BLOG

Beheersing van zorguitgaven: boekhouding of beleid?

Beheersing van zorguitgaven: boekhouding of beleid?

Het is de week van de begrotingsbehandeling van het ministerie van VWS. En dus staan de zorguitgaven in het middelpunt van de belangstelling. De Rekenkamer concludeerde vorige week dat de uitgavenbeheersing in de zorg onvoldoende is.

De VVD wil kostenoverzichten voor en na elke behandeling, en ook nog eens aan het eind van het jaar. En de NPCF bericht op basis van een meldactie dat de zorg onnodig duur wordt door overbodige behandelingen. Er is allemaal weinig op af te dingen. Maar helpt het ons verder?

Rapport Rekenkamer

Om te beginnen de Rekenkamer. Die concludeert, terecht, dat het Centraal Planbureau de zorguitgaven structureel te laag raamt. En dat de informatievoorziening in de zorg achter de feiten aanloopt en tijdig bijsturen onmogelijk maakt. Ook waar. Maar het rapport biedt bijzonder weinig aanknopingspunten om de uitgavenbeheersing zelf te verbeteren. De Rekenkamer gaat grotendeels voorbij aan het feit dat het in de gezondheidszorg, anders dan bij bijvoorbeeld Defensie, gaat om private partijen – aanbieders, consumenten en zorgverzekeraars – die beslissingen nemen over uitgaven die vervolgens als “collectief” worden bestempeld. Bijsturen is dan altijd lastig. Neem de komende begrotingsbehandeling: die vindt plaats in de week dat de meeste zorgverzekeraars hun premies bekend maken. De polissen zijn al gedrukt, het verzekerde pakket staat vast. En zou de Rekenkamer echt denken dat een extra verantwoordingsdebat de grip van de overheid op de uitgaven versterkt?

Meer inzicht in kosten

Dan de VVD. Die pleit voor meer kostenbewustzijn bij patiënten door vooraf en achteraf inzicht te geven in kosten van ziekenhuisbehandeling. Dat is een goed idee – ik heb er in het verleden zelf voor gepleit. Maar verwacht er geen wonderen van. Zorgverzekeraars geven hun verzekerden, via de website, al inzicht in de gemaakte kosten en de uitputting van het eigen risico. Een aantal verzekeraars heeft in het verleden ook kostenoverzichten direct na de behandeling toegestuurd, Dat leidde niet tot lagere kosten, maar wel tot heel veel vragen over de onbegrijpelijke DBC-systematiek. Overigens blijken diezelfde DBC’s ook voor zorgverzekeraars nauwelijks controleerbaar, zoals afgelopen week nog eens werd bevestigd door een promotieonderzoek van Fleur Hasaart. Goed dus dat er vanaf volgend jaar op een ander systeem (DOT) wordt overgestapt, waarbij ziekenhuizen niet langer zelf de DBC’s kunnen bepalen en dubbel declareren tot het verleden zou moeten behoren. Zorgverzekeraars hebben het initiatief genomen om dan ook zo veel mogelijk uniform, via een gezamenlijke controlemodule, vast te stellen of declaraties aan de eisen voldoen.

NPCF: zuinig met zorg

De NPCF heeft deze week met de meldactie Zuinig met Zorg eveneens aan de bel getrokken. Ongebruikte medicijnen, dubbele handelingen en onnodig vaak terugkomen bij de arts maken de zorg duurder dan noodzakelijk. De oplossing ligt niet zozeer in een andere manier van boekhouden, maar in een andere organisatie van de zorg zelf. En van de zelfzorg, met een veel belangrijkere rol voor de patiënt. Het belang van veilige elektronische informatieuitwisseling tussen zorgaanbieders wordt door het onderzoek nogmaals bevestigd. Het is dan ook te hopen dat het initiatief van verschillende groepen zorgaanbieders om de infrastructuur van het landelijk schakelpunt te behouden voor de zorg, niet sneuvelt in politiek gekissebis.

