van de curatieve sector de komende jaren geliberaliseerd. Dit betekent dat bouwende instellingen niet langer hun bouwkosten automatisch vergoed krijgen, maar dat ze die kosten moeten verdisconteren in de prijzen. Misschien niet eens zo’n slecht idee, ware het niet dat de beleidsmakers zoiets als een overgangsregime vergeten zijn. De ervaringen in de curatieve zorg leren in ieder geval dat instellingen die onder het oude regime met gegarandeerde bouwkosten zijn gaan bouwen nu de rekening thuis krijgen. En die loopt zo in de papieren dat sommige ziekenhuizen zelfs vrezen voor hun voortbestaan.

In een typisch Haagse reflex heeft minister Klink een commissie aan het werk gezet, die gaat bepalen of en zo ja in welke vorm er een compensatieregeling komt. Dat de commissie Havermans aan deze opdracht een hele kluif heeft, is te lezen in een eerdere posting op dit blog. Dit rekensommetje is echter niets vergeleken met de cijferbrij die een compensatieregeling in de AWBZ met zich brengt. In de curatieve zorg is slechts een klein dozijn instellingen tussen de wal en het schip beland door de liberalisering van het bouwregime, in de ouderen- en gehandicaptenzorg zijn dat er straks mogelijk honderden.

Afgeschrikt door de ervaringen in de curatieve zorg zullen de meeste instellingen met bouwplannen zich waarschijnlijk niet laten verleiden door de zak met geld die Bussemaker de sector nu voorhoudt. Veiliger is het om te wachten tot de gevolgen van de liberalisering van het bouwregime zijn uitgekristalliseerd. Dit betekent dat de eerste concrete stappen om meerpersoons kamers te vervangen niet eerder dan na 2012 genomen zullen worden. De meerpersoons kamers worden afgeschaft, dus leve de meerpersoons kamers!

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top