BLOG

Kamer schrikt terug voor decentralisatie

Kamer schrikt terug voor decentralisatie

Een meerderheid van de Tweede Kamer is voor de decentralisatie van de begeleiding maar schrikt blijkbaar terug voor de gevolgen. Vlak voor het herfstreces heeft de Kamer een voorschot genomen op het debat over de wetswijziging van de Wmo. Die wetswijziging is nodig om de begeleiding over te hevelen van de AWBZ naar de Wmo.

Meting cliënttevredenheid Wmo

De Kamer vroeg bij motie om een onafhankelijke cliënttevredenheidsmeting in de Wmo. Daarnaast sprak de Kamer zich uit voor blijvend Inspectietoezicht op de zorg, begeleiding en ondersteuning in de Wmo. En als klap op de vuurpijl wil de Kamer de middelen voor zorg, begeleiding en ondersteuning binnen het Gemeentefonds oormerken.

MEE-middelen decentraliseren

Een andere decentralisatie, die van de MEE-middelen, wil de Kamer pas als alle voorgenomen decentralisaties zijn ingebed. Cliëntondersteuning wordt gezien als een noodzakelijke waarborgfunctie bij de decentralisaties. Verder lijkt het erop dat de Kamer, waaronder ook de VVD-fractie, niet zomaar akkoord gaat met het schrappen van de keuzemogelijkheid voor het pgb voor individuele voorzieningen in de Wmo.  

Voorbereidingstijd gemeenten

De Kamer heeft blijkbaar grote zorgen over de effecten voor ouderen en mensen met een beperking of een ggz-problematiek. Gezien hun kwetsbaarheid en hun afhankelijkheid van voorzieningen, is dat niet zo verwonderlijk. De bestuursafspraken tussen het kabinet en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten gaan echter uit van gemeentelijke beleidsvrijheid en vertrouwen in de voorgenomen decentralisaties. Tegelijkertijd onderkennen steeds meer gemeenten dat de verantwoordelijkheid die zij krijgen geen eenvoudige opgave is. Zij vragen niet voor niets voldoende voorbereidingstijd. Misschien is het goed om die tijd te nemen, zodat rijk, gemeenten en cliëntenorganisaties afspraken kunnen maken over een zorgvuldige implementatie van de decentralisatie van de begeleiding.  

Jan de Vries, directeur MEE Nederland

www.twitter.com/jandevries_MEE

5 Reacties

om een reactie achter te laten

Anoniem

19 oktober 2011

Nog meer restricties en de overheveling zal geen effect meer hebben...

Anoniem

19 oktober 2011

Het is natuurlijk een onmogelijke spagaat: zien dat gemeenten het echt niet redden en toch moeten decentraliseren. Ga eens op het gemeentehuis in een middelgrote gemeente praten. Daar weet men soms echt niet meer hoe het nu verder moet.

Koten

19 oktober 2011


Geachte heer De Vries,

Let ook op de motie die is aangenomen 29 538 nr 119 aangaande: Zorg en maatschappelijke ondersteuning.
In deze motie wordt gesproken over een kwaliteitsdocument wmo / HH, wat destijds is opgesteld bij de overgang van de huishoudelijke hulp AWBZ, naar de Wmo. Een dergelijk kwaliteitsdocument kan ook van belang zijn voor MEE als de gelden van MEE overgaan naar de gemeente en MEE te maken krijgt met de aanbestedingen.

Ziet u hier in een taak voor MEE Nederland in aan de aanloop naar 2015 > dit tbv van het borgen van een basiskwaliteit en het behoud van de arbeidsvoorwaarden?

De ontwikkelingen in thuiszorg zijn ons als voorbeeld.

XfDuGzxsDuqCjhfER

10 maart 2012

ik kan niet meer zo goed tegen melk. Misschien wel omdat wij het vroeger ook drie keer per dag nkrdoen. Ik krijg er onwijze buikpijn van, maar ik eet s ochtends wel graag muesli met yoghurt of melk dus sinds een paar jaar ben ik overgestapt op sojamelk en -yoghurt. De verse variant, van Alpro, in het koelvak van de supermarkt. Ik vind het prima te doen. En het is ook nog eens natuurlijk. Ik vind het eigenlijk wel een raar idee dat wij melk drinken van een ander zoogdier . dat is toch helemaal niet voor ons bedoeld, zou je zeggen .

YMCcCTUfiSTu

13 maart 2012

R0EAKi <a href="http://oemluuznosxy.com/">oemluuznosxy</a>

Top