Verbeterpunten voor boekhouding en beleid

De begrotingsbehandeling van VWS is altijd goed voor een uitbreide wensenlijst van de verschillende belangenorganisaties in de zorg. Vrijwel altijd moet er extra geld op tafel komen – voor een lagere eigen bijdrage, voor het behoud van tolkendiensten, voor het PGB. Het belang van uitgavenbeheersing krijgt meestal veel minder aandacht, en daarom is het goed dat die er nu wel is. Wat mij betreft gaan we direct aan de slag met drie verbeterpunten. Ten eerste, een reële raming van de zorguitgaven – dus niet die van het CPB – die de politiek dan ook dwingt tot heldere keuzes. Ten tweede, een tijdige en betrouwbare informatievoorziening over die uitgaven. Niet alleen voor de overheid, maar vooral ook voor zorgverzekeraars en patiënten. En ten derde, een gezamenlijke inzet op zinnige en zuinige zorg, ondersteund (alweer) door betrouwbare informatie over kwaliteit. Een betere boekhouding is belangrijk, maar uiteindelijk gaat het om de zorg die geleverd wordt. Juist daarom is het signaal van de NPCF belangrijk.

Pieter Hasekamp
Algemeen directeur Zorgverzekeraars Nederland (ZN)

5 Reacties

om een reactie achter te laten

ANH Jansen

9 november 2011

Zo kennen wij de zorgverzekeraars weer: een pleidooi voor het in stand houden van een landelijk informatie netwerk tussen zorgaanbieders (en patiënten), maar vervolgens weigeren daar zelf ook maar 1 cent voor uit te trekken.

1.8 miljard euro is de financiële reserve van Menzis alleen al. Wat is nu 10 miljoen euro op dat budget? 10 miljoen is het bedrag dat Nictiz berekende voor de doorstart van een landelijk netwerk, het LSP/EPD.

Maar nee. De verzekeraars korten momenteel de apotheekhoudenden met 15 tot 20% van hun bedrijfsinkomsten, brutowinst, in de gedachte dat de informatie van de NZa uit 2009 ook in 2012 nog wel geldig zou zijn. VWS heeft al in mei 2011 aangegeven dat de bedrijfsinkomsten bij apotheekhoudenden dramatisch zijn gedaald.

Verzekeraars dwepen met Michael Porter en Robert Kaplan, maar weigeren de door deze geleerden aangedragen modellen door te voeren.

Of twijfelen de verzekeraars aan de toegevoegde waarden van een landelijk LSP/EPD?

Of durven de gezamenlijke verzekeraars niet te onderhandelen met 1 partij: de gezamenlijke software bedrijven?

Nederlandse zorgverzekeraars laten zich sinds 2006 kennen als zuivere boekhouders; geen visie op zorgverlening anders dan de laagste prijs van het doosje zien als zorginkoop.

Maar wat wil je ook als je weet dat de Nederlandse Zorgverzekeraars aan VWS een plan hebben ingediend als alternatief voor het MacroBeheersingsInstrument: het vrijwillig budgetteren van de zorgverzekeraars zelf!

Gekker kan je het niet krijgen in de wereld.

Leerink

9 november 2011

@Jansen. Als de inhoud van de doosjes hetzelfde is, is de laagste prijs ook de goede keuze. Dus goede zorginkoop.

En het eigen vermogen van Menzis is eind 2010 circa 841 miljoen euro. Geen 1,8 miljard.

De 10 miljoen die nodig is voor een LSP moet van de zorgverleners komen, het is het dossier van hun patienten, en zij krijgen ook betaald voor de dossiervorming. Dus geen goedkope sneren naar die vermaledijde zorgverzekeraars.

ANH Jansen

9 november 2011

1.8 miljard is het te beleggen vermogen van Menzis. Heeft niets met eigen vermogen te maken.

ING IM wint pensioenmandaat Menzis
07 nov 2011, 17:00 - IEXProfs Redactie


Zorgverzekeraar Menzis heeft ING Investment Management geslecteerd als haar nieuwe fiduciaire adviseur. Menzis heeft 1,8 milajrd euro pensioenvermogen te beheren en brengt dat geld na vijftien jaar onder bij ING IM. “Wij zijn zeer te spreken over de fiduciaire advies aanpak van ING IM en de transparantie die ING IM daarbij weet te bewerkstelligen. Tevens vonden wij het ook een groot voordeel dat ING IM aantoonbare kennis heeft op het gebied van verzekeringsbeleggen en Solvency II”, aldus Ruben Wenselaar, CFO van Menzis.

