BLOG

De inrichting van het zorglandschap

De inrichting van het zorglandschap

Vorige week bracht de RVZ het advies 'Medisch Specialistische zorg in 20/20' uit. In dit advies wordt gepleit voor een ingrijpende verandering in het zorglandschap. Meer van hetzelfde is niet de oplossing voor de problemen die ons staan te wachten.

Een opvatting die naar ik meen breed in de sector wordt gedragen. Ook in het verkiezingsprogramma van de PvdA werd gepleit voor een veel betere samenhang in de zorg. Overigens beveel ik ieder lezing van dit waardevolle advies aan.  Het advies legt, terecht, sterk de nadruk op de regionale ordening van de zorg. Dichtbij als het kan,veraf als het moet. Die regionale ordening die nodig is voor de organisatie van de zorg dichtbij, is een tijd uit beeld geweest. Immers bij landelijk concurrerende verzekeraars paste geen regionale ordening. Gelukkig is met het advies, de regio als belangrijk ordenend principe weer terug.

Bijzonder

Het bijzondere van het advies van de RVZ is dat de opstellers aangeven dat de ingrijpende veranderingen in de zorg die nodig zijn grotendeels binnen de huidige stelsel logica te realiseren valt. Dat laatste waag ik te betwijfelen.

Verzekeringsmarkt

Bij de invoering van het stelsel werd er vanuit gegaan dat landelijk concurrerende zorgverzekeraars gingen zorgen voor een goede prijs kwaliteitsverhouding in de zorg. Van die onderlinge concurrentie is weinig terecht gekomen. In plaats van nieuw toetredende zorgverzekeraars is het aantal zorgverzekeraars sterk teruggelopen. Op dit moment hebben vier zorgverzekeraars 90% van de markt. In plaats van concurrentie is er sprake van een oligopolie. Verzekerden stappen maar zeer mondjesmaat over. En daarmee vervalt de druk om goed te presteren.

Regionaal monopolie

Daarnaast wordt ook voor de zorgverzekeraars de regio als kader voor de ordening van de zorg weer belangrijk. Zorgverzekeraars ontwikkelen zich dan ook gaandeweg tot regionale monopolisten. De zorgverzekeraar “De Friesland” onderdeel van het Euroko concern is daarvan een voorbeeld. Zonder enige democratische controle en tegenspel ordent de zorgverzekeraar als monopolist de zorg in de provincie. Om die reden hebben kortgeleden de PvdA en de PVV in een gezamenlijke motie de minister gevraagd met een specifieke fusietoets voor zorgverzekeraars te komen waarbij in de toets ook rekening moet worden gehouden met de democratische legitimiteit. De motie heeft een Kamermeerderheid gekregen.

Zorginkoop

Natuurlijk zijn zorgverzekeraars met zorginkoop bezig. CZ, Menzis en anderen laten dat ook zien. Maar voor een zo ingrijpende verandering in de zorg is er meer nodig dan de goede wil van vier grote zorgverzekeraars met hun regionale monopolies. Gezondheidszorg is een belangrijk en in toenemende mate schaars publiek goed waar de overheid een grote verantwoordelijkheid voor draagt.

Verantwoordelijkheid

Diezelfde overheid is ook verantwoordelijk voor de nieuwe inrichting van ons zorgstelsel. Die verantwoordelijkheid houdt ook in dat alle partijen in de zorg in gelijkwaardigheid bij het proces betrokken zijn.

Olifant

Het advies van de RVZ is een waardevol advies gebaseerd op gedegen achtergrondstudies. Maar juist op het punt 'wie laat de olifant dansen' (met andere woorden: hoe komt de invoering tot stand?) stelt het advies ernstig teleur. Het onderkent onvoldoende de huidige positie van de zorgverzekeraars.

Eeke van der Veen

 

7 Reacties

om een reactie achter te laten

ANH Jansen

31 oktober 2011

Tja, vragen naar de bekende weg door Eeke van der Veen. Vergadertijger.

