BLOG

Het landelijk EPD: faxen of fixen?

Het landelijk EPD: faxen of fixen?

Net nu het erop leek dat er in Nederland een infrastructuur zou komen voor veilige, betrouwbare en snelle uitwisseling van patiëntengegevens, lukt het opnieuw niet om dit te realiseren.

Doorstart landelijk EPD

Het veld kan het zelf niet en politiek gezien is er een patstelling ontstaan. Weliswaar heeft de Tweede Kamer dinsdag een motie aangenomen waarin opnieuw om een doorstart van een EPD gevraagd wordt, maar het is de vraag of dit nog helpt.

De conclusie is in elk geval dat patiënten na ruim tien jaar en 300 miljoen verspilde euro’s nog steeds niet verzekerd zijn van veilige uitwisseling van hun medische gegevens. Als we onze medische gegevens in willen zien moeten we weer met kwartjes naar het kopieerapparaat. De patiënt staat dus met lege handen en dat maakt ons kwaad. Er gaan patiënten dood door falende uitwisseling. Hoe lang accepteren we dat nog? De tijd is op wat ons betreft.

Oude infrastructuren geen optie meer

Moderne zorg stelt hoge eisen aan een infrastructuur voor zorginformatie. Die moet minimaal veilig, betrouwbaar, buiten kantooruren beschikbaar en snel zijn. Dat betekent dat de oude infrastructuren waar we weer op aangewezen zijn zoals post, telefoon en fax één voor één afvallen. Er is geen passend, betrouwbaar en functioneel alternatief. En het hele zorgveld weet dat.

Patiëntveiligheid op het spel

De duidelijke uitspraak van de IGZ eind oktober zegt genoeg: we kunnen elektronische uitwisseling van medische gegevens niet meer voor ons uitschuiven, dat heeft te grote gevolgen voor de patiëntveiligheid. De IGZ gaat het desnoods afdwingen. De NPCF juicht dat toe! 

Voorbeelden genoeg

Dit weekend bleek uit onderzoek van het radioprogramma Argos dat er jaarlijks meer dan 25 doden vallen doordat artsen en andere zorgverleners medicijnen tegen trombose verkeerd gebruiken. En denk eens aan het voorbeeld van een patiënte die overleed doordat informatie over een allergie wel bij de huisarts bekend was maar niet in het ziekenhuis, om de simpele reden dat die informatie niet in de verwijsbrief stond.

Oproep aan zorgverzekeraars

We kunnen anno 2011 gewoon niet terug naar de papieren verwijsbrief: dat artsen per post, telefoon en fax weer gegevens over medicatie, allergieën en de voorgeschiedenis van een patiënt   uitwisselen. Er ligt een infrastructuur klaar, waarmee de medische gegevens van 9.000.000  patiënten digitaal kunnen worden uitgewisseld. Dat mogen we niet zomaar in het afvoerputje laten verdwijnen.

Daarom roepen wij de minister op om de gisteren aangenomen motie serieus te nemen. En zorgverzekeraars: op dit moment lijkt de sleutel bij jullie te liggen. Jullie kopen de zorg in en kijken mee naar de kwaliteit daarvan. Zorg dat er een vorm van elektronische uitwisseling komt en geef de patiënt iets in handen.

Wilna Wind
Directeur Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF)

2 Reacties

om een reactie achter te laten

Anoniem

16 november 2011

The fact that an opinion has been widely held is no evidence that it is not utterly absurd; indeed, in view of the silliness of the majority of mankind, a widespread belief is more likely to be foolish than sensible. This opinion on the EPD isn't an exception..

Bert Huisman

17 november 2011

Met alle respect door de wensen van de NPCF m.b.t. de goede uitwisseling van patientinformatie: de wanhoop over het mislukken van een veel te complex project begint nu toch wel zorgwekkende vormen aan te nemen. Voert het niet veel te ver om de (private) verzekeraars deze rol op zich te laten nemen? Wie betaalt bepaalt. Straks staat verplichte deelname aan het LSP in de polisvoorwaarden zonder de waarborgen waarom de 1e Kamer zo nadrukkelijk heeft gevraagd.

Top