ING is verheugd Menzis te verwelkomen als nieuwe klant van Implemented Client Solutions en is 'verheugd om in deze uitdagende tijden, een professionele partij als Menzis mogen begeleiden bij het beheer en risicomanagement van de balans', zegt Martin Nijkamp, Lid Management Committee ING Investment Management. Implemented Client Solutions is binnen ING Investment Management verantwoordelijk voor de geïntegreerde dienstverlening aan Nederlandse pensioenfondsen en verzekeraars, met nadruk op integraal balansbeheer en integraal risicobeheer.

Eigen vermogen of financiële reserves? ING IM zal met Menzis nog even moeten navragen of zij een contract heeft voor 800 miljoen of voor 1.8miljard.

En de laagste prijs van het doosje zien als zorg blijft staan voor wat betreft beleid van Menzis. Hoe dat doosje vanuit Pakistan, India, Slovakije in Nederland komt is niet aan Menzis besteed. AIP is in de visie van Menzis Af India Prijs.

De Ter Hand Stelling wordt door Menzis gezien als een PostPakketTarief. Menzis ziet over het hoofd dat TNT Expres zuiver kijkt naar het verplaatsen van doosjes met inhoud van x naar y. Farmacie is heel wat anders dan het schuiven van doosjes van India naar de patiënt vier hoog achter voor de laagste prijs van het PPT.

Menzis (en overigens ook alle andere verzekeraars betrokken bij het ZN-Heide overleg) weigeren in te zien wat er allemaal achter de schermen wordt gedaan om te zorgen dat de juiste patiënt, het juiste middel, in de juiste sterkte, in de juiste hoeveelheid, op de juiste tijd in de juiste combinatie met andere medicatie en handverkoop en in de juiste toedieningsvorm verkrijgt. Inclusief waarborgen van de apotheek en het toezicht van de IGZ met tuchtrecht als stok achter de deur.

Falende apotheekhoudenden kunnen hun bul aan de BIG Boom hangen. Falende bestuurders van zorgverzekeraars kunnen gewoon doorgaan: de patiënt als Pin Automaat blijft premies spuwen.

Apotheekhoudenden krijgen geen vergoeding voor dossiervorming. De contracten van Menzis geven dat niet weer. De NZa heeft in het verleden een tarief opgesteld met daarin een vergoeiding voor ICT. Het LSP en het EPD kwam niet voor in deze tariefberekening.
Uit webcasts op Farmaactueel is de bijdrage van Bas Leerink in de discussies te zien: hij weet niets van de contracten van Menzis met zorgaanbieders. Daar gaat hij niet over.

En zo wast Bas Leerink zijn handen schoon.

Zorgverzekeraars hebben geweigerd om met NicTiz te onderhandelen over de doorstart van het LSP/EPD. Zorgverzekeraars wilden op het laatste moment wel de huisartsen schadeloosstellen voor de kosten van de doorstart: de blanco cheque wilden de verzekeraars wel overnemen. Ziekenhuizen en apotheekhoudenden konden het wel zelf ophoesten uit de handelsinkomsten. Handelsinkomsten die diezelfde Menzis echter op basis van verouderde onderzoeken door de NZa zelf ook al afroomde.

Het 3x uitgeven van andermans euros is aan Menzis wel besteed. Heeft allemaal niets te maken met zorginkoop, maar alles met schadelast beheersing.

llpQWkKKW

19 november 2011

Whoa, tnhigs just got a whole lot easier.

KnwllZBIXBylTXkJ

22 november 2011

M33Ao2 , [url=http://ondexkoevwhq.com/]ondexkoevwhq[/url], [link=http://krnfgynkfcuo.com/]krnfgynkfcuo[/link], http://ggsbkzfgpjoe.com/

Top