De concurrentie tusen verzekeraars is een wassen neus voor degenen die er het meest baat mee zouden hebben: de ouderen en chronisch zieken. In de praktijk is daar helemaal niets van waar gebleken. Juist het tegendeel. Zie hier Wynand van der Ven in ESB.

http://esbonline.sdu.nl/esb/images/634ven_tcm445-611551.pdf

De vier grote olifanten maken de dienst uit en slechts de grootste olifant, de Overheid, kan hen in de gracht doen tuimelen. Kwestie van goed stemmen bij de volgende verkiezingen. Of dat de PvdA moet worden is de vraag. Buitenhof PvdA Tang liet zien hoe de PvdA de crisis wenst aan te pakken: er komt vast weer een vergadering.

Met vergadertijgers win je de oorlog niet.

D. Koolen

1 november 2011

Goede schets van Eeke van der Veen betreffende falen verzekeringsmarkt en regionaal monopolie.
Sommige zorgverzekeraars volgen zelfs adviezen minister Schippers niet op zoals stimulering directe toegang eerste lijn ( o.a. voor logopedie ). Kwalijke zaak, zeker gezien belang preventie !
Regionale organisatie zorg is belangrijk maar er zijn erg veel spelers in het veld om het voor bv huisarts behapbaar te maken.
Specialisatie/concentratie is goed zonder toegankelijkheid te verliezen en alleen met stevige kwaliteitscriteria.

Bas Leerink

1 november 2011

De RVZ heeft inderdaad een mooi advies opgesteld. En Eelke van der Veen vind dat de zorgverzekeraars niet in staat zijn om de olifanten te laten dansen, en twijfelt ook aan de democratische controle.
De overheid heeft hier helemaal een slechte track record, die kan helemaal niks in beweging brengen, in ieder geval niet zodanig dat ook de premiebetaler er van profiteert.
Laten we nu eerst maar eens afwachten wat wij er van bakken. En niet direct weer veranderingen willen doorvoeren. De meeste problemen in de zorg hebben vooral te maken met het enorme veranderingstempo.

En de democratische controle daar gaat Eelke van der Veen zelf over. Dus dat zal prima in orde komen.

Anoniem

6 november 2011

Zeer eens met Bas Leerink. Wat dhr vd veen vergeet is bovendien dat er meer redenen zijn voor zorgverzekeraars om hun best te doen, zoals het afbouwen van de ex ante risicoverevening. Verder zal het toenemenen van het eigen risico voor patiënten ervoor zorgen dat zij vaker verhaal komen halen bij hun verzekeraar.

En, hoe wil dhr. Vd veen de olifanten van de zorgaanbieders aan het dansen krijgen? Toch weer de rijksoverheid? Of, ook PvdA denken, decentraliseren van de curatieve zorg naar de lagere overheden? Met dat verhaal over de regionale context als onderbouwing?

Anoniem

6 november 2011

Nu neemt een zorgverzekeraar een keer de regierol, is het weer niet goed. Als we het zorglandschap niet binnen een aantal jaren veranderd krijgen, wordt de zorg onbetaalbaar, zoals meneer van der Veen ook wel weet. Van de politiek verwacht ik niet veel, want verder kijken dan 4 jaar (als een kabinet dat al haalt) gebeurt niet. Dus duurzame zorg zal toch uit het "Veld" moeten komen. Ik zou zeggen: bestudeer eens rustig wat er in Friesland gebeurt, neem de goede dingen ervan over, zodat onze kinderen ook nog over kwalitatief goede zorg beschikken in een solidair systeem.
Beetje hypocriet om fusies tussen zorgverzekeraars te bekritiseren. Het is beleid van de overheid hen meer risico te laten lopen door oa. de afschaffing van de macro nacalculatie. Of je het risico moet spreiden over 200.000 verzekerden of over een miljoen, dat maakt nogal een verschil. Over een paar jaar hebben we er nog echt maar vier.

jUKWwLPf

19 november 2011

Thanks for sharing. Always good to find a real expret.

hczMjNAf

20 november 2011

AOOI7X <a href="http://tgmjisfeixpz.com/">tgmjisfeixpz</a>